Πρακτικά 2023

27/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023

27/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023

26/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023

26/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023

25/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023

25/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023

23/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023

23/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023

24/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023

24/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023

22/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023

22/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023

19/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023

19/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023

20/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023

20/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023

21/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023

21/2023 Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023

14/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023

14/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023

15/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023

15/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023

16/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Τρίτη 1 Αυγούστου 2023

16/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Τρίτη 1 Αυγούστου 2023

17/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023

17/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023

18/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

18/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

10/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 4 Μαΐου 2023

10/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 4 Μαΐου 2023

11/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 18 Μαΐου 2023

11/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 18 Μαΐου 2023

12/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023

12/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023

13/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 16 Ιουνίου 2023

13/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 16 Ιουνίου 2023

6/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023

6/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023

7/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 19 Μαρτίου 2023

7/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 19 Μαρτίου 2023

8/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 6 Απριλίου 2023

8/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 6 Απριλίου 2023

9/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 20 Απριλίου 2023

9/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 20 Απριλίου 2023

4/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023

4/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023

5/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023

5/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023

3/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023

3/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023

1/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023

1/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023

2/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023

2/2023 - Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023