Δήμος Λευκωσίας - Ο Ριχάρδος και oι Ναΐτες
Ο Ριχάρδος και oι Ναΐτες

Ριχάρδος Λεοντόκαρδος 1191 μ.Χ.

Το 1191 μ.Χ. Δεσπότης της Κύπρου είναι ο Ισαάκιος Κομνηνός .

Ο Ριχάρδος Λεοντόκαρδος οργανώνει τη Τρίτη Σταυροφορία. Δεν έχει σκοπό να σταματήσει στη Κύπρο αλλά ένα από τα καράβια του προσάραξε στη Λεμεσό και η αρραβωνιαστικιά του Βερεγγάρια της Ναβάρας και η συνοδεία της αιχμαλωτίζονται από τον Ισαάκιο Kομνηνό. Ο Ριχάρδος κατεβαίνει με στρατό στο νησί και αφού λεηλατεί ότι βρει στο δρόμο του, πολιορκεί τη Λευκωσία. Τελικά αντιμετωπίζει τον Ισαάκιο στην Τρεμετουσιά και γίνεται κυρίαρχος της νήσου. Φεύγοντας από το νησί αφήνει τη διοίκησή του στους Ναΐτες.

Οι Ναΐτες
Εξουσίασαν την Κύπρο αφού αγόρασαν το νησί από τον Ριχάρδο Λεοντόκαρδο αντί 100.000 χρυσών βυζαντινών. Έδρα τους ήταν η Λευκωσία και το κάστρο της.

Το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου 1192, οι Κύπριοι επαναστατούν και διώχνουν τους Ναΐτες από τη Λευκωσία. Οι Λευκωσιάτες για να αποφύγουν την επιστροφή των Ναϊτών, κατέστρεψαν εκ θεμελίων το κάστρο της πόλης.