Υπεύθυνη δήλωση απώλειας σκύλου

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / Ηλεκτρονικές Αιτήσεις / Άδειες Σκύλου / Υπεύθυνη δήλωση απώλειας σκύλου
Η άδεια κατοχής σκύλου θα ακυρωθεί μετά από παρέλευση έξι μηνών από τη δήλωση απώλειας σκύλου εκτός στην περίπτωση που η απώλεια οφείλεται σε κλοπή που επιβεβαιώνεται μετά από έρευνα της Αστυνομίας.