Δήμος Λευκωσίας - Κενές Θέσεις για απασχόληση στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Κενές Θέσεις για απασχόληση στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2017) / Κενές Θέσεις για απασχόληση στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
Παρ, 20 Οκτ. 2017 13:09
Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας στο πλαίσιο της υλοποίησης κοινωνικών του προγραμμάτων  δέχεται αιτήσεις για τις πιο κάτω θέσεις:

1. 1 θέση Οδηγού Λεωφορείου – Εργάτη
2. 1 θέση Συνοδού – Υπεύθυνου Ομάδας

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ευκρινώς η θέση για την οποία γίνεται αίτηση και να παραδοθούν στον Κλάδο Προσωπικού, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στο Δήμο Λευκωσίας μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα μαζί με όλα τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται για την πιο πάνω θέση, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η όποια αίτηση ενδέχεται να απορρίπτεται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν το ειδικό έντυπο αιτήσεως και τις σχετικές πληροφορίες από τα Κεντρικά Γραφεία (Κλάδος Προσωπικού) του Δήμου Λευκωσίας (Πλατεία Ελευθερίας) και πιο κάτω.

Για περισσότερες πληροφορίες (όροι συλλογικής σύμβασης) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Λευκωσίας, τηλ. 22797258, 22797253 και 22797254 κατά τις εργάσιμες μέρες, μεταξύ των ωρών 8:00 – 14:00.