Ανάπλαση του Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου - Φάση Α2.3 & Α2.4

Ο ΔΗΜΟΣ / Έργα / Συγχρηματοδοτούμενα Έργα / Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Πολιτικής Συνοχής 2021-2027 / Ανάπλαση του Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου - Φάση Α2.3 & Α2.4Στόχος του συνολικού Έργου είναι η μετατροπή της περιμέτρου των τειχών και της Τάφρου στον «πράσινο» περίπατο της Λευκωσίας.
 
«Ανάπλαση Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου» - Φάση Α2.3
 
Αποτελεί τμήμα του συνολικότερου έργου «Ανάπλασης Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου» και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021–2027» με τη χρηματοδότηση της ΕΕ.
 
Περιλαμβάνει την ανάπλαση του βορείου πεζοδρόμιου της Λεωφ. Στασίνου από τον κόμβο της με την οδό Κάνιγγος (ή Γέφυρα δώρου Λοΐζου) έως και την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του ΙΙ. Στο δυτικό τμήμα του έργου η ανάπλαση εκτείνεται στα πρανή της τάφρου και σε τμήμα της Τάφρου κάτω από τον προμαχώνα Κωστάντζα. Η ανάπλαση περιλαμβάνει  στο επίπεδο της Τάφρου διαδρομή περιπάτου πεζών, δημιουργία ποδηλατοδρόμου (σε συνέχεια του ποδηλατοδρόμου που διατρέχει την Τάφρο), και στη θέση περίπου του υφιστάμενου πέτρινου οχετού, αναβάθμιση/συντήρηση του υφιστάμενου πέτρινου οχετού ομβρίων και ανελκυστήρα πρόσβασης προς το επίπεδο του δρόμου.
 
Στο επίπεδο του δρόμου, το βόρειο πεζοδρόμιο εκτείνεται αρχικά ως ξύλινη διαδρομή (deck) πάνω σε ελαφριά κατασκευή με πασσαλώσεις, που λειτουργεί ως μπαλκόνι προς τα πρανή της τάφρου και συνεχίζει στα όρια του «κήπου Αγίου Αντωνίου» με εναλλασσόμενες διαμορφώσεις ξύλινης διαδρομής τύπου deck ή βοτσαλωτών δαπέδων. Κατά μήκος όλης της διαδρομής  δημιουργούνται σημεία στάσης και θέασης του Μνημείου των Ενετικών Τειχών και προσπέλασης προς το επίπεδο της Τάφρου. O αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κάνει χρήση υδάτινων στοιχείων, καθιστικών και διαμορφώσεων λεκανών πρασίνου. Η ανάπλαση περιλαμβάνει πλήρη τοπιοτέχνηση του χώρου με εξυγίανση του υφιστάμενου πρασίνου και αύξηση της ψηλής και χαμηλής βλάστησης, νέο φωτισμό στο χώρο, ανάπλαση των υφιστάμενων προτομών και μνημείων που περιλαμβάνονται στα όρια της περιοχής του, σταθμό ενοικίασης ποδηλάτων του Δήμου Λευκωσίας, χώρο parking ποδηλάτων και αναβάθμιση των υποδομών  των υπηρεσιών κοινής ωφελείας.
 
Καλύπτει έκταση συνολικής επιφάνειας περίπου 9,110τμ.

Το έργο αποτελείται από 4 Φάσεις: οι Φάσεις Α2.1 & Α2.2 συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συνοχής την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ενώ η Φάση Α2.3 θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης τηνπρογραμματική περίοδο 2021-2027 στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027».


Άλλα Έργα

Ανάπλαση της Λεωφόρου Συνεργασίας στο Καϊμακλί

Πρόκειται για τον γνωστό δρόμο της περιοχής ως ο «Σιδηρόδρομος» μήκους...

Περισσότερα
Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου...

Η Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου...

Περισσότερα
Αναβάθμιση του περιβάλλοντος των Πεζοδρόμων του...

Στο πλαίσιο της διαχρονικής πολιτικής του Δήμου Λευκωσίας για στήριξη...

Περισσότερα
Αρχαιολογικός χώρος Παλαιού Δημαρχείου

Με στόχο τη διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου ώστε να καταστεί...

Περισσότερα