Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου - Κατασκευαστική Φάση Α’

Ο ΔΗΜΟΣ / Αναπτυξιακά Έργα / Έργα που έχουν ολοκληρωθεί / Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου - Κατασκευαστική Φάση Α’
Χρηματοδότηση: Το Έργο συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Δήμο Λευκωσίας στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020.


Η Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου τέθηκε ψηλά στις προτεραιότητες της αναπτυξιακής Στρατηγικής του Δήμου Λευκωσίας, αφού επιδιώκει να καταστήσει το αστικό εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας ανταγωνιστικό, ελκυστικό και φιλικό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Το Έργο αποτελεί μέρος της Στρατηγικής του Δήμου Λευκωσίας για Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, επιταχύνει την επίτευξη του οφέλους των προνοιών του Σχεδίου Περιοχής του Κέντρου της Λευκωσίας και του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητας της Λευκωσίας, θέτοντας την περιοχή σε τροχιά ενισχυμένης ανάπτυξης.

Κατά την υλοποίηση του έργου υιοθετήθηκαν και εφαρμόστηκαν  αρχές σύγχρονου αστικού σχεδιασμού, βιώσιμης κινητικότητας και βιοκλιματικού αστικού σχεδιασμού.

Η υλοποίηση του Έργου προγραμματίστηκε σε τρείς κατασκευαστικές Φάσεις Α, Β & Γ.

Κατασκευαστική Φάση Α
Η Φάση Α, που περιλαμβάνει τις οδούς Στασικράτους – Ζήνας Κάνθερ – Θεοφάνη Θεοδότου & Μνασιάδου (τμήμα),  με την ολοκλήρωσή της, έχει παραδοθεί στο κοινό και από την Κυριακή 31 Μαΐου 2020 ώρα 8.00π.μ. όλοι οι δρόμοι δόθηκαν στην τροχαία κίνηση. Αισθητικά και λειτουργικά έχει δημιουργηθεί ένας ενιαίος χώρος, ένα εξωτερικό «εμπορικό κέντρο».

• Έχει αναβαθμιστεί η λειτουργικότητα και η αισθητική του αστικού περιβάλλοντος της περιοχής με νέο πλακόστρωτο και αστική επίπλωση ψηλών προδιαγραφών και νέο οδικό φωτισμό led σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
• Επιτεύχθηκε ο στόχος της δημιουργίας ενιαίων και μεγάλων πεζοδρομίων με εξάλειψη όλων των ανισόπεδων σημείων μεταξύ ιδιωτικών-δημόσιων πεζοδρομίων και δρόμου, για να διευκολύνει την προσβασιμότητα των πεζών και των ΑμεΑ και να αυξήσει την επισκεψιμότητα.
• Εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακές πολιτικές που δίνουν προβάδισμα στην άνετη και απρόσκοπτη διακίνηση των πεζών και των ποδηλατιστών και υποχρεώνουν τα τροχοφόρα οχήματα να κινούνται σε ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες, χαρακτηρίζοντας την περιοχή ως Ζώνη Κοινής Χρήσης.
• Φυτεύτηκε σημαντικός αριθμός, τουλάχιστον 270, μεγάλων ώριμων δέντρων,  θάμνων, λουλουδιών και αναρριχητικών φυτών εφαρμόζοντας αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, ενισχύοντας τη σκίαση, αυξάνοντας τις ώρες που οι πεζοί επισκέπτες  μπορούν να διακινούνται με άνεση, ενώ με την ενσωμάτωση των υδάτινων στοιχείων και το φυσικό δροσισμό που προσφέρουν, οι συνθήκες άνεσης και ελκυστικότητας της περιοχής έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά.
• Διαμορφώθηκαν μικρές πλατείες με υπαίθρια καθιστικά για στάση-ξεκούραση και δυνατότητα για υπαίθριες δραστηριότητες-εκδηλώσεις. Στην οδό Στασικράτους και στις πλατείες εγκαταστάθηκε σύστημα με δυνατότητα μετάδοσης Μουσικής.
• Αναβαθμίστηκαν και εκσυγχρονίστηκαν όλες οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας, καθώς και το σύστημα απορροής ομβρίων υδάτων
• Τοποθετήθηκαν πρόνοιες για την εγκατάσταση ολικού συστήματος «έξυπνης πόλης», ιδιοκτησίας του Δήμου Λευκωσίας (NFN).

Νέες Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις των οδών της περιοχής της Φάση Α, δηλ. Στασικράτους, Μνασιάδου (τμήμα μεταξύ Λ. Μακαρίου Γ’ και Στασικράτους,), Ζήνας Κάνθερ και Θεοφάνους Θεοδότου έχουν μετατραπεί σε Ζώνη Κοινής Χρήσης με ανώτατο όριο ταχύτητας για τα τροχοφόρα τα 20Km/h.

Για το λόγο αυτό όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στους πεζούς και τους ποδηλάτες, ενώ η στάθμευση θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο στους καθορισμένους σηματοδοτημένους κόλπους τροφοδοσίας- μικρής διάρκειας στάθμευσης.

Οι κατευθύνσεις  κυκλοφορίας των οδών έχουν ως ακολούθως:
• Τμήμα της οδού Στασικαράτους από τη συμβολή της με την Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού μέχρι τη συμβολή της με την οδό Μνασιάδου-μονόδρομη κατεύθυνση προς την οδό Μνασιάδου
• Τμήμα της οδού Στασικαράτους από τη συμβολή της με την οδό Θεμιστοκλή Δέρβη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Θεοφάνους Θεοδότου - διπλής κατεύθυνσης
• Τμήμα της οδού Στασικράτους από τη συμβολή της με την οδό Θεοφάνους Θεοδότου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Μνασιάδου - μονόδρομη κατεύθυνση προς την οδό Μνασιάδου
• Τμήμα της οδού Μνασιάδου από τη συμβολή της με την Λ. Μακαρίου Γ μέχρι την τη συμβολή της με την οδό  Ζήνας Κάνθερ-μονόδρομη κατεύθυνση προς την οδό Ζ. Κάνθερ
• Τμήμα της οδού Μνασιάδου από τη συμβολή της με την οδό Ζήνας Κάνθερ μέχρι την μέχρι την τη συμβολή της με την οδό Στασικράτους ή/και Φώτη Πίττα-διπλής κατεύθυνσης
• Τμήμα της οδού Ζήνας Κάνθερ από τη συμβολή της με την Λεωφόρο Ευαγόρου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Θεοφάνους Θεοδότου-μονόδρομη κατεύθυνση προς την οδό Θεοφάνους Θεοδότου
• Τμήμα της οδού Ζήνας Κάνθερ από τη συμβολή της με την οδό Μνασιάδου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Θεοφάνους Θεοδότου -μονόδρομη κατεύθυνση προς την οδό Θεοφάνους Θεοδότου
• Τμήμα της οδού Θεοφάνους Θεοδότου από την συμβολή της με την Λ. Μακαρίου Γ μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ζήνας Κάνθερ-αδιέξοδο διπλής κατεύθυνσης με είσοδο έξοδο από την οδό Ζ. Κάνθερ
• Τμήμα της οδού Θεοφάνους Θεοδότου από τη συμβολή της με την οδό Ζήνας Κάνθερ μέχρι την συμβολή της με την οδό Στασικράτους - μονόδρομη κατεύθυνση προς την οδό Στασικράτους.

Οι οδοί Κουμανούδη, Προμηθέως και Πρεβέζης επανέρχονται στην προηγούμενη κυκλοφοριακή διαρρύθμιση, δηλ. μονόδρομοι ως ακολούθως:
• Η οδός Κουμανούδη με μονόδρομη κατεύθυνση από την οδό Φώτη Πίττα προς την οδό Στασικράτους
• Η οδός Προμηθέως με μονόδρομη κατεύθυνση από την οδό  Φλωρίνης προς την οδό Στασικράτους με μία λωρίδα στάθμευσης παρά την οδό.
• Η οδός Πρεβέζης με μονόδρομη κατεύθυνση από την οδό  Στασικράτους προς την οδό Φλωρίνης με μία λωρίδα στάθμευσης παρά την οδό.

Ο στόχος του Έργου για ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας έχει επιτευχθεί πλήρως, έτσι η νέα Στασικράτους και η υπόλοιπη περιοχή της Φάσης Α, δεν είναι απλώς και μόνο προσβάσιμη στους πεζούς αλλά είναι ιδιαίτερα φιλική και για τους συνανθρώπους μας με κινητικά προβλήματα των οποίων ο Δήμος Λευκωσίας σέβεται τα δικαιώματά τους στο ακέραιο.

Το συμπέρασμα από την επίσκεψη στην περιοχή του Δημάρχου Λευκωσίας Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη, ομάδας του Δήμου και μελών της Οργάνωσης Παραπληγικών στις 3 Ιουνίου 2020 με στόχο την επιθεώρηση της προσβασιμότητας του έργου είναι πέρα για πέρα θετικό.

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση, κατά την επίσκεψη, του προέδρου της Ο.ΠΑ.Κ Δημήτρη Λαμπριανίδη: «Η ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου είναι ένα μοναδικό έργο, εύκολα προσβάσιμο στα άτομα με κινητικά προβλήματα, πρότυπο για τα δεδομένα της Κύπρου και αναμένεται και η ολοκλήρωση της φάσης Β του έργου που περιλαμβάνει τη Λεωφόρο Μακαρίου Γ’».

Ο Δήμαρχος κ. Γιωρκάτζης από τη δική του πλευρά ανέφερε: «τον Ιούνιο του 2012 μαζί με φίλους πήγα βόλτα στην πόλη με τροχοκάθισμα όπου διαπίστωσα πόσο προβληματική και δύσκολη είναι η μετακίνηση στην πόλη για άτομα σε τροχοκάθισμα. Είχα τότε υποσχεθεί ότι θα διορθώναμε αυτή την κατάσταση. Για δεκαετίες μεγάλες περιοχές της πόλης μας και σημαντικοί δρόμοι δεν ήταν προσβάσιμοι σε ΑμεΑ. Όλοι θυμόμαστε πώς ήταν η Καλλιπόλεως και η Κυριάκου Μάτση. Η απουσία πεζοδρομίων ισοδυναμούσε με σχεδόν απόλυτο αποκλεισμό στη διακίνηση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες».

Στα χρόνια που πέρασαν, πρόσθεσε, σχεδιάσαμε και εξασφαλίσαμε Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για πολλά έργα που αλλάζουν την όψη της πρωτεύουσας και κυρίως την κάνουν πιο προσβάσιμη και πιο φιλική για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες και τους επισκέπτες της. «Το ανανεωμένο και σύγχρονο εμπορικό κέντρο της Λευκωσίας (Στασικράτους, Πριγκιπίσσης Ντε Τύρας, Θεοφάνη Θεοδότου και τμήμα της Μνασιάδου) έχει δοθεί πλέον στο κοινό και το καλούμε να το απολαύσει, να περπατήσει και να κάνει τα ψώνια του», είπε τέλος ο κ. Γιωρκάτζης.

Κατασκευαστική Φάση Β
Οι κατασκευαστικές εργασίες της Φάσης Β, η οποία περιλαμβάνει τη Λεωφόρο Μακαρίου Γ’ (τμήμα από την Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού & Διγενή Ακρίτα μέχρι τη Λεωφόρο Ευαγόρου), τις οδούς Αναστασίου Λεβέντη και Αρνάλδας, τμήματα των οδών Στασάνδρου, και Αφροδίτης και τις οδούς Αγίας Ελένης, Γρηγορίου Ξενοπούλου, Μπουμπουλίνας, Ήρας και Άννης Κομνηνής, μέχρι τη συμβολή τους με την οδό Στασάνδρου, έχουν ήδη ξεκινήσει ( στις 13 Ιουλίου 2020) και βρίσκονται σε εξέλιξη, προχωρώντας με πολύ ικανοποιητικό ρυθμό.
Στο τμήμα Β1 έχει ολοκληρωθεί η υπογειοποίηση όλων των Υπηρεσιών κοινής Ωφελείας, έχουν κατασκευαστεί τα υποστρώματα από μπετόν στα πεζοδρόμια και σύντομα θα κατασκευαστεί το οδόστρωμα από άσφαλτο στο δρόμο και θα ξεκινήσει η τοποθέτηση των δαπέδων στα πεζοδρόμια.

Κατασκευαστική Φάση Γ
Η κατασκευαστική Φάση Γ, η οποία περιλαμβάνει την Λεωφόρο Ευαγόρου από την Πλατεία Ελευθερίας μέχρι το παλιό ΓΣΠ, θα υλοποιηθεί κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-27

Χρηματοδότηση
Οι Φάσεις Α & Β συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Δήμο Λευκωσίας στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 -2020.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 -2020

Ειδικός στόχος: Βελτίωση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας. Άξονας 5: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση των Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.

https://www.youtube.com/watch?v=UrTIwanGwEE
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ocs-kv8zawg
 
https://www.youtube.com/watch?v=YKKre6VNLfU&t=7s
Άλλα Έργα

Νέο Κυπριακό Μουσείο

Σε τρία επίπεδα, αλλά και σε τρεις χωρικές και νοηματικές ενότητες...

Περισσότερα
Φωτισμός τμήματος των Ενετικών τειχών της...

Με εντυπωσιακό φωτισμό έχει αναδειχθεί τμήμα των Ενετικών Τειχών της...

Περισσότερα
Αναβάθμιση Λεωφόρου Καλλιπόλεως

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης της Λεωφόρου Καλλιπόλεως, ένα πολύ...

Περισσότερα
Δημαρχείο Λευκωσίας

Το Δημαρχείο Λευκωσίας είναι ένα ανοικτό και φιλόξενο για τους δημότες...

Περισσότερα