Δήμος Λευκωσίας - Λευκωσία 1963
Λευκωσία 1963

Το 1960, η Λευκωσία γίνεται πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας το σύνταγμα της οποίας στηρίζεται στη συνεργασία των δύο κοινοτήτων της νήσου, Ελλήνων και Τούρκων σε αναλογία πληθυσμού επτά προς τρία. Οι ελληνοκύπριοι αποτελούσαν το 80% του πληθυσμού της νήσου και οι Τουρκοκύπριοι το 18%. Το υπόλοιπο 2% αποτελείται από Λατίνους, Αρμένιους και Μαρονίτες οι οποίοι μετά την ανεξαρτησία επέλεξαν να ανήκουν στην ελληνοκυπριακή πλευρά.

Το Δεκέμβρη του 1963, μετά από μια συνταγματική κρίση, ακολούθησαν συγκρούσεις μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων με αποτέλεσμα η πρωτεύουσα Λευκωσία να χωριστεί σε Ελληνοκυπριακό και Τουρκοκυπριακό τομέα. Η διαχωριστική γραμμή που χωρίζει την πόλη ονομάστηκε Πράσινη γιατί το μελάνι, με το οποίο ο υπεύθυνος των Ηνωμένων Εθνών χάραξε πάνω στο χάρτη της πόλης τη γραμμή αντιπαράταξης, ήταν πράσινο.