Βελτιωτικά έργα, σωστή κατασκευή δρόμων και πεζοδρομίων

Ο ΔΗΜΟΣ / Έργα / Άλλα Έργα / Βελτιωτικά έργα, σωστή κατασκευή δρόμων και πεζοδρομίων
Η σωστή κατασκευή δρόμων, πεζοδρομίων σε συνδυασμό με την κατασκευή οχετών ομβρίων υδάτων είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής που τέθηκε σε εφαρμογή και καλύπτει όλη την έκταση της πρωτεύουσας.

Το έργο αυτό αποτελεί βασική προτεραιότητα του Δήμου Λευκωσίας, συμβάλλει στην αισθητική αλλά πάνω από όλα στη λειτουργική αναβάθμιση της πόλης. Στοχεύει στην  ανάδειξη της σύγχρονης ταυτότητας της Λευκωσίας και στην ενίσχυση του ανθρώπινού της χαρακτήρα, έτσι ο Δήμος προχωρεί στην υλοποίηση ενός ακόμη σημαντικού έργου, το οποίο βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, της καθημερινότητας των πολιτών, καθώς και στη συνολική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα στη Λευκωσία με τη βελτίωση των δρόμων που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος είναι πέρα για πέρα θετικά.

Τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα από τη συνολική, ορθή κατασκευή πεζοδρομίων και δρόμων είναι πολλαπλά και εμφανή: Αύξηση της ασφαλείας των περιουσιών και απρόσκοπτη διακίνηση των πεζών, μη δημιουργία σκόνης και λάσπης ανάλογα με την εποχή και αποτροπή πλημμυρών. Συμβάλλει επίσης στη δημιουργία σωστών δικτύων υποδομής δρόμων και πεζοδρομίων που ενώνουν τις γειτονιές με τους κύριους άξονες κυκλοφορίας της πόλης. Η εικόνα της πόλης αναβαθμίζεται ενώ ανεξάρτητος οίκος εκτιμητών μετά από σχετική μελέτη αναφέρει ότι η εκτιμημένη αξία των οικοπέδων ή των οικοδομών αυξάνεται όταν διαθέτουν τη σωστή υποδομή δρόμων και πεζοδρομίων.

Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χωματουργικά, ασφαλτόστρωση, εγκατάσταση αγωγών όμβριων υδάτων, κατασκευή πεζοδρομίων κ.ά. Το έργο είναι υψίστης σημασίας για την κοινωνική ανάπτυξη, αφού συμβάλλει στη διασφάλιση της συνεχούς, ασφαλούς και χωρίς εμπόδια διακίνησης των πεζών και στη σωστή διαχείριση των νερών της βροχής. Στόχος του Δήμου Λευκωσίας είναι η δημιουργία ομοιόμορφων πεζοδρομίων για να περπατούν οι δημότες, η κατασκευή οχετών κατάλληλων για να διοχετεύονται τα νερά της βροχής και να αποτρέπουν τις πλημμύρες και τις ζημιές σε υποστατικά, η ύπαρξη καλού  οδοστρώματος χωρίς λακκούβες στους δρόμους, δίνοντας λύσεις στα διάφορα προβλήματα και παρέχοντας ασφάλεια και προστασία στους κατοίκους και τις περιουσίες τους.

Τα έργα αυτά υλοποιούνται κατά φάσεις ελαχιστοποιώντας την ταλαιπωρία του κοινού και των κατοίκων των περιοχών.
Για την υλοποίηση του έργου το Δημοτικό Συμβούλιο ασκεί τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 17 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

Τα σχέδια που ετοιμάζονται, οι όροι και οι λεπτομέρειες της προκαταρκτικής κατανομής της δαπάνης για την κατασκευή δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου για επιθεώρηση.  Πριν την τελική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έναρξη της εκτέλεσης του έργου λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις των παρακείμενων ιδιοκτήτων που επηρεάζονται από τα σχέδια τις προδιαγραφές και προσμετρήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση των έργων ετοιμάζονται οι τελικοί πίνακες κατανομής της δαπάνης και δημοσιεύονται με τις σχετικές πληροφορίες στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ώστε οι ιδιοκτήτες να γνωρίζουν την ανάλογη τους συνεισφορά.
Για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για τα έργα που έχουν υλοποιηθεί, αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη και την σχετική νομοθεσία ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί για αποταθεί στη σελίδα: Κατάλληλη κατασκευή οδών  - Άρθρο 17 - Νόμος κεφ. 96 - Περί ρυθμίσεων οδών  και οικοδομών https://www.nicosia.org.cy/el-GR/news/article17/

Άλλα Έργα

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δημιουργίας «Έξυπνης Πόλης»

Ο Δήμος Λευκωσίας, στοχεύοντας στην ανάδειξη της Λευκωσίας σε έξυπνη...

Περισσότερα
Αποκατάσταση του κτηρίου πρώην «ΕΚΑΤΕ»

Το κτήριο είναι διατηρητέο, μέρος του συγκροτήματος του Νέου Δημαρχείου,...

Περισσότερα
Δημαρχείο Λευκωσίας

Το Δημαρχείο Λευκωσίας είναι ένα ανοικτό και φιλόξενο για τους δημότες...

Περισσότερα
Εξωραϊσμός Τμήματος της Λαϊκής Γειτονιάς

Το Έργο «Εξωραϊσμός Τμήματος της Λαϊκής Γειτονιάς του Δήμου», που αφορά...

Περισσότερα