Βεβαίωση για Μεταβίβαση Ακινήτου για Φυσικά Πρόσωπα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / Ηλεκτρονικές Αιτήσεις / Μεταβίβαση Ακινήτου / Βεβαίωση για Μεταβίβαση Ακινήτου για Φυσικά Πρόσωπα


Upload:

Upload:Χρέωση:
€5

Σημείωση: Για κάθε συνιδιοκτήτη χρειάζεται ξεχωριστή αίτηση και ο Δήμος θα εκδίδει ξεχωριστή βεβαίωση.