Έργα που προγραμματίζονται / κατασκευάζονται

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Κατάλληλη Κατασκευή Οδών ( Άρθρο 17) / Έργα που προγραμματίζονται / κατασκευάζονται
Κατάλληλη κατασκευή οδών - Άρθρο 17 - Νόμος κεφ. 96 - Περί ρυθμίσεων οδών  και οικοδομών

Κατάλληλη κατασκευή οδών  στη Λευκωσία σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 17 του περί ρυθμίσεων οδών  και οικοδομών νόμου, Κεφ. 96
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο στην προσπάθεια του να επιλύσει ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη αποφάσισε να προχωρήσει στην ομοιόμορφη κατασκευή πεζοδρομιών και στην ορθή κατασκευή δρόμων. Σημαντικό στοιχείο του μεγαλόπνοου αυτού έργου είναι και η κατασκευή οχετών ομβρίων υδάτων ώστε να λυθούν τα προβλήματα των νερών της βροχής,  ειδικά κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων.

Ο Δήμος Λευκωσίας έχει αποφασίσει την προώθηση της διαδικασίας για την κατάλληλη κατασκευή πεζοδρομιών και δρόμων σε διάφορες  περιοχές της πόλης, περιοχές τις οποίες έχει διαχωρίσει σε κατασκευαστικά συμβόλαια. 

Συμβόλαιο 28

•  Γνωστοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο (3)
 
Γνωστοποιείται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχεται από το άρθρο 17 (2) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου αποφάσισε να προβεί στην κατάλληλη κατασκευή/ ανακατασκευή / βελτίωση των οδών Ιωάννη Συκουτρή, Ανδρέα Καρκαβίτσα,  Μυρτιωτίσσης, Πηνελόπης Δέλτα, Κρέοντος, Παπανικολή, Γεωργίου Στρατήγη, Ιουλίου Τυπάλδου, Δράμας, Σαρωνικού, Πετράκη Γιάλλουρου, Χρίστου Τσιάρτα, Μόδεστου Παντελή, Αριστείδη Χαραλάμπους, Ανδρέα Παρασκευά – Συμβόλαιο 28 στην ενορία Αγίων Ομολογητών, στη Λευκωσία.
 
Εδώ θα βρείτε:
 
Την ενημερωτική επιστολή της Λειτουργού Λογιστηρίου με χρήσιμες πληροφορίες και τη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17: Πίνακες που ακολουθούν την προκαταρτική εκτίμηση της δαπάνης καθώς και τον τρόπο κατανομής της που δημοσιεύτηκε στο Κύριο Μέρος (Τμήμα Β) της ΕΕ της Δημοκρατίας αρ. 5414 στις 24 Φεβρουαρίου 2023 ως Γνωστοποίηση αρ. 1101.
 
Τα σχέδια που καταρτίστηκαν, οι όροι και οι λεπτομέρειες για την προκαταρτική εκτίμηση της δαπάνης των πιο πάνω αναφερόμενων εργασιών βρίσκονται κατατεθειμένα στα γραφεία του Δήμου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία, στον 1ο όροφο στην Τεχνική Υπηρεσία, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα επιθεωρήσουν κατά τις εργάσιμες ημέρες, μεταξύ των ωρών 9:00 και 14:00, μέχρι την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.
 
Οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας επηρεάζεται από τα σχέδια, προδιαγραφές και προσμετρήσεις που ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν για επιθεώρηση, όπως πιο πάνω αναφέρεται, δικαιούται μέχρι τις 31 Μαΐου 2023 να υποβάλει αιτιολογημένη γραπτή ένσταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας.
 
Συμβόλαιο 18

•  Γνωστοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο (3)

Γνωστοποιείται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχεται από το άρθρο 17 (2) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου αποφάσισε να προβεί στην κατάλληλη κατασκευή/ ανακατασκευή / βελτίωση των οδών Ιωάννου και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ στην ενορία Καϊμακλίου, στη Λευκωσία.
 
Εδώ θα βρείτε:
 
Την ενημερωτική επιστολή της Λειτουργού Λογιστηρίου με χρήσιμες πληροφορίες και τη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17: Πίνακες που ακολουθούν την προκαταρτική εκτίμηση της δαπάνης καθώς και τον τρόπο κατανομής της που δημοσιεύτηκε στο Κύριο Μέρος (Τμήμα Β) της ΕΕ της Δημοκρατίας αρ. 5414 στις 24 Φεβρουαρίου 2023 ως Γνωστοποίηση αρ. 1103.
 
Τα σχέδια που καταρτίστηκαν, οι όροι και οι λεπτομέρειες για την προκαταρτική εκτίμηση της δαπάνης των πιο πάνω αναφερόμενων εργασιών βρίσκονται κατατεθειμένα στα γραφεία του Δήμου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία, στον 1ο όροφο στην Τεχνική Υπηρεσία, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα επιθεωρήσουν κατά τις εργάσιμες ημέρες, μεταξύ των ωρών 9:00 και 14:00, μέχρι την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.
 
Οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας επηρεάζεται από τα σχέδια, προδιαγραφές και προσμετρήσεις που ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν για επιθεώρηση, όπως πιο πάνω αναφέρεται, δικαιούται μέχρι τις 31 Μαΐου 2023 να υποβάλει αιτιολογημένη γραπτή ένσταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας.
 
Συμβόλαιο 21

•  Γνωστοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο (3)

Γνωστοποιείται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχεται από το άρθρο 17 (2) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου αποφάσισε να προβεί στην κατάλληλη κατασκευή/ ανακατασκευή / βελτίωση των οδών Αγίας Ελένης, Μπουμπουλίνας, Ήρας, Άννης Κομνηνής, Κρήτης, Ηλέκτρας, Μέδοντος, Ανδροκλέους, Αλκαίου και Θεοκρίτου (βόρεια της οδού Στασάνδρου) (Συμβόλαιο 21) στην ενορία Τρυπιώτη στη Λευκωσία.

Εδώ θα βρείτε:

Την ενημερωτική επιστολή του Δημοτικού Ταμία με χρήσιμες πληροφορίες και τη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17: Πίνακες που ακολουθούν την προκαταρτική εκτίμηση της δαπάνης καθώς και τον τρόπο κατανομής της που δημοσιεύτηκε στο Κύριο Μέρος (Τμήμα Β) της ΕΕ της Δημοκρατίας αρ. 5379 στις 29 Ιουλίου 2022 ως Γνωστοποίηση αρ. 4157.

Τα σχέδια που καταρτίστηκαν, οι όροι και οι λεπτομέρειες για την προκαταρτική εκτίμηση της δαπάνης των πιο πάνω αναφερόμενων εργασιών βρίσκονται κατατεθειμένα στα γραφεία του Δήμου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία, στον 1ο όροφο στην Τεχνική Υπηρεσία, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα επιθεωρήσουν κατά τις εργάσιμες ημέρες, μεταξύ των ωρών 9:00 και 14:00, μέχρι τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.

Οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας επηρεάζεται από τα σχέδια, προδιαγραφές και προσμετρήσεις που ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν για επιθεώρηση, όπως πιο πάνω αναφέρεται, δικαιούται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου  2022 να υποβάλει αιτιολογημένη γραπτή ένσταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας.

Συμβόλαιο 20

•  Γνωστοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο (3)


Γνωστοποιείται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχεται από το άρθρο 17 (2) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου αποφάσισε να προβεί στην κατάλληλη κατασκευή/ ανακατασκευή / βελτίωση των οδών Σβορώνου, Απέλλη, Παύλου Νιρβάνα, Κωνσταντίνου Σαθά, Κυριάκου Κολοκάση, Ιωνά Νικολάου, Γεώργιου Παπανικολάου, Κ. Παπαρηγοπούλου, Δήλου, Κνωσού, Δημονίκου, Νιόβης, Χίου, Ρόδου, Μαλακάση, Αίαντος (Συμβόλαιο 20) στην ενορία Αγίων Ομολογητών στη Λευκωσία.

Εδώ θα βρείτε:

Την ενημερωτική επιστολή της Δημοτικής Γραμματέως με χρήσιμες πληροφορίες και τη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17: Πίνακες που ακολουθούν την προκαταρτική εκτίμηση της δαπάνης καθώς και τον τρόπο κατανομής της που δημοσιεύτηκε στο Κύριο Μέρος (Τμήμα Β) της ΕΕ της Δημοκρατίας αρ. 5327 στις 29 Οκτωβρίου 2021 ως Γνωστοποίηση αρ. 7135.

Τα σχέδια που καταρτίστηκαν, οι όροι και οι λεπτομέρειες για την προκαταρτική εκτίμηση της δαπάνης των πιο πάνω αναφερόμενων εργασιών βρίσκονται κατατεθειμένα στα γραφεία του Δήμου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία, στον 1ο όροφο στην Τεχνική Υπηρεσία, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα επιθεωρήσουν κατά τις εργάσιμες ημέρες, μεταξύ των ωρών 9:00 και 14:00, μέχρι τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022.

Οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας επηρεάζεται από τα σχέδια, προδιαγραφές και προσμετρήσεις που ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν για επιθεώρηση, όπως πιο πάνω αναφέρεται, δικαιούται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου  2022 να υποβάλει αιτιολογημένη γραπτή ένσταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας.

Συμβόλαιο 22

•  Γνωστοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο (3)

Γνωστοποιείται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχεται από το άρθρο 17 (2) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου αποφάσισε να προβεί στην κατάλληλη κατασκευή/ ανακατασκευή / βελτίωση των οδών Αδρία, Καλλή Παναγή Σακκά, Βάγκνερ, Θερίσσου, Φιλήμονος, Δοσιθέου, Ευαγόρα Παλληκαρίδη, Γεώργιου Φραγκούδη, Αγάθωνος, Ερεσσού, Δαμασκηνού, Κούρου, Δεινοκράτους, Ανθεμίου, Υπατίας, Κιτίου, Μιχαήλ Παναγή Καΐλη στην ενορία Αγίου Αντωνίου στη Λευκωσία.

Εδώ θα βρείτε:

Την ενημερωτική επιστολή της Δημοτικής Γραμματέως με χρήσιμες πληροφορίες και τη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17: Πίνακες που ακολουθούν την προκαταρτική εκτίμηση της δαπάνης καθώς και τον τρόπο κατανομής της που δημοσιεύτηκε στο Κύριο Μέρος (Τμήμα Β) της ΕΕ της Δημοκρατίας αρ. 5310 στις 30 Ιουλίου 2021 ως Γνωστοποίηση αρ. 5038.

Τα σχέδια που καταρτίστηκαν, οι όροι και οι λεπτομέρειες για την προκαταρτική εκτίμηση της δαπάνης των πιο πάνω αναφερόμενων εργασιών βρίσκονται κατατεθειμένα στα γραφεία του Δήμου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία, στον 1ο όροφο στην Τεχνική Υπηρεσία, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα επιθεωρήσουν κατά τις εργάσιμες ημέρες, μεταξύ των ωρών 9:00 και 14:00, μέχρι την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021.

Οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας επηρεάζεται από τα σχέδια, προδιαγραφές και προσμετρήσεις που ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν για επιθεώρηση, όπως πιο πάνω αναφέρεται, δικαιούται μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου  2021 να υποβάλει αιτιολογημένη γραπτή ένσταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας.