Δήμος Λευκωσίας - Η πόλη του Kitchener
Η πόλη του Kitchener

Το Σεπτέμβριο του 1878, ο Kitchener που τότε ήταν ένας νεαρός υπολοχαγός, είχε μετατεθεί από την Παλαιστίνη στην Κύπρο, και τέθηκε επικεφαλής της ομάδας που ανάλαβε την χαρτογράφηση του νησιού. Με τον ερχομό των άγγλων στην Κύπρο, ήταν απαραίτητο να ετοιμασθεί, με αρκετή ακρίβεια, ένας λεπτομερής χάρτης, για σκοπούς ικανοποιητικής διοίκησης και υπολογισμό του κτηματικού φόρου, για αντικατάσταση των μη ικανοποιητικών «κοτσανιών» που υπήρχαν επί τουρκοκρατίας.

Το σχέδιο χαρτογράφησης, εγκαταλείφθηκε τον Μάιο του 1879, ύστερα από διαφορές με τον ύπατο αρμοστή και λόγω έλλειψης των κονδυλιών για το πρόγραμμα. Ωστόσο ο διάδοχος του ύπατου Αρμοστή Wοlseley, Sir Rοbert Biddulph, παρεκάλεσε τον Kitchener να ξαναρχίσει την εργασία " τριγωνομέτρηση και ειδικής τοπογράφησης του νησιού". Μέχρι το 1885 ο Kitchener συμπλήρωσε τον πρώτο χάρτη, κλίμακας μιας ίντσας, σε δεκαπέντε φύλλα, που χρησιμοποιήθηκε για πολλά χρόνια και πάνω σε αυτό βασίστηκε αργότερα, η ετοιμασία χαρτών με μεγαλύτερη κλίμακα.

Όσο καιρό ο Kitchener ήταν στην Κύπρο, η συμβολή του στις προσπάθειες για την ίδρυση του Κυπριακού Mουσείου ήταν σημαντική. Ο ίδιος ήταν επίσης ο υποστηρικτής του Κυπριακού Iπποδρομιακού Συνδέσμου και κέρδισε με την αραβική φοράδα του λίγο μετά την άφιξη του στην Κύπρο.