Οι νέες οχυρώσεις

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ / Ιστορία / Οι νέες οχυρώσεις
Οι Βενετοί διοίκησαν την Κύπρο από το 1489 μέχρι το 1571. Η Λευκωσία ήταν το διοικητικό κέντρο και η έδρα του Τοποτηρητή. Επειδή η απειλή των Οθωμανών ήταν ορατή, οι Βενετσιάνοι διοικητές της Λευκωσίας υπογράμμιζαν με επιστολές τους στο δόγη την ανάγκη να οχυρωθούν καλά όλες οι πόλεις της Κύπρου.

Το 1562, η Βενετία έστειλε στο νησί τον Ασκάνιο Σαβορνιάνο για να υποβάλει γενική περιγραφή των πόλεων και τις προοπτικές οχύρωσής τους. Στην αναφορά του ο Ασκάνιο υποστηρίζει ότι η Λευκωσία δεν πρέπει να οχυρωθεί με νέα τείχη.

«Απo τηv πρώτη στιγμή, λαμβάνοντας υπόψιv ότι η Λευκωσία δεv είναι κοντά σε θάλασσα ή ότι η κατάστασή της δεv επιτρέπει εύκολα vα οχυρωθεί, είμαι της γνώμης ότι, παρόλο πoυ είναι κατάλληλη για κέντρο της Διοίκησης της Γαληνότατης Δημοκρατίας, θα έδιδα κακή συμβουλή αv έλεγα ότι πρέπει vα οχυρωθεί».

Απόσπασμα απo τηv έκθεση πoυ έστειλε στη δημοκρατία της Βενετίας o Ασκάνιο Σαβορνιάνο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΔΗΜΟΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
Ιστορία
Η Γένεση της Λευκωσίας
Η Αρχαία Λευκωσία
Το βασίλειο της Λήδρας
Τα ονόματα της πόλης
Ο Ριχάρδος και oι Ναΐτες
Το βασίλειο των Λουζινιανών
Οι Λουζινιανοί
Η Αικατερίνη Κορνάρο
Οι νέες οχυρώσεις
Τα τείχη του Σαβορνιάνο
Η κατασκευή των νέων τειχών
Η πολιορκία της Λευκωσίας
Τα Οθωμανικά Χρόνια
Οι ξένοι περιηγητές
Ο Αρχιδούκας της Αυστρίας
Η Αγγλική Κατοχή της Κύπρου
Η πόλη του Kitchener
Αστική Ανάπτυξη
Απελευθερωτικός αγώνας 1955-59
Η Λευκωσία πρωτεύουσα
Λευκωσία 1963
Λευκωσία 1974
Μια πόλη που περιμένει
Η Λευκωσία σήμερα
Αξιοθέατα
Μουσεία
Θέατρα
Πινακοθήκες & Κέντρα Τεχνών
Βιβλιοθήκες
Εμπορικοί Δρόμοι
Διαμονή
Χάρτης της πόλης
Πολιτιστικά Κέντρα
Πλατείες
Πάρκα & Κήποι
Δημοτικές Αγορές
Χώροι Λατρείας
Ξεναγήσεις
Κυβερνητικά Κτίρια
Ποδηλατόδρομοι
Ιστορικά Σχολεία
Εκπαίδευση
Αθλητικοί Χώροι
Καλλιτέχνες της Πόλης
Πισίνες & Κολυμβητήρια
Συγκοινωνίες
Χώροι Στάθμευσης
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ