Κέντρο Φροντίδας και Απασχόλησης Παιδιών «Ουράνιο Τόξο»

Ο ΔΗΜΟΣ / Έργα / Συγχρηματοδοτούμενα Έργα / Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Πολιτικής Συνοχής 2014-2020 / Κέντρο Φροντίδας και Απασχόλησης Παιδιών «Ουράνιο Τόξο»
Η αποκατάσταση και η διαμόρφωση των κτηριακών εγκαταστάσεων συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ενώ τα προγράμματα και οι υπηρεσίες του συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + την προγραμματική περίοδο 2021-2027 στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.
 

Ουράνιο Τόξο - οδός Ηρακλέους

Το κτήριο επί της οδού Ηρακλέους, το οποίο φέρει το όνομα «Γεωργία Πολυβίου» στη μνήμη της εκλιπούσας προέδρου του φιλανθρωπικού σωματείου «Αλκυονίδες», η οποία αφιέρωσε τη ζωή της στην υπηρεσία όλων όσοι βρίσκονται σε ανάγκη, καθώς και χώρος στον προμαχώνα της πύλης Αμμοχώστου αξιοποιούνται μετά από απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης και διαμόρφωσης, προκειμένου να σχεδιαστούν στοχευμένα προγράμματα φροντίδας βρεφών, νηπίων και παιδιών για την εξυπηρέτηση αναγκών φροντίδας σε περισσότερα παιδιά και με προσθήκη νέων υπηρεσιών για νήπια στο πλαίσιο του Έργου Κέντρο Φροντίδας και Απασχόλησης Παιδιών «Ουράνιο Τόξο».

Τα εγκαίνια του Έργου πραγματοποιήθηκαν στις 17 Οκτωβρίου 2022 από την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Αναστασία Ανθούση.

Στο πλαίσιο του Έργου, σχεδιάστηκαν τα εξής προγράμματα:

Παροχή υπηρεσιών Κατ’ Οίκον Φροντίδας Βρεφών και Νηπίων έως 5 ετών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά στην απασχόληση βρεφονηπιοκόμων σε κατ’ οίκον μονάδες φροντίδας που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του έργου. Η φιλοσοφία του προγράμματος επικεντρώνεται στην συναισθηματική, γνωστική και φυσική ανάπτυξη των βρεφών που αποτελεί ομαλή μετάβαση από το οικογενειακό περιβάλλον φροντίδας σε περιβάλλον ημερήσιας φροντίδας και κοινωνικοποίησης. Το πρόγραμμα θα επιδιώξει να αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας μεταξύ γονέων και φροντιστών προς όφελος του αισθήματος εμπιστοσύνης και προσωπικής ανάπτυξης βρεφών και νηπίων. Το ημερήσιο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την ενδεδειγμένη σίτιση, ασκήσεις, παιγνίδια, μουσική/τραγούδι, ομιλία/επικοινωνία, και βιωματικές ασκήσεις για την απόκτηση νέων παραστάσεων και γνώσεων.  Το πρόγραμμα θα παρέχεται από Δευτέρα ως Παρασκευή 7:00 πμ – 16:00 μμ.

Λειτουργία «Παιδοκομικού Σταθμού» για παιδιά ηλικίας 2-5 ετών. 
 Επιδίωξη του προγράμματος είναι να αποτελέσει τη συνέχεια και τη συμπλήρωση της οικογενειακής αγωγής, επιτυγχάνοντας την υγιή και ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών.  Μέσα από τις προσφερόμενες δραστηριότητες τα παιδιά, σταδιακά εξελίσσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και ικανότητες τους. Μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματα τους, αναπτύσσουν τη φαντασία τους και το σπουδαιότερο, μαθαίνουν να συνεργάζονται αποκτώντας γερές βάσεις και κοινωνικές δεξιότητες στα πρώτα τους βήματα. Πρωταρχικός στόχος είναι η ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα των παιδιών που αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της σκέψης τους και του τρόπου μάθησής τους.  Το πρόγραμμα προσφέρει κίνητρα και ερεθίσματα για ποικίλες δραστηριότητες που βασίζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το στάδιο ανάπτυξής κάθε ηλικίας.  Ενδεδειγμένη σίτιση και ξεκούραση των παιδιών αποτελούν μέρος της λειτουργίας του παιδοκομικού σταθμού.
Το πρόγραμμα λειτουργεί Δευτέρα έως την Παρασκευή και ώρες 07:00 - 15:00 ή 07:00 - 18:00 ή 07:00 - 20:00.
 
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Νοιάζομαι» (https://www.nicosia.org.cy/el-GR/municipality/multipurpose-centre/). Απαραίτητο για την υποβολή αίτησης είναι η μελέτη των κανονισμών λειτουργίας του προγράμματος.

Λειτουργία «Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών» ηλικίας 5-12 ετών. Το εν λόγω πρόγραμμα λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία για τα τελευταία 10 χρόνια. Ωστόσο, ο περιορισμένος χώρος στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας δεν επαρκεί να καλύψει την ζήτηση. Το πρόγραμμα προσφέρεται κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, αλλά και κατά την διάρκεια των σχολικών αργιών από Δευτέρα έως το Σάββατο και περιλαμβάνει παραλαβή των παιδιών από τα Δημοτικά Σχολεία με λεωφορείο, ζεστό γεύμα, καθοδήγηση παιδιών για τις σχολικές εργασίες. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης όπως τέχνη, εκπαιδευτικά παιχνίδια σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε διαδραστικό πίνακα παιχνίδια εξωτερικού χώρου, ζογλερικά, διδασκαλία της έννοιας της πολυπολιτισμικότητας και της διαφορετικότητας, εκδρομές, αθλητικές δραστηριότητες.  Οι υπηρεσίες θα παρέχονται κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου (13:05 - 20:00 μ.μ)  αλλά και κατά την διάρκεια των σχολικών αργιών (από 7:00 π.μ - 20.00 μ.μ.) από Δευτέρα – Παρασκευή και το Σάββατο από 7:00 π.μ. - 14:30 μ.μ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος εντάσσεται και η δημιουργία του «Πάρκου της χαράς». Πρόκειται για χώρο πρασίνου και ψυχαγωγίας για τα παιδιά του «Ουράνιου Τόξου», αλλά και για άτομα της τρίτης ηλικίας, τα οποία συμμετέχουν στα προγράμματα ηλικιωμένων του Πολυδύναμου Κέντρου.
Ο ωφελούμενος πληθυσμός από την υλοποίηση του έργου είναι κατά κύριο λόγο βρέφη, νήπια παιδιά και γονείς που προέρχονται κυρίως από ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Κατά δεύτερο λόγο, θα προσφερθεί απασχόληση σε μια σειρά από επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο φροντίδας και αγωγής των παιδιών.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε., την Κυπριακή Δημοκρατία και το Δήμο Λευκωσίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής για Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Λευκωσίας και συγκεκριμένα των έργων που υλοποιούνται υπό την Επενδυτική Προτεραιότητα 9β «Προώθηση της Κοινωνικής ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και Οποιωνδήποτε Διακρίσεων μέσω της Παροχής Στήριξης για Φυσική, Οικονομική και Κοινωνική Αναζωογόνηση Κοινοτήτων εντός Αστικών Περιοχών». 
 
Δικαιούχος: Δήμος Λευκωσίας
 
Φορέας Υλοποίησης: Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
 
Επιπλέον, με γενναιόδωρη χορηγία της οικογένειας Πόλυ Πολυβίου και του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Αλκυονίδες», έχει ήδη διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των κέντρων μετά τη λήξη της συγχρηματοδότησης του έργου.


Άλλα Έργα

Πεζόδρομος - Ποδηλατόδρομος στον Πεδιαίο Ποταμό...

Ο Πεζόδρομος - Ποδηλατόδρομος στον Πεδιαίο Ποταμό είναι ο μεγαλύτερος...

Περισσότερα
Οδός Κωστάκη Παντελίδη

Η οδός Κωστάκη Παντελίδη, στην εντός των τειχών πόλη μετά από την...

Περισσότερα
Αναβάθμιση Λεωφόρου Καλλιπόλεως

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης της Λεωφόρου Καλλιπόλεως, ένα πολύ...

Περισσότερα
Αστικά αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο Λευκωσίας

Αστικά αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο Λευκωσίας - Κατάλληλη κατασκευή...

Περισσότερα