Δήμος Λευκωσίας - Το Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας αντιπροσωπεύει του δημότες της πόλης στην οποία εκλέγονται και ως αντιπρόσωποι προσπαθούν να ανταποκριθούν στις επιθυμίες αυτών που τους έχουν εκλέξει. Αυτός είναι και ο πιο σημαντικός τους ρόλος. Βασικές τους ευθύνες είναι η ψήφιση, αναθεώρηση και κατάργηση κανονισμών και ο προγραμματισμός και έγκριση των κονδυλίων για τα διάφορα Δημοτικά Προγράμματα.