Συνεχίζονται οι εγγραφές για τον Παιδοκομικό σταθμό του Κέντρου Φροντίδας και Απασχόλησης Παιδιών «Ο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2022 / Συνεχίζονται οι εγγραφές για τον Παιδοκομικό σταθμό του Κέντρου Φροντίδας και Απασχόλησης Παιδιών «Ο
Παρ, 16 Δεκ. 2022 13:08
Αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας «Νοιάζομαι» - Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
 
Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας (Π.Δ.Κ.Λ.) ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για συμμετοχή στον Παιδοκομικό Σταθμό του έργου: Κέντρο Φροντίδας και Απασχόλησης Παιδιών «Ουράνιο Τόξο», κτήριο «Γεωργία Πολυβίου», για παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών.
 
Το πρόγραμμα αναμένεται να λειτουργήσει στις 9 Ιανουαρίου 2023, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, ωράρια από τις 7:00πμ έως τις 15:00μμ, 7:00πμ έως τις 18:00μμ, ή 7:00πμ έως τις 20:00μ.μ, με διακοπή 2 εβδομάδων, από τις 07 Αυγούστου έως τις 18 Αυγούστου.
 
Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η δυνατότητα επιλογής του ωραρίου 07:00πμ - 20:00μμ ισχύει μόνο για παιδιά, των οποίων οι γονείς αποδεδειγμένα εργάζονται μέχρι τις 20:00 (προσκόμιση αποδεικτικού από εργοδότη). Σε κάθε περίπτωση, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημέρα/ώρα εγγραφής και το ακαθάριστο Οικογενειακό Εισόδημα νοουμένου ότι αυτό εμπίπτει στις ομάδες στόχου βάσει των Κανονισμών Λειτουργίας του Προγράμματος.
 
*1 Ακόμη, όσα παιδιά θα συμπληρώσουν την ηλικία των 4 χρονών και 6 μηνών μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου 2023, θα πρέπει να εγγράφονται βάσει νομοθεσίας στην προδημοτική εκπαίδευση, αφού ο Παιδοκομικός Σταθμός δεν παρέχει τέτοια υπηρεσία.
 
Στόχος του προγράμματος, πέραν από την ασφαλή φύλαξη, είναι η προσφορά δημιουργικών δραστηριοτήτων στα παιδιά, έτσι ώστε να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και ικανότητές τους, να μάθουν πώς να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να αναπτύξουν τη φαντασία τους και να συνεργάζονται, αποκτώντας γερές βάσεις και κοινωνικές δεξιότητες από την παιδική ηλικία.
 
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Νοιάζομαι» (https://www.nicosia.org.cy/el-GR/municipality/multipurpose-centre/), Επιβεβαίωση έγκρισης ή απόρριψης αιτήματος εγγραφής αποστέλλεται ηλεκτρονικά εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, νοουμένου ότι κατά την υποβολή της αίτησης έχουν καταχωρηθεί όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Στην περίπτωση που η αίτηση δεν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή δεν συμπληρώθηκε ορθά, θα απορρίπτεται και η σειρά προτεραιότητας θα δίδεται στην αμέσως επόμενη αίτηση. Σε τέτοια περίπτωση θα αποστέλλεται e-mail και θα πρέπει εκ νέου να υποβληθεί αίτηση.
 
Πριν την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητο να μελετήσετε προσεκτικά τους κανονισμούς λειτουργίας του προγράμματος και να δηλώσετε στο κατάλληλο πεδίο της αίτησης, την περίοδο εξυπηρέτησης του παιδιού, καθώς και τα άτομα που θα το παραλαμβάνουν από το πρόγραμμα.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και από Εθνικούς Πόρους, υπό την Επενδυτική Προτεραιότητα 9β, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020.

Δικαιούχος: Δήμος Λευκωσίας
Φορέας Υλοποίησης: Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
Photo.jpg

Από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας