Δήμος Λευκωσίας - Έργα που έχουν υλοποιηθεί

Έργα που έχουν υλοποιηθεί

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Κατάλληλη Κατασκευή Οδών ( Άρθρο 17) / Έργα που έχουν υλοποιηθεί
Κατάλληλη κατασκευή οδών - Άρθρο 17 - Νόμος κεφ. 96 - Περί ρυθμίσεων οδών και οικοδομών

Κατάλληλη κατασκευή οδών στη Λευκωσία σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 17 του περί ρυθμίσεων οδών και οικοδομών νόμου, Κεφ. 96

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην προσπάθεια του να επιλύσει ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη αποφάσισε να προχωρήσει στην ομοιόμορφη κατασκευή πεζοδρομιών και στην ορθή κατασκευή δρόμων. Σημαντικό στοιχείο του μεγαλόπνοου αυτού έργου είναι και η κατασκευή οχετών ομβρίων υδάτων ώστε να λυθούν τα προβλήματα των νερών της βροχής, ειδικά κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων.

Ο Δήμος Λευκωσίας έχει προβεί στην κατάλληλη κατασκευή πεζοδρομιών και δρόμων σε διάφορες περιοχές της πόλης, περιοχές τις οποίες έχει διαχωρίσει σε κατασκευαστικά συμβόλαια.

Θα ανακοινωθούν νέα συμβόλαια μόλις ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. 


Συμβόλαιο 16 - οδός Σαχτούρη

Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και των τελικών υπολογισμών του σχετικού κόστους της οδού Σαχτούρη στην ενορία Αγίων Ομολογητών του Δήμου Λευκωσίας, της πόλης και επαρχίας Λευκωσίας, έχουν αποσταλεί τα τιμολόγια στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες.

Εδώ θα βρείτε:
Επιστολή του Δημοτικού Ταμία που συνοδεύει τα τιμολόγια και δίνει χρήσιμες πληροφορίες και γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17: Πίνακες που ακολουθούν την ακριβή κατάσταση της δαπάνης με την τελική κατανομή της μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας και των ιδιοκτητών που επηρεάζονται - Δημοσιεύθηκε στο Κύριο Μέρος (τμήμα «Β») της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας αρ. 5304 στις 2 Ιουλίου 2021. (Γνωστοποίηση αρ. 4391).

Το Συμβόλαιο 16 - οδός Σαχτούρη έχει ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2017.

Συμβόλαιο 16

Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και των τελικών υπολογισμών του σχετικού κόστους των οδών Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου, Στέλιου Μαυρομάτη, Ανδρέα Παναγίδη, Ικάρου, Κνωσού, Αϊνστάιν, Θωμά Άνθεμ, Χρύσανθου Μυλωνά, Θέμη Άννινου, Κωνσταντίνου Ανδρεάδη, Δήλου, Προκοπίου στην ενορία Αγίων Ομολογητών του Δήμου Λευκωσίας, της πόλης και επαρχίας Λευκωσίας, έχουν αποσταλεί τα τιμολόγια στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες.

Εδώ θα βρείτε:
Επιστολή του Δημοτικού Ταμία που συνοδεύει τα τιμολόγια και δίνει χρήσιμες πληροφορίες και γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17: Πίνακες που ακολουθούν την ακριβή κατάσταση της δαπάνης με την τελική κατανομή της μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας και των ιδιοκτητών που επηρεάζονται - Δημοσιεύθηκε στο Κύριο Μέρος (τμήμα «Β») της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας αρ. 5300 στις 18 Ιουνίου 2021. (Γνωστοποίηση αρ. 4023).


Το Συμβόλαιο 16 έχει ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο 2018.

Συμβόλαιο 4 και 5 - επιπλέον τρεις (3) δρόμοι
Εδώ θα βρείτε τη γνωστοποίηση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 4814 και ημερομηνία 13 Οκτωβρίου 2017 Γνωστοποίηση 597 μετά τη λήξη της περιόδου ενστάσεων, σύμφωνα με την οποία τα σχέδια και οι τεχνικοί όροι που αφορούν τους πιο πάνω δρόμου καθίστανται δεσμευτικά τόσο για το Δήμο όσο και για τους ιδιοκτήτες που επηρεάζονται.
  • Γνωστοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο (2)
Γνωστοποιείται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχεται από το άρθρο 17 (2) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου προέβηκε στην κατάλληλη κατασκευή/ ανακατασκευή / βελτίωση των οδών Νικήτα, Πρέσπας και Βιζυηνού της ενορίας Αγίων Ομολογητών του Δήμου Λευκωσίας.

Εδώ θα βρείτε:

Τη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17: Πίνακες που ακολουθούν την προκαταρτική εκτίμηση της δαπάνης καθώς και τον τρόπο κατανομής της που δημοσιεύτηκε στο Κύριο Μέρος (Τμήμα Β) της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας αρ. 5149 στις 12 Απριλίου 2019. (Γνωστοποίηση 2339).

Τα σχέδια που καταρτίστηκαν, τους όρους και τις  λεπτομέρειες για την προκαταρτική εκτίμηση της δαπάνης των πιο πάνω αναφερόμενων εργασιών  βρίσκονται κατατεθειμένα στα γραφεία του Δήμου, στην οδό Επτανήσου 11, στον 1ο όροφο στην Τεχνική Υπηρεσία, όπου μπορούν να επιθεωρηθούν κατά τις εργάσιμες μέρες, μεταξύ των ωρών 9:00 και 14:00, μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019.

Οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας επηρεάζεται από τα σχέδια, προδιαγραφές και προσμετρήσεις που ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν για επιθεώρηση δικαιούται μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 να υποβάλει γραπτώς ένσταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας.


Συμβόλαιο 4 - 5 Πρόσθετοι δρόμοι
Εδώ θα βρείτε τη γνωστοποίηση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 4814 και ημερομηνία 13 Οκτωβρίου 2017 Γνωστοποίηση 597 μετά τη λήξη της περιόδου ενστάσεων, σύμφωνα με την οποία τα σχέδια και οι τεχνικοί όροι που αφορούν τους πιο πάνω δρόμου καθίστανται δεσμευτικά τόσο για το Δήμο όσο και για τους ιδιοκτήτες που επηρεάζονται.
  •  Γνωστοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο (3)
Γνωστοποιείται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχεται από το άρθρο 17 (2) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου αποφάσισε να προβεί στην κατάλληλη κατασκευή/ ανακατασκευή / βελτίωση των οδών Πρεβέζη, Προμηθέως, Τεύκρου Ανθία, επέκταση Τεύκρου (Τρυπιώτη & Αγ. Ομολογητές), Γεωργίου Μαρκίδη (Τρυπιώτη και Αγ. Ομολογητές), Κάστορος, Άντη Περνάρη, Δαιδάλου, Ευβοίας, Νεοπτολέμου, Άγγελου Βλάχου, Βίαντος, Αλέκου Κωνσταντίνου, Βοσπόρου και Κρατίνου στις ενορίες Τρυπιώτη και Άγιοι Ομολογητές στη Λευκωσία.
 
Εδώ θα βρείτε:
 
Την ενημερωτική επιστολή του Αναπληρωτή Δημοτικού Γραμματέα με χρήσιμες πληροφορίες και γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17: Πίνακες που ακολουθούν την προκαταρτική εκτίμηση της δαπάνης καθώς και τον τρόπο κατανομής της που δημοσιεύτηκε στο Κύριο Μέρος (Τμήμα Β) της ΕΕ της Δημοκρατίας στις 27 Ιανουαρίου 2017 ως Γνωστοποίηση αρ. 524.
 
Τα σχέδια που καταρτίστηκαν, τους όρους και τις λεπτομέρειες για την προκαταρτική εκτίμηση της δαπάνης των πιο πάνω αναφερόμενων εργασιών  βρίσκονται κατατεθειμένα στα γραφεία του Δήμου, στην οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 22, 1ος όροφος, όπου μπορούν να επιθεωρηθούν κατά τις εργάσιμες μέρες, μεταξύ των ωρών 9:00π.μ και 2:00μ.μ., μέχρι την Παρασκευή 21 Απριλίου 2017.
 
Οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας επηρεάζεται από τα σχέδια, προδιαγραφές και προσμετρήσεις που ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν για επιθεώρηση δικαιούται μέχρι την Παρασκευή 21 Απριλίου 2017 να υποβάλει γραπτώς ένσταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας.


Συμβόλαιο 4 - 5
Θα βρείτε τη γνωστοποίηση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 4688 και ημερομηνία 23 Οκτωβρίου 2015 Γνωστοποίηση 673 μετά την λήξη της περιόδου ενστάσεων,  σύμφωνα με την οποία τα  σχέδια και οι  τεχνικοί όροι που αφορούν τους πιο κάτω δρόμους καθίστανται δεσμευτικά τόσο για το Δήμο όσο και για τους ιδιοκτήτες που επηρεάζονται. 
  • Γνωστοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο (2)
Γνωστοποιείται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχεται από το άρθρο 17 (2) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου αποφάσισε να προβεί στην κατάλληλη κατασκευή/ ανακατασκευή / βελτίωση των οδών Ανδρέα Δημητρίου, Βασ. Φρειδερίκης, Γ. Χατζηδάκη, Κ. Χατζοπούλου, Μενάνδρου, Μυκόνου, Νικοκρέοντος και Τεύκρου της  ενορίας Τρυπιώτη, καθώς  και στις οδούς  Α. Μιαούλη, Γλαύκου, Κανάρη, Κάσου, Καστελλορίζου, Μ. Μπότσαρη, Νικηταρά, Παπαφλέσα, Σάμου, Σπετσών, Σπύρου Λάμπρου και Τήνου της ενορίας Άγιοι Ομολογητές του Δήμου Λευκωσίας.
 
Εδώ θα βρείτε:
 
Την ενημερωτική επιστολή του Δημοτικού Γραμματέα με χρήσιμες πληροφορίες και τη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17: Πίνακες  που ακολουθούν την προκαταρτική εκτίμηση της δαπάνης καθώς και τον τρόπο κατανομής της που δημοσιεύτηκε στο Κύριο Μέρος (Τμήμα Β) της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας αρ. 4867 στις 5 Ιουνίου 2015. (Γνωστοποίηση 3043).
 
Τα σχέδια που καταρτίστηκαν, τους όρους και τις  λεπτομέρειες για την προκαταρτική εκτίμηση της δαπάνης των πιο πάνω αναφερόμενων εργασιών  βρίσκονται κατατεθειμένα στα γραφεία του Δήμου, στην οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 22, 1ος όροφος, όπου μπορούν να επιθεωρηθούν κατά τις εργάσιμες μέρες, μεταξύ των ωρών 8:00π.μ και 3:00μ.μ., μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015.
 
Οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας επηρεάζεται από τα σχέδια, προδιαγραφές και προσμετρήσεις που ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν για επιθεώρηση δικαιούται μέχρι 11 Σεπτεμβρίου 2015 να υποβάλει γραπτώς ένσταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας.

Το Συμβόλαιο 2 - 3 Πρόσθετοι δρόμοι και το Συμβόλαιο 2 - 3 οδός Μετοχίου έχουν ολοκληρωθεί στις 28 Ιουνίου 2017.


Συμβόλαιο 2 - 3 οδός Μετοχίου,  από τη συμβολή της με την οδό Λουκή Ακρίτα μέχρι τη συμβολή της με την οδό Χείλωνος στην ενορία Αγίου Αντρέα 

Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και των τελικών υπολογισμών του σχετικού κόστους της οδού Μετοχίου, από τη συμβολή της με την οδό Λουκή Ακρίτα μέχρι τη συμβολή της με την οδό Χείλωνος στην ενορία Αγίου Ανδρέα του Δήμου Λευκωσίας, της πόλης και επαρχίας Λευκωσίας, έχουν αποσταλεί τα τιμολόγια στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες.

Εδώ θα βρείτε:
Επιστολή του Δημοτικού Ταμία που συνοδεύει τα τιμολόγια και δίνει χρήσιμες πληροφορίες και γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17: Πίνακες που ακολουθούν την ακριβή κατάσταση της δαπάνης με την τελική κατανομή της μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας και των ιδιοκτητών που επηρεάζονται - Δημοσιεύθηκε στο Κύριο Μέρος (τμήμα «Β») της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας αρ. 5278 στις 12 Μαρτίου 2021. (Γνωστοποίηση αρ. 1722).

Το Συμβόλαιο 2 - 3 - Μετοχίου, από τη συμβολή της με την οδό Λουκή Ακρίτα μέχρι τη συμβολή της με την οδό Χείλωνος στην ενορία Αγίου Ανδρέα έχει ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2017.


Συμβόλαιο 2 - 3 Πρόσθετοι δρόμοι

Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και των τελικών υπολογισμών του σχετικού κόστους των οδών Αθανασίου Φυλακτού, Μεσολογγίου, Αγίου Ανδρέα, Βυζαντίου και Ιώνων στην ενορία Αγίου Ανδρέα του Δήμου Λευκωσίας, της πόλης και επαρχίας Λευκωσίας, έχουν αποσταλεί τα τιμολόγια στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες.

Εδώ θα βρείτε:
Επιστολή του Δημοτικού Ταμία που συνοδεύει τα τιμολόγια και δίνει χρήσιμες πληροφορίες και γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17: Πίνακες που ακολουθούν την ακριβή κατάσταση της δαπάνης με την τελική κατανομή της μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας και των ιδιοκτητών που επηρεάζονται - Δημοσιεύθηκε στο Κύριο Μέρος (τμήμα «Β») της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας αρ. 5278 στις 12 Μαρτίου 2021. (Γνωστοποίηση αρ. 1724).

Το Συμβόλαιο 2 - 3 - πρόσθετοι δρόμοι έχει ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2017.


Συμβόλαιο 2 - 3
 
Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και των τελικών υπολογισμών του σχετικού κόστους των οδών Αργυροκάστρου, Κωνσταντίνου Κόντου, Καταλάνου, Ν. Σαριπόλου Βασιλίσσης Αμαλίας, Ευάνθους, Ηλιουπόλεως και Μετοχίου στην ενορία Αγίου Ανδρέα του Δήμου Λευκωσίας, της πόλης και επαρχίας Λευκωσίας, έχουν αποσταλεί τα τιμολόγια στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες.

Εδώ θα βρείτε: 
Επιστολή του Δημοτικού Ταμία που συνοδεύει τα τιμολόγια και δίνει χρήσιμες πληροφορίες και γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17: Πίνακες που ακολουθούν την ακριβή κατάσταση της δαπάνης με την τελική κατανομή της μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας και των ιδιοκτητών που επηρεάζονται - Δημοσιεύθηκε στο Κύριο Μέρος (τμήμα «Β») της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας αρ. 5275 στις 26 Φεβρουαρίου 2021. (Γνωστοποίηση αρ. 1388).


Το Συμβόλαιο 2 - 3 έχει ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2017.

Συμβόλαιο 10 - 13 - 14 - επιπλέον πέντε (5) δρόμοι

Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και των τελικών υπολογισμών του σχετικού κόστους των οδών Ηλία Παπακυριακού, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Ίλου, Βασιλέως Κωνσταντίνου ΙΒ και Παρνασσού στις ενορίες Παναγία και Καϊμακλί του Δήμου Λευκωσίας, της πόλης και επαρχίας Λευκωσίας, έχουν αποσταλεί τα τιμολόγια στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες.

Εδώ θα βρείτε:  
Επιστολή του Δημοτικού Ταμία
που συνοδεύει τα τιμολόγια και δίνει χρήσιμες πληροφορίες και γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17: Πίνακες που ακολουθούν την ακριβή κατάσταση της δαπάνης με την τελική κατανομή της μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας και των ιδιοκτητών που επηρεάζονται - Δημοσιεύθηκε στο Κύριο Μέρος (τμήμα «Β») της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας αρ. 5248 στις 23 Οκτωβρίου 2020. (Γνωστοποίηση αρ. 5914).

Το Συμβόλαιο 10 - 13 - 14 και το Συμβόλαιο 10 - 13 - 14 Πρόσθετοι δρόμοι έχουν ολοκληρωθεί στις 14 Ιουλίου 2017.


Συμβόλαιο 10 - 13 - 14 Πρόσθετοι δρόμοι
 
Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και των τελικών υπολογισμών του σχετικού κόστους των οδών Ζαππείου, Μενάνδρου, Άτλαντος, Γιάννη Τσιαττάλα, Σπύρου Πρωτοπαπά, Ανδρέα Κάρυου και Κασσάνδρας στην ενορία Καϊμακλίου καθώς και των οδών Νεύτωνος, Πλάτωνος και Έκτωρος στην ενορία Παναγίας  του Δήμου Λευκωσίας, της πόλης και επαρχίας Λευκωσίας, έχουν αποσταλεί τα τιμολόγια στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες.

Εδώ θα βρείτε:
Επιστολή του Δημοτικού Ταμία που συνοδεύει τα τιμολόγια και δίνει χρήσιμες πληροφορίες και γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17: Πίνακες που ακολουθούν την ακριβή κατάσταση της δαπάνης με την τελική κατανομή της μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας και των ιδιοκτητών που επηρεάζονται - Δημοσιεύθηκε στο Κύριο Μέρος (τμήμα «Β») της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας αρ. 5248 στις 23 Οκτωβρίου 2020. (Γνωστοποίηση αρ. 5914).


Συμβόλαιο 10 - 13 - 14 

Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και των τελικών υπολογισμών του σχετικού κόστους των οδών Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Ηρακλείου, Μιχαλάκη Καραολή, Κυπριανού, Μουσών, Περικλέους, Ψαρών, Αγίου Δημητρίου, Γιάννη Κορομία, Μάρκου Μπότσαρη, Φιλοπάππου στην ενορία Καϊμακλί, Νεύτωνος, Εφέσου, Χρίστου Τσιάρτα, Λόρδου Βύρωνος στην ενορία Παναγία του Δήμου Λευκωσίας, της πόλης και επαρχίας Λευκωσίας, έχουν αποσταλεί τα τιμολόγια στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες.

Εδώ θα βρείτε:

Επιστολή του Δημοτικού Ταμία που συνοδεύει τα τιμολόγια και δίνει χρήσιμες πληροφορίες και γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17: Πίνακες που ακολουθούν την ακριβή κατάσταση της δαπάνης με την τελική κατανομή της μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας και των ιδιοκτητών που επηρεάζονται – Δημοσιεύθηκε στο Κύριο Μέρος (τμήμα «Β») της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας αρ. 5244 στις 25 Σεπτεμβρίου 2020. (Γνωστοποίηση αρ. 5361).

Το Συμβόλαιο 8 και το Συμβόλαιο 8 πλέον τρεις δρόμοι έχουν ολοκληρωθεί στις 4 Αυγούστου 2016.


Συμβόλαιο 8 - (επιπλέον 3 δρόμοι)

Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και των τελικών υπολογισμών του σχετικού κόστους των οδών Έβρου, Μιλτιάδους και Ευστάθιου Ξενοφώντος στην ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, έχουν αποσταλεί τα τιμολόγια στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες.

Εδώ θα βρείτε:

Επιστολή του Δημοτικού Ταμία που συνοδεύει τα τιμολόγια και δίνει χρήσιμες πληροφορίες και γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17: Πίνακες  που ακολουθούν την ακριβή κατάσταση της δαπάνης με την τελική κατανομή της μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας και των ιδιοκτητών που επηρεάζονται – Δημοσιεύθηκε στο Κύριο Μέρος (τμήμα «Β») της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας αρ. 5229 στις 10 Ιουλίου 2020.


Συμβόλαιο 8 πλέον τρείς δρόμοι

Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και των τελικών υπολογισμών του σχετικού κόστους των οδών Ευβοίας, Ναυαρίνου και Ιθάκης στην ενορία Κωνσταντίνου και Ελένης, της πόλης και επαρχίας Λευκωσίας, έχουν αποσταλεί τα τιμολόγια στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες.

Εδώ θα βρείτε:

Επιστολή του Αν. Δημοτικού Γραμματέα που συνοδεύει τα τιμολόγια και δίνει χρήσιμες πληροφορίες και γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17: Πίνακες που ακολουθούν την ακριβή κατάσταση της δαπάνης με την τελική κατανομή της μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας και των ιδιοκτητών που επηρεάζονται – Δημοσιεύθηκε στο Κύριο Μέρος (τμήμα «Β») της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας αρ. 5148 στις 5 Απριλίου 2019. (Γνωστοποίηση αρ. 2230).

 
Συμβόλαιο 8

Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και των τελικών υπολογισμών του σχετικού κόστους των οδών Αγίας Ελένης, Βαβυλώνος, Διογένους, Θεσσαλίας (μέρος), Κίμωνος (μέρος), Κώστα Λοΐζου, Πειραιώς (μέρος), Ποσειδώνος, Τομπάζη (μέρος), Αισχύλου (μέρος) και Θεσπρωτίας στην ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της πόλης και επαρχίας Λευκωσίας, έχουν αποσταλεί τα τιμολόγια στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες.

Εδώ θα βρείτε:
Επιστολή του Αν. Δημοτικού Γραμματέα που συνοδεύει τα τιμολόγια και δίνει χρήσιμες πληροφορίες και γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17: Πίνακες που ακολουθούν την ακριβή κατάσταση της δαπάνης με την τελική κατανομή της μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας και των ιδιοκτητών που επηρεάζονται – Δημοσιεύθηκε στο Κύριο Μέρος (τμήμα «Β») της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας αρ. 5148 στις 5 Απριλίου 2019. (Γνωστοποίηση αρ. 2228).


Συμβόλαιο 6:

Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και των τελικών υπολογισμών του σχετικού κόστους των οδών 25ης Μαρτίου, Μιχαλακοπούλου, Αλάσιας, Αυλώνος, Γερ. Μαρκορά, Γοργίου, Δ. Βουτυρά, Επαμεινώνδα, Ζήνωνος Σώζου, Καρπενησίου, Πέντε Πηγαδιών, Ρήγα Φεραίου, Τυρταίου, Ευβοίας και Ζαχαρία Παπαντωνίου στην ενορία Αγίων Ομολογητών, έχουν αποσταλεί τα τιμολόγια στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες.

Εδώ θα βρείτε:

Επιστολή του Δημοτικού Ταμία που συνοδεύει τα τιμολόγια και δίνει χρήσιμες πληροφορίες και γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17: Πίνακες που ακολουθούν την ακριβή κατάσταση της δαπάνης με την τελική κατανομή της μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας και των ιδιοκτητών που επηρεάζονται – Δημοσιεύθηκε στο Κύριο Μέρος (τμήμα «Β») της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας αρ. 4905 στις 18 Νοεμβρίου 2015. (Γνωστοποίηση αρ. 6727).


Συμβόλαιο 7 και 9:

Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και των τελικών υπολογισμών του σχετικού κόστους των οδών Δημητσάνης, Δοϊράνης, Νικοδήμου Μυλωνά, Ολυμπίας, Χαλκοκονδύλη, Βολονακίου, Θουκιδίδου, Κλήμεντος, Μελετίου Μεταξάκη, Πολυκλείτου και Συμωνίδου στην ενορία Αγίου Αντωνίου, έχουν αποσταλεί τα τιμολόγια στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες.

Εδώ θα βρείτε:

Επιστολή του Δημοτικού Ταμία που συνοδεύει τα τιμολόγια και δίνει χρήσιμες πληροφορίες και γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17: Πίνακες  που ακολουθούν την ακριβή κατάσταση της δαπάνης με την τελική κατανομή της μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας και των ιδιοκτητών που επηρεάζονται – Δημοσιεύθηκε στο Κύριο Μέρος (τμήμα «Β») της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας αρ. 4828 στις 22 Δεκεμβρίου, 2014. (Γνωστοποίηση αρ.6486).


Συμβόλαιο 15:

Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και των τελικών υπολογισμών του σχετικού κόστους των οδών Ακάμαντος, Βορεού, Κεραμικού, Κρόνου, Μάρκου Δράκου και Σύρνης στην ενορία Καϊμακλίου, έχουν αποσταλεί τα τιμολόγια στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες.

Εδώ θα βρείτε:

Επιστολή του Δημοτικού Ταμία που συνοδεύει τα τιμολόγια και δίνει χρήσιμες πληροφορίες και γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17: Πίνακες  που ακολουθούν την ακριβή κατάσταση της δαπάνης με την τελική κατανομή της μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας και των ιδιοκτητών που επηρεάζονται – Δημοσιεύθηκε στο Κύριο Μέρος (τμήμα «Β») της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας αρ. 4809 στις 26 Σεπτεμβρίου, 2014


Συμβόλαια 11 και 12:
 
Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και των τελικών υπολογισμών του σχετικού κόστους των οδών Βασιλίσσης Φρειδερίκης, Δημοκρίτου, Κυριάκου Μάτση, Ρακτιβάν, Σμύρνης, Τήλου, Λέρνης και Νικηφόρου Φωκά (τμήμα) στην ενορία Παναγίας Παλλουριώτισσας, καθώς επίσης και τις οδούς Βασιλέως Παύλου (τμήμα), Θεσσαλονίκης, Καλογραιών, Ναπολέοντος και Πατρών στην ενορία Καϊμακλίου, έχουν αποσταλεί τα τιμολόγια στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες. 

Εδώ θα βρείτε:

Επιστολή του Δημοτικού Ταμία που συνοδεύει τα τιμολόγια και δίνει χρήσιμες πληροφορίες και γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17: Πίνακες  που ακολουθούν την ακριβή κατάσταση της δαπάνης με την τελική κατανομή της μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας και των ιδιοκτητών που επηρεάζονται – Δημοσιεύθηκε στο Κύριο Μέρος (Τμήμα Β)  της Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ 4791 στις 14 Ιουλίου 2014, ως Γνωστοποίηση αρ 3561.

Σημείωση:  Η Γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας -  Κύριο Μέρος (Τμήμα Β)  της Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ 4728 στις 11 Δεκεμβρίου 2013, ως Γνωστοποίηση αρ 5926 έχει ακυρωθεί.