Έντυπα - Δημόσια Υγεία

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / Έντυπα & Αιτήσεις / Έντυπα - Δημόσια Υγεία
31 Ιουλ. 2013
Εντυπο Green Dot Cyprus
Μαζί για μια καθαρή πόλη

Μάζεψε τα, μην τα αφήσεις γιατί μια μέρα εσύ θα τα πατήσεις.

Μαζί για μια καθαρή πόλη

Μάζεψε τα, μην τα αφήσεις γιατί μια μέρα εσύ θα τα πατήσεις.

31 Ιουλ. 2013
Υγειονομικοί Όροι για κινητούς και προσωρινούς χώρους πώλησης τροφίμων

Σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία οι διάφορες σκηνές σε πανηγύρια, τα περίπτερα σε αγορές και τα οχήματα πώλησης τροφίμων υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις της νομοθεσίας με σκοπό τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων που προσφέρονται.

Σχέδιο Δημοσίευσης του Δήμου Λευκωσίας

Σχέδιο Δημοσίευσης του Δήμου Λευκωσίας δυνάμει του α. 7 του Περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμος, Ν. 184(Ι)/2017