Δήμος Λευκωσίας - Η πόλη του Kitchener

Η πόλη του Kitchener

Το Σεπτέμβριο του 1878, ο Kitchener που τότε ήταν ένας νεαρός υπολοχαγός, είχε μετατεθεί από την Παλαιστίνη στην Κύπρο, και τέθηκε επικεφαλής της ομάδας που ανάλαβε την χαρτογράφηση του νησιού. Με τον ερχομό των άγγλων στην Κύπρο, ήταν απαραίτητο να ετοιμασθεί, με αρκετή ακρίβεια, ένας λεπτομερής χάρτης, για σκοπούς ικανοποιητικής διοίκησης και υπολογισμό του κτηματικού φόρου, για αντικατάσταση των μη ικανοποιητικών «κοτσανιών» που υπήρχαν επί τουρκοκρατίας.

Το σχέδιο χαρτογράφησης, εγκαταλείφθηκε τον Μάιο του 1879, ύστερα από διαφορές με τον ύπατο αρμοστή και λόγω έλλειψης των κονδυλιών για το πρόγραμμα. Ωστόσο ο διάδοχος του ύπατου Αρμοστή Wοlseley, Sir Rοbert Biddulph, παρεκάλεσε τον Kitchener να ξαναρχίσει την εργασία " τριγωνομέτρηση και ειδικής τοπογράφησης του νησιού". Μέχρι το 1885 ο Kitchener συμπλήρωσε τον πρώτο χάρτη, κλίμακας μιας ίντσας, σε δεκαπέντε φύλλα, που χρησιμοποιήθηκε για πολλά χρόνια και πάνω σε αυτό βασίστηκε αργότερα, η ετοιμασία χαρτών με μεγαλύτερη κλίμακα.

Όσο καιρό ο Kitchener ήταν στην Κύπρο, η συμβολή του στις προσπάθειες για την ίδρυση του Κυπριακού Mουσείου ήταν σημαντική. Ο ίδιος ήταν επίσης ο υποστηρικτής του Κυπριακού Iπποδρομιακού Συνδέσμου και κέρδισε με την αραβική φοράδα του λίγο μετά την άφιξη του στην Κύπρο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΔΗΜΟΣ
Υπηρεσίες
Αναπτυξιακά Έργα
Απολογισμός Έργου
Πολιτικοί Γάμοι
Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο
Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας
Ιστορία Δήμου Λευκωσίας
Ιστορία Δήμου (1882 – 1960)
Ιστορία Δήμου (1960 - Σήμερα)
Ιστορία Δημαρχείου
Ιστορία Λευκωσίας
Η Γένεση της Λευκωσίας
Η Αρχαία Λευκωσία
Το βασίλειο της Λήδρας
Τα ονόματα της πόλης
Ο Ριχάρδος και oι Ναΐτες
Το βασίλειο των Λουζινιανών
Οι Λουζινιανοί
Η Αικατερίνη Κορνάρο
Οι νέες οχυρώσεις
Τα τείχη του Σαβορνιάνο
Η κατασκευή των νέων τειχών
Η πολιορκία της Λευκωσίας
Τα Οθωμανικά Χρόνια
Οι ξένοι περιηγητές
Ο Αρχιδούκας της Αυστρίας
Η Αγγλική Κατοχή της Κύπρου
Η πόλη του Kitchener
Αστική Ανάπτυξη
Απελευθερωτικός αγώνας 1955-59
Η Λευκωσία πρωτεύουσα
Λευκωσία 1963
Λευκωσία 1974
Μια πόλη που περιμένει
Η Λευκωσία σήμερα
Διδυμοποιήσεις με Δήμους
Συνεργασίες με Δήμους
Πλάκα της Τιμής & Σημαία της Τιμής
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ