Μεταβίβαση Ακινήτου

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / Ηλεκτρονικές Αιτήσεις / Μεταβίβαση Ακινήτου
Βεβαίωση για Μεταβίβαση Ακινήτου για  προσκόμιση στο Κτηματολόγιο με σκοπό τη μεταβίβαση.