Ανάπλαση Εσωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου - Φάση Α

Ο ΔΗΜΟΣ / Έργα / Συγχρηματοδοτούμενα Έργα / Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Πολιτικής Συνοχής 2021-2027 / Ανάπλαση Εσωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου - Φάση Α


Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΧΑ) Αστικής Περιοχής Λευκωσίας 2021 - 2030

Το Έργο αφορά την ολοκληρωμένη ανάπλαση της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Παλαιολόγου επί των Ενετικών τειχών της παλιάς πόλης της Λευκωσίας, με ανατολικό σύνορο την πλατεία Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Β΄ παρά τον χώρο στάθμευσης «Ποδοκάταρο» (Άνοιγμα Κολοκάση) και δυτικό σύνορο την Πλατεία Ελευθερίας. Περιλαμβάνει επίσης εργασίες εξωραϊσμού προσόψεων των εφαπτόμενων ιδιωτικών οικοδομών στη βόρεια πλευρά της Λεωφόρου, σε όλο το μήκος του Έργου.

Αποτελεί την πρώτη από 3 φάσεις του Έργου "Ανάπλαση Εσωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου", που εντάσσεται στην ευρύτερη μελέτη ανάπλασης και ανάδειξης της ζώνης που πλαισιώνει τα Ενετικά Τείχη, συμπεριλαμβάνοντας τα έργα: " Εξωτερικό Περιμετρικό Τόξο Τάφρου" και "Ανάπλαση της Τάφρου και των Προμαχώνων των Ενετικών Τειχών". Ως Έργο που προσδιορίζεται γεωγραφικά στην περίμετρο της εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας, εξυπηρετεί τους ευρύτερους στόχους του Σχεδίου Περιοχής της Πρωτεύουσας και της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΣΟΧΑ) 2021-30.

Στόχοι του έργου:
· Η Αναζωογόνηση του Αστικού περιβάλλοντος και προώθηση της επιχειρηματικότητας, με βελτίωση των συνθηκών για εμπορικές και άλλες οικονομικές δραστηριότητες.
· Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των χρηστών, μέσα από την αναβάθμιση του κτιστού περιβάλλοντος και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στάδιο υλοποίησης του έργου:
· Το Έργο έχει προκηρυχθεί την 1η Φεβρουαρίου 2024, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας e-Procurement.
· Η αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών για το Έργο, είναι το φθινόπωρο του 2024, ενώ η υπολογιζόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου, η άνοιξη του 2026.

Προϋπολογισμός έργου: €7.200.000,00 συν ΦΠΑ

Συγχρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ

Άλλα Έργα

Αντιπλημμυρικά έργα στην παλιά πόλη

Στο πλαίσιο των διεξαγωγής διαφόρων αντιπλημμυρικών έργων που...

Περισσότερα
Νέο Κυπριακό Μουσείο

Σε τρία επίπεδα, αλλά και σε τρεις χωρικές και νοηματικές ενότητες...

Περισσότερα
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικτύωσης «ΤΟ...

Το Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικτύωσης «Το Στέκι» στεγάζεται στο...

Περισσότερα
Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου...

Το έργο αποτέλεσε προτεραιότητα της αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου...

Περισσότερα