Δήμος Λευκωσίας - Η Αρχαία Λευκωσία
Η Αρχαία Λευκωσία

Η μείζων Λευκωσία είναι ίσως η μοναδική περιοχή της Κύπρου που μπορεί να καυχιέται ότι συνεχώς και αδιάκοπα κατοικείται από τη Χαλκολιθική Εποχή, αρχές της τρίτης χιλιετηρίδας π.Χ. μέχρι σήμερα. Οι πρώτοι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν στην εύφορη πεδιάδα της Μεσαορίας κατά τη Χαλκολιθική περίοδο. Αυτό που ξεχωρίζει τη Λευκωσία ως ένα μοναδικό οικισμό της εποχής του Χαλκού είναι ακριβώς το γεγονός ότι ενώ στις υπόλοιπες περιοχές της Κύπρoυ της εποχής εκείνης οι οικισμοί παύουν να υπάρχουν, στη Λευκωσία εξακολουθούν να αναπτύσσονται.

Κατά τη 1η χιλιετηρίδα π.Χ. όταν οι πόλεις-βασίλεια επικρατούσαν στο πολιτικό προσκήνιο, η Λευκωσία δεν είχε ούτε τη δύναμη ούτε την ευημερία των άλλων βασιλείων της Κύπρoυ, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονταν γύρω στα παράλια Ήταν φανερό ότι το βασίλειο της Λήδρας ήταν σταθερά υπόδουλο στην πολιτική θέληση των γειτόνων της μέχρι τη Ρωμαϊκή εποχή που δεν ήταν παρά μια μικρή κωμόπολη.

Μόνο μετά την κατάλυση του θεσμού των βασιλείων στο τέλος του 4oυ αιώνα μ.Χ.. η Λευκωσία μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τους φυσικούς της πόρους και τη γεωγραφική της θέση στο κέντρο της νήσου.