Αδειοδότηση Χώρων Στάθμευσης για Δημόσια Χρήση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Πολεοδομικά Θέματα / Αδειοδότηση Χώρων Στάθμευσης για Δημόσια Χρήση
Το Δημοτικό Συμβούλιο με στόχο την παραχώρηση άδειας λειτουργίας σε χώρους στάθμευσης για δημόσια χρήση, τόσο για νέους χώρους όσο και για τους υφιστάμενους χώρους στάθμευσης που δεν έχουν άδεια, αποφάσισε τα ακόλουθα:
 
 1. Χορήγηση Προσωρινής Πολεοδομικής Άδειας που θα ισχύει για τρία χρόνια και θα ανανεώνεται αυτόματα, εκτός αν ο Δήμος με αιτιολογημένη απόφασή του την αναστείλει ή δεν την ανανεώσει, καταβάλλοντας συμβολικό ποσό, το οποίο έχει εγκριθεί από τη Βουλή και ανέρχεται σε €10.- ανά χώρο στάθμευσης για την έκδοση της Άδειας. 
 2. Επίστρωση με σπαστό χαλίκι ή άσφαλτο ή πουρί, με εξαίρεση την επιφάνεια στάθμευσης και διακίνησης ΑμεΑ, η οποία θα πρέπει να είναι πάντοτε άσφαλτος ή τσιμέντο. 
 3. Τοποθέτηση πασσάλων (bollards) στην πρόσοψη επί σιδεροσύνδεσης ύψους 20εκ. για ασφάλεια των πεζών και περιορισμό της απορροής ομβρίων υδάτων στο δημόσιο δρόμο (πεζοδρόμιο και άσφαλτο). 
 4. Περιμετρική φύτευση δένδρων και θάμνων. 
 5. Τοποθέτηση σκυβαλοδοχείων και διατήρηση των χώρων καθαρών. 
 6. Κατάλληλη διαμόρφωση των εισόδων/ εξόδων οχημάτων πλάτους 6.00μ επί της οδού με εσοχή/ κόλπο αναμονής βάθους 5,00μ. τουλάχιστον αν και όταν υπάρχει μπάρα ελέγχου ή «δωμάτιο» υπευθύνου, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η ασφαλής και άνετη διακίνηση των πεζών και η κυκλοφορία οχημάτων. 
 7. Σηματοδότηση των χώρων στάθμευσης (διαστάσεις 2,50μ Χ 5,00μ.). 
 8. Κατάλληλη διαμόρφωση και σηματοδότηση της εισόδου/ εξόδου οχημάτων και πεζών. 
 9. Μη απαίτηση αποχωρητηρίων. 
 10. Η υποβολή της αίτησης να γίνεται με Σχέδια σε κλίμακα 1:100
 11. Να αναγράφεται στην αίτηση ότι δεν αφαιρείται η ρυμοτομία. 
 12. Δεν χάνουν οι ενδιαφερόμενοι τα δικαιώματά τους σε ό,τι αφορά συντελεστές κάλυψης ή δόμησης και ότι η Πολεοδομική Άδεια είναι προσωρινή και μπορεί να αλλάξει οποτεδήποτε θέλουν.
 Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, οδός Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία.