Δήμος Λευκωσίας - Βεβαίωση για μεταβίβαση ακινήτου για Εταιρείες

Βεβαίωση για Μεταβίβαση Ακινήτου για Εταιρείες

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / Ηλεκτρονικές Αιτήσεις / Μεταβίβαση Ακινήτου / Βεβαίωση για Μεταβίβαση Ακινήτου για Εταιρείες


Upload:

Upload:Χρέωση:
€5

Σημείωση: Για κάθε συνιδιοκτήτη χρειάζεται ξεχωριστή αίτηση και ο Δήμος θα εκδίδει ξεχωριστή βεβαίωση.