Δήμος Λευκωσίας - Έργα που προγραμματίζονται / κατασκευάζονται

Έργα που προγραμματίζονται / κατασκευάζονται

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Κατάλληλη Κατασκευή Οδών ( Άρθρο 17) / Έργα που προγραμματίζονται / κατασκευάζονται
Κατάλληλη κατασκευή οδών - Άρθρο 17 - Νόμος κεφ. 96 - Περί ρυθμίσεων οδών  και οικοδομών

Κατάλληλη κατασκευή οδών  στη Λευκωσία σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 17 του περί ρυθμίσεων οδών  και οικοδομών νόμου, Κεφ. 96
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο στην προσπάθεια του να επιλύσει ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη αποφάσισε να προχωρήσει στην ομοιόμορφη κατασκευή πεζοδρομιών και στην ορθή κατασκευή δρόμων. Σημαντικό στοιχείο του μεγαλόπνοου αυτού έργου είναι και η κατασκευή οχετών ομβρίων υδάτων ώστε να λυθούν τα προβλήματα των νερών της βροχής,  ειδικά κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων.

Ο Δήμος Λευκωσίας έχει αποφασίσει την προώθηση της διαδικασίας για την κατάλληλη κατασκευή πεζοδρομιών και δρόμων σε διάφορες  περιοχές της πόλης, περιοχές τις οποίες έχει διαχωρίσει σε κατασκευαστικά συμβόλαια. 

Συμβόλαιο 19

•  Γνωστοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο (3)


Γνωστοποιείται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχεται από το άρθρο 17 (2) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου αποφάσισε να προβεί στην κατάλληλη κατασκευή/ ανακατασκευή / βελτίωση των οδών Αιτωλών, Κρυστάλλη, Ηλία Παπακυριακού, Ψελλού (Συμβόλαιο 19) στην ενορία Αγίου Ανδρέα  στη Λευκωσία.

Εδώ θα βρείτε:

Την ενημερωτική επιστολή της Δημοτικής Γραμματέως με χρήσιμες πληροφορίες και τη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17: Πίνακες που ακολουθούν την προκαταρτική εκτίμηση της δαπάνης καθώς και τον τρόπο κατανομής της που δημοσιεύτηκε στο Κύριο Μέρος (Τμήμα Β) της ΕΕ της Δημοκρατίας αρ. 5238 στις 28 Αυγούστου 2020 ως Γνωστοποίηση αρ. 4743.

Τα σχέδια που καταρτίστηκαν, οι όροι και οι λεπτομέρειες για την προκαταρτική εκτίμηση της δαπάνης των πιο πάνω αναφερόμενων εργασιών βρίσκονται κατατεθειμένα στα γραφεία του Δήμου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία, στον 1ο όροφο στην Τεχνική Υπηρεσία, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα επιθεωρήσουν κατά τις εργάσιμες ημέρες, μεταξύ των ωρών 9:00 και 14:00, μέχρι την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021.

Οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας επηρεάζεται από τα σχέδια, προδιαγραφές και προσμετρήσεις που ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν για επιθεώρηση, όπως πιο πάνω αναφέρεται, δικαιούται μέχρι τις 20 Ιανουαρίου  2021 να υποβάλει αιτιολογημένη γραπτή ένσταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας.

Συμβόλαιο 31

•  Γνωστοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο (3)

Γνωστοποιείται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχεται από το άρθρο 17 (2) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου αποφάσισε να προβεί στην κατάλληλη κατασκευή/ ανακατασκευή / βελτίωση των οδών Ναυπάκτου, Θεοτόκη, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, Γρίβα, Μυστρά, Μουρούζη, Γρεβενών, Δερβενίων, Ε.Χατζηπέτρου, Πρωταγόρου, Σιμωνίδη, Αλκαμένους στην ενορία Αγίου Αντωνίου στη Λευκωσία.

Εδώ θα βρείτε:

Την ενημερωτική επιστολή της Δημοτικής Γραμματέως
με χρήσιμες πληροφορίες και τη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17: Πίνακες που ακολουθούν την προκαταρτική εκτίμηση της δαπάνης καθώς και τον τρόπο κατανομής της που δημοσιεύτηκε στο Κύριο Μέρος (Τμήμα Β) της ΕΕ της Δημοκρατίας αρ. 5238 στις 28 Αυγούστου 2020 ως Γνωστοποίηση αρ. 4742.

Τα σχέδια που καταρτίστηκαν, οι όροι και οι λεπτομέρειες για την προκαταρτική εκτίμηση της δαπάνης των πιο πάνω αναφερόμενων εργασιών βρίσκονται κατατεθειμένα στα γραφεία του Δήμου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία, στον 1ο όροφο στην Τεχνική Υπηρεσία, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα επιθεωρήσουν κατά τις εργάσιμες ημέρες, μεταξύ των ωρών 9:00 και 14:00, μέχρι την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021.

Οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας επηρεάζεται από τα σχέδια, προδιαγραφές και προσμετρήσεις που ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν για επιθεώρηση, όπως πιο πάνω αναφέρεται, δικαιούται μέχρι τις 20 Ιανουαρίου  2021 να υποβάλει αιτιολογημένη γραπτή ένσταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας.

Συμβόλαιο 26

•  Γνωστοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο (3)


Γνωστοποιείται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχεται από το άρθρο 17 (2) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου αποφάσισε να προβεί στην κατάλληλη κατασκευή/ ανακατασκευή / βελτίωση των οδών Αρχ. Μακαρίου Β’, Αθηνών, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αγίου Φίλωνος, Χαράλαμπου Μούσκου, Αμαθούντος, Μεσαορίας, Αιόλου, Αριστείδου, Σταδίου, Ζήνωνος, Πλαταιών, Ικάρου, Πλάτωνος, Φειδία Συμεωνίδη, Άρεως και Αθηνάς στην ενορία Καϊμακλίου στη Λευκωσία.

Εδώ θα βρείτε:

Την ενημερωτική επιστολή της Δημοτικής Γραμματέως με χρήσιμες πληροφορίες και τη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17: Πίνακες που ακολουθούν την προκαταρτική εκτίμηση της δαπάνης καθώς και τον τρόπο κατανομής της που δημοσιεύτηκε στο Κύριο Μέρος (Τμήμα Β) της ΕΕ της Δημοκρατίας αρ. 5194 στις 20 Δεκεμβρίου 2019 ως Γνωστοποίηση αρ. 7598.

Τα σχέδια που καταρτίστηκαν, οι όροι και οι λεπτομέρειες για την προκαταρτική εκτίμηση της δαπάνης των πιο πάνω αναφερόμενων εργασιών βρίσκονται κατατεθειμένα στα γραφεία του Δήμου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία, στον 1ο όροφο στην Τεχνική Υπηρεσία, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα επιθεωρήσουν κατά τις εργάσιμες ημέρες, μεταξύ των ωρών 9:00 και 14:00, μέχρι την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020.

Οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας επηρεάζεται από τα σχέδια, προδιαγραφές και προσμετρήσεις που ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν για επιθεώρηση, όπως πιο πάνω αναφέρεται, δικαιούται μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου 2020 να υποβάλει αιτιολογημένη γραπτή ένσταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας.

Συμβόλαιο 25

•  Γνωστοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο (3)


Γνωστοποιείται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχεται από το άρθρο 17 (2) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου αποφάσισε να προβεί στην κατάλληλη κατασκευή/ ανακατασκευή / βελτίωση των οδών Γιάννη Φρειδερίκου, Ήβης, Διονύσιου Σολωμού, Αιάκου, Νεμέσεως, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Νικηφόρου Φωκά, Κερκίωνος, Μιχαήλ Σάββα, Τήλου (μέρος), Δημόκριτου (μέρος), Κρήτης και Κωστή Παλαμά στην ενορία Παναγίας στη Λευκωσία.

Εδώ θα βρείτε:

Την ενημερωτική επιστολή της Δημοτικής Γραμματέως με χρήσιμες πληροφορίες και γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17: Πίνακες που ακολουθούν την προκαταρτική εκτίμηση της δαπάνης καθώς και τον τρόπο κατανομής της που δημοσιεύτηκε στο Κύριο Μέρος (Τμήμα Β) της ΕΕ της Δημοκρατίας αρ. 5194 στις 20 Δεκεμβρίου 2019 ως Γνωστοποίηση αρ. 7599.

Τα σχέδια που καταρτίστηκαν, οι όροι και οι λεπτομέρειες για την προκαταρτική εκτίμηση της δαπάνης των πιο πάνω αναφερόμενων εργασιών  βρίσκονται κατατεθειμένα στα γραφεία του Δήμου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία, στον 1ο όροφο στην Τεχνική Υπηρεσία, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα επιθεωρήσουν κατά τις εργάσιμες ημέρες, μεταξύ των ωρών 9:00 και 14:00, μέχρι την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020.

Οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας επηρεάζεται από τα σχέδια, προδιαγραφές και προσμετρήσεις που ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν για επιθεώρηση, όπως πιο πάνω αναφέρεται, δικαιούται μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου 2020 να υποβάλει αιτιολογημένη γραπτή ένσταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας.

Συμβόλαιο 26

• Γνωστοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο (7)


Θα βρείτε τη γνωστοποίηση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 4972 και ημερομηνία 19 Ιουνίου 2020 Γνωστοποίηση 335 μετά την λήξη της περιόδου ενστάσεων, σύμφωνα με την οποία τα σχέδια και οι τεχνικοί όροι που αφορούν τους πιο κάτω δρόμους καθίστανται δεσμευτικά τόσο για το Δήμο όσο και για τους ιδιοκτήτες που επηρεάζονται.

Συμβόλαιο 25 

Γνωστοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο (7) 

Θα βρείτε τη γνωστοποίηση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 4972 και ημερομηνία 19 Ιουνίου 2020 Γνωστοποίηση 336 μετά την λήξη της περιόδου ενστάσεων, σύμφωνα με την οποία τα σχέδια και οι τεχνικοί όροι που αφορούν τους πιο κάτω δρόμους καθίστανται δεσμευτικά τόσο για το Δήμο όσο και για τους ιδιοκτήτες που επηρεάζονται.

Συμβόλαιο 17

• Γνωστοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο (2)

Γνωστοποιείται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχεται από το άρθρο 17 (2) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου αποφάσισε να προβεί στην κατάλληλη κατασκευή/ ανακατασκευή / βελτίωση των οδών Βάσου Παναγιώτου, Νίκου Ευαγόρου, Γεωργίου Παπαβερκίου, Γεωργίου Στυλιανού, Γεωργίου Αναστασίου, Ιωάννη Ψυχάρη, Κυκλάδων, Σποράδων,  Τάκη Σοφοκλέους, Ανδρέα Γεωργίου στην ενορία Αγίου Ανδρέα στη Λευκωσία.

Εδώ θα βρείτε:

Την ενημερωτική επιστολή της Δημοτικης Γραμματέα με χρήσιμες πληροφορίες και γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17: Πίνακες που ακολουθούν την προκαταρτική εκτίμηση της δαπάνης καθώς και τον τρόπο κατανομής της που δημοσιεύτηκε στο Κύριο Μέρος (Τμήμα Β) της ΕΕ της Δημοκρατίας αρ. 5158 στις 24 Μαΐου 2019 ως Γνωστοποίηση αρ. 3012.

Τα σχέδια που καταρτίστηκαν, τους όρους και τις λεπτομέρειες για την προκαταρτική εκτίμηση της δαπάνης των πιο πάνω αναφερόμενων εργασιών  βρίσκονται κατατεθειμένα στα γραφεία του Δήμου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία, στον 1ο όροφο στην Τεχνική Υπηρεσία, όπου μπορούν να επιθεωρηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες, μεταξύ των ωρών 9:00 και 14:00, μέχρι την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019..

Οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας επηρεάζεται από τα σχέδια, προδιαγραφές και προσμετρήσεις που ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν για επιθεώρηση, όπως πιο πάνω αναφέρεται, δικαιούται μέχρι τις 30 Αυγούστου 2019 να υποβάλει αιτιολογημένη γραπτή ένσταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας.

Συμβόλαιο 24

•  Γνωστοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο (2)

Γνωστοποιείται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχεται από το άρθρο 17 (2) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου αποφάσισε να προβεί στην κατάλληλη κατασκευή/ ανακατασκευή / βελτίωση των οδών Περικλέους, Αριστείδου, Ιωαννίνων, Λεωφ. Κέννεντυ, Σόλωνος, Ελευθέριου Βενιζέλου και Αρχ. Μακαρίου Β στην ενορία Παναγιά στη Λευκωσία.

Εδώ θα βρείτε:

Την ενημερωτική επιστολή του Αναπληρωτή Δημοτικού Γραμματέα με χρήσιμες πληροφορίες και γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17: Πίνακες που ακολουθούν την προκαταρτική εκτίμηση της δαπάνης καθώς και τον τρόπο κατανομής της που δημοσιεύτηκε στο Κύριο Μέρος (Τμήμα Β) της ΕΕ της Δημοκρατίας αρ. 5154 στις 3 Μαΐου 2019 ως Γνωστοποίηση αρ. 2675.

Τα σχέδια που καταρτίστηκαν, τους όρους και τις λεπτομέρειες για την προκαταρτική εκτίμηση της δαπάνης των πιο πάνω αναφερόμενων εργασιών  βρίσκονται κατατεθειμένα στα γραφεία του Δήμου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία, στον 1ο όροφο στην Τεχνική Υπηρεσία, όπου μπορούν να επιθεωρηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες, μεταξύ των ωρών 9:00 και 14:00, μέχρι τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019.

Οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας επηρεάζεται από τα σχέδια, προδιαγραφές και προσμετρήσεις που ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν για επιθεώρηση, όπως πιο πάνω αναφέρεται, δικαιούται μέχρι τις 8 Ιουλίου 2019 να υποβάλει αιτιολογημένη γραπτή ένσταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας.

Συμβόλαιο 27

•  Γνωστοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο (2)

Γνωστοποιείται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχεται από το άρθρο 17 (2) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου αποφάσισε να προβεί στην κατάλληλη κατασκευή/ ανακατασκευή / βελτίωση των οδών Εδέσσης, Ερεχθείου, Αικατερίνης, Αντιγόνης, Αρτέμιδος, Καλύμνου, Φαρσάλων, Αγαπήνορος, Ψυχικού, Ευαγόρου, Σοφοκλέους, Ναυπλίου, Κυπριανού, Κωνσταντινουπόλεως, Αγίου Δημητρίου, Θεσσαλίας και Θεμιστοκλέους στην ενορία Καϊμακλίου στη Λευκωσία.

Εδώ θα βρείτε:

Την ενημερωτική επιστολή του Αναπληρωτή Δημοτικού Γραμματέα με χρήσιμες πληροφορίες και γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17: Πίνακες που ακολουθούν την προκαταρτική εκτίμηση της δαπάνης καθώς και τον τρόπο κατανομής της που δημοσιεύτηκε στο Κύριο Μέρος (Τμήμα Β) της ΕΕ της Δημοκρατίας αρ. 5154 στις 3 Μαΐου 2019 ως Γνωστοποίηση αρ. 2674.

Τα σχέδια που καταρτίστηκαν, τους όρους και τις λεπτομέρειες για την προκαταρτική εκτίμηση της δαπάνης των πιο πάνω αναφερόμενων εργασιών  βρίσκονται κατατεθειμένα στα γραφεία του Δήμου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία, στον 1ο όροφο στην Τεχνική Υπηρεσία, όπου μπορούν να επιθεωρηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες, μεταξύ των ωρών 9:00 και 14:00, μέχρι τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019.

Οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας επηρεάζεται από τα σχέδια, προδιαγραφές και προσμετρήσεις που ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν για επιθεώρηση, όπως πιο πάνω αναφέρεται, δικαιούται μέχρι τις 8 Ιουλίου 2019 να υποβάλει αιτιολογημένη γραπτή ένσταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας.