Το Δημοτικό Συμβούλιο

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας αντιπροσωπεύει του δημότες της πόλης στην οποία εκλέγονται και ως αντιπρόσωποι προσπαθούν να ανταποκριθούν στις επιθυμίες αυτών που τους έχουν εκλέξει. Αυτός είναι και ο πιο σημαντικός τους ρόλος. Βασικές τους ευθύνες είναι η ψήφιση, αναθεώρηση και κατάργηση κανονισμών και ο προγραμματισμός και έγκριση των κονδυλίων για τα διάφορα Δημοτικά Προγράμματα.