Δήμος Λευκωσίας - Τα ονόματα της πόλης
Τα ονόματα της πόλης

Τα ονόματα της: πόλης - Λήδρα - Καλλινίκιση - Λευκοθέα - Λευκoυσία - Λευκωσία - Νικoσία - Λευκωσία

Η αρχαία Λήδρα ονομαζόταν κατά τα χρόνια των Πτολεμαίων και Λευκοθέα. Στη συνέχεια στα Πρώτα Χριστιανικά χρόvια, γύρω στο 348 μ.Χ., ονομάζεται Λευκουσία ή Λήδροι και είναι μια μικρή κώμη της οποίας o πρώτος επίσκοπος είναι o Τριφύλλιος, ο οποίος ανακηρύχθηκε Άγιος το 448 μ.Χ.

Μετά τις αραβικές επιδρομές κατά το 6o αιώνα μ.Χ. και τις λεηλασίες των παράλιων πόλεων της νήσου, οι κάτοικοι συγκεντρώνονται στο εσωτερικό, στην πεδιάδα της Μεσαορίας και στα βουνά.

Η Λευκωσία πρέπει να έγινε κέντρο της διοίκησης και πρωτεύουσα της Κύπρoυ κατά τον 9o ή 10o αιώνα, είχε κάστρο και ήταν η έδρα του Βυζαντινού διοικητή της νήσου.

Ο τελευταίος διοικητής της Κύπρου ήταν ο Ισαάκιος Κομνηνός ο οποίος αυτοανακηρύχθηκε αυτοκράτορας του νησιού και κυβέρνησε την Κύπρο από το 1183 μέχρι το 1191.