Δήμος Λευκωσίας - Τα ονόματα της πόλης

Τα ονόματα της πόλης

Τα ονόματα της: πόλης - Λήδρα - Καλλινίκιση - Λευκοθέα - Λευκoυσία - Λευκωσία - Νικoσία - Λευκωσία

Η αρχαία Λήδρα ονομαζόταν κατά τα χρόνια των Πτολεμαίων και Λευκοθέα. Στη συνέχεια στα Πρώτα Χριστιανικά χρόvια, γύρω στο 348 μ.Χ., ονομάζεται Λευκουσία ή Λήδροι και είναι μια μικρή κώμη της οποίας o πρώτος επίσκοπος είναι o Τριφύλλιος, ο οποίος ανακηρύχθηκε Άγιος το 448 μ.Χ.

Μετά τις αραβικές επιδρομές κατά το 6o αιώνα μ.Χ. και τις λεηλασίες των παράλιων πόλεων της νήσου, οι κάτοικοι συγκεντρώνονται στο εσωτερικό, στην πεδιάδα της Μεσαορίας και στα βουνά.

Η Λευκωσία πρέπει να έγινε κέντρο της διοίκησης και πρωτεύουσα της Κύπρoυ κατά τον 9o ή 10o αιώνα, είχε κάστρο και ήταν η έδρα του Βυζαντινού διοικητή της νήσου.

Ο τελευταίος διοικητής της Κύπρου ήταν ο Ισαάκιος Κομνηνός ο οποίος αυτοανακηρύχθηκε αυτοκράτορας του νησιού και κυβέρνησε την Κύπρο από το 1183 μέχρι το 1191.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΔΗΜΟΣ
Υπηρεσίες
Αναπτυξιακά Έργα
Απολογισμός Έργου
Πολιτικοί Γάμοι
Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο
Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας
Ιστορία Δήμου Λευκωσίας
Ιστορία Δήμου (1882 – 1960)
Ιστορία Δήμου (1960 - Σήμερα)
Ιστορία Δημαρχείου
Ιστορία Λευκωσίας
Η Γένεση της Λευκωσίας
Η Αρχαία Λευκωσία
Το βασίλειο της Λήδρας
Τα ονόματα της πόλης
Ο Ριχάρδος και oι Ναΐτες
Το βασίλειο των Λουζινιανών
Οι Λουζινιανοί
Η Αικατερίνη Κορνάρο
Οι νέες οχυρώσεις
Τα τείχη του Σαβορνιάνο
Η κατασκευή των νέων τειχών
Η πολιορκία της Λευκωσίας
Τα Οθωμανικά Χρόνια
Οι ξένοι περιηγητές
Ο Αρχιδούκας της Αυστρίας
Η Αγγλική Κατοχή της Κύπρου
Η πόλη του Kitchener
Αστική Ανάπτυξη
Απελευθερωτικός αγώνας 1955-59
Η Λευκωσία πρωτεύουσα
Λευκωσία 1963
Λευκωσία 1974
Μια πόλη που περιμένει
Η Λευκωσία σήμερα
Διδυμοποιήσεις με Δήμους
Συνεργασίες με Δήμους
Πλάκα της Τιμής & Σημαία της Τιμής
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ