Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2024

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας / Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2024
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Μπορεί η ανοικτή πρόσκληση για την έκδοση του 2024 να τελείωσε, αλλά το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας συνεχίζει να προσκαλεί επαγγελματίες καλλιτέχνες (φυσικά πρόσωπα) κυπριακής καταγωγής ή ιθαγένειας ή/και οργανισμούς (νομικά πρόσωπα), που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο, να υποβάλουν προτάσεις για ένταξή τους στο πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας συνδιοργανώνουν ο Δήμος Λευκωσίας και η Nicosia For Art (οι «συνδιοργανωτές») και αποτελεί μέρος των δράσεων της Λευκωσίας για τη διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2030.

Γίνονται δεκτές προτάσεις για παραστάσεις θεάτρου, σύγχρονου χορού και μουσικής, οι οποίες θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας (θεατρική αίθουσα, χώρο δοκιμών, στον υπαίθριο χώρο στο πλάι και μπροστά στο θέατρο καθώς και στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας), καθώς και προτάσεις για το Παράλληλο Πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ:

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει να συμβαδίζουν με την πάγια φιλοσοφία του Φεστιβάλ, που με τη σειρά του είναι ευθυγραμμισμένο με τη μακροχρόνια στρατηγική του Δήμου Λευκωσίας για τον πολιτισμό και που περιλαμβάνει τους πιο κάτω στόχους:

1. Να στηρίξει και να αναδείξει νέους επαγγελματίες δημιουργούς και να προβάλει τα ταλέντα της Κύπρου όλων των ηλικιών. Ξεκινώντας από το 2024, το Φεστιβάλ έχει θεσπίσει την ενότητα #UNDER30, που απευθύνεται αποκλειστικά σε δημιουργούς κάτω των 30 ετών, επιθυμώντας τη συστηματική στήριξη νέων δημιουργών στα πρώτα τους βήματα.
2. Να προτείνει πολιτιστικές δράσεις που στόχο έχουν την αποδοχή και την συμπερίληψη ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού κ.ά..
3. Να προτείνει ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικής και καλλιτεχνικής έκφρασης με στόχο να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες μέσα από την επαφή τους με άλλες κουλτούρες και κοινωνικά σύνολα.

ΟΡΟΙ:

1. Η ανοικτή πρόσκληση απευθύνεται σε επαγγελματίες καλλιτέχνες (φυσικά πρόσωπα) κυπριακής καταγωγής ή ιθαγένειας ή/και σε οργανισμούς (νομικά πρόσωπα) που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο.
2. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει να παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην επαρχία Λευκωσίας.
3. Η αμοιβή του προτείνοντα/ της προτείνουσας καθορίζεται στο 75% των καθαρών εισπράξεων των παραστάσεων του/ της (αφού αφαιρεθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο φόρος θεάματος και η αμοιβή της πλατφόρμας διάθεσης των εισιτηρίων) με ελάχιστο ποσό τα €100 ανά συντελεστή/ καλλιτέχνη που συμμετέχει στην παράσταση.
4. Οι συνδιοργανωτές του Φεστιβάλ δεν είναι υποχρεωμένοι να δεχθούν ή να εγκρίνουν οποιαδήποτε πρόταση, αν κρίνουν ότι δεν υπάρχει κατάλληλη.
5. Την ευθύνη αναφορικά με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις απορρέουν σε σχέση με πνευματικά και άλλα δικαιώματα για δημόσια εκτέλεση/ παρουσίαση έχει η προτείνουσα/ ο προτείνων. Οποιαδήποτε επιβάρυνση σε σχέση με την εξασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων βαραίνει αποκλειστικά την προτείνουσα/ τον προτείνοντα.
6. Οι συνδιοργανωτές του Φεστιβάλ θα έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν χορηγούς και χορηγούς επικοινωνίας, κάτι το οποίο δεν δικαιούται να πράξει η προτείνουσα/ ο προτείνων, εάν δεν εξασφαλίσει εκ των προτέρων τη γραπτή έγκριση από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ.
7. Οι συνδιοργανωτές του Φεστιβάλ αναλαμβάνουν την τεχνική υποστήριξη της κάθε παράστασης (τεχνικός εξοπλισμός Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας), τα έξοδα και τις ενέργειες προβολής της καθώς και το κόστος παραχώρησης του χώρου στον οποίο θα πραγματοποιηθεί.
8. Οποιαδήποτε απαιτούμενη άδεια ή έγκριση οποιασδήποτε Κυβερνητικής, Τοπικής ή άλλης Αρχής αναφορικά με τις άδειες εργασίας των καλλιτεχνών θα ληφθεί με ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση της προτείνουσας/ του προτείνοντα.
9. Σε περίπτωση που οι συνδιοργανωτές ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία το ζητήσουν, η προτείνουσα/ ο προτείνων θα έχει την υποχρέωση να ετοιμάσει με δική της/ του οικονομική επιβάρυνση και να παραδώσει στον Δήμο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας για την εκδήλωση.
10. Η προτείνουσας/ ο προτείνων έχει την ευθύνη για την ομαλή διεκπεραίωση της εκδήλωσης, την προσέλευση και την αναχώρηση των μελών της καλλιτεχνικής ομάδας.
11. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκδήλωση (ηθοποιοί, καλλιτέχνες, χορευτές, τεχνικοί κλπ), θα έχουν την υποχρέωση της τήρησης ΟΛΩΝ των προνοιών των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 μέχρι 2011 τόσο κατά τη διάρκεια της παράστασης όσο και κατά τις δοκιμές και προετοιμασία του χώρου.
12. Σε περίπτωση ακύρωσης/μη διεξαγωγής όλων ή οποιουδήποτε αριθμού των θεατρικών παραστάσεων με υπαιτιότητα την προτείνουσας/ του προτείνοντος ή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στις παραστάσεις, σε οποιοδήποτε στάδιο μετά τη γραπτή ενημέρωση που έχει σταλεί από τους συνδιοργανωτές αναφορικά με την έγκριση της πρότασης αυτής, τότε η προτείνουσα/ ο προτείνων δεν θα λαμβάνει καμία αμοιβή.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

1. Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να υποβάλουν περισσότερες από μια προτάσεις.
2. Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πιο κάτω ιστοσελίδας: https://forms.gle/SHjC1BH3hEmbCCr86
3. Με την υποβολή πρότασης/ προτάσεων η προτείνουσα/ ο προτείνων αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της ανοικτής πρόσκλησης.
4. Ελλιπείς προτάσεις δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε την ομάδα παραγωγής του Φεστιβάλ στο τηλέφωνο 22797991 ή απευθυνθείτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση theatre_production@nicosiamunicipality.org.cy
 
02 Ιουν. (10:00)
Η Λευκωσία 2017 δίνει τη σκυτάλη στη Λευκωσία 2030

Συνδημιουργώντας με παιδιά και νέους η Λευκωσία διεκδικεί το χρίσμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης