Δήμος Λευκωσίας - Ανάπλαση Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση στη Λευκωσία και τον Στρόβολο

Ανάπλαση Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση στη Λευκωσία και τον Στρόβολο

Ο ΔΗΜΟΣ / Αναπτυξιακά Έργα / Υπό Κατασκευή / Ανάπλαση Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση στη Λευκωσία και τον Στρόβολο
Το έργο είναι Πολεοδομικό και συγχρηματοδοτείται από τον Κρατικό προϋπολογισμό και τον Δήμο Λευκωσίας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα €2.600.000 πλέον ΦΠΑ και οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν συνολικά, περίπου 15 μήνες.
Ένα ακόμη σημαντικό αναπτυξιακό έργο προχωρεί προς υλοποίηση στη Λευκωσία, αυτό της ανάπλασης της Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση.

Ο χαρακτήρας του δρόμου θα παραμείνει ως έχει με τα ψηλά κυπαρίσσια, ενώ με το έργο θα γίνει σημαντικός εμπλουτισμός του πρασίνου με τη φύτευση μεγάλου αριθμού μεγάλων δέντρων.

Το έργο αφορά την πλήρη Ανάπλαση της Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση, από το ύψος της οδού Σάμου - Σπύρου Λάμπρου στα βόρεια, μέχρι τον κυκλικό κόμβο του Προεδρικού Μεγάρου στα νότια, μήκους 850μ. και συνολικού εμβαδού ανάπλασης 13500τμ.

Οι εργασίες συνοπτικά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

· Κατασκευή νέου οδοστρώματος δύο λωρίδων κυκλοφορίας αντίθετης κατεύθυνσης, με θέσεις στάθμευσης παρά την οδό. Δημιουργία νέων πεζοδρομίων με επαρκές πλάτος, λήψη μέτρων για ασφαλή διακίνηση πεζών και βελτίωση συνθηκών προσβασιμότητας για ΑμεΑ. Επανασχεδίαση οριζόντιας και κατακόρυφης οδικής σήμανσης.

· Κατασκευή δύο νέων ισόπεδων διαβάσεων πεζών τύπου ‘zebra’ και βελτίωση της υφιστάμενης διάβασης πεζών παρά την οδό Κάσου.

· Δημιουργία σε δύο σημεία επί της Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση, στάσεων λεωφορείων δημόσιας χρήσης με προσθήκη συστημάτων πληροφόρησης του κοινού.

· Εγκατάσταση υπόγειου δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Λευκωσίας (NFN) για υποστήριξη συστημάτων «Έξυπνης πόλης» (smart city), όπως συστήματος έξυπνης διαχείρισης στάθμευσης οχημάτων, συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων, εγκατάσταση Wi - Fi κ.α.

· Προσθήκη νέων χώρων/λωρίδων πρασίνου εκατέρωθεν της λεωφόρου και τοπιοτέχνηση με νέες φυτεύσεις - προσθήκη μεγάλων δέντρων. Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος άρδευσης. Τοποθέτηση σκιάστρων σε συνδυασμό με καθιστικά.

· Υπογειοποίηση και αναβάθμιση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας και εγκατάσταση νέου συστήματος υδροσυλλογής ομβρίων.

· Εγκατάσταση νέου αστικού εξοπλισμού και Οδικού Φωτισμού υψηλής απόδοσης (χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας τύπου LED)

Στόχοι του έργου:

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της κυκλοφορίας οχημάτων και στην ασφαλή διακίνηση τόσο των οχημάτων, όσο και ιδιαίτερα των πεζών και ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ). Επίσης στοχεύει στην αύξηση της επισκεψιμότητας μέσω της βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος και της διατήρησης και αναβάθμισης του ιδιαίτερου περιβαλλοντικού χαρακτήρα του δρόμου, με προστασία των υφιστάμενων μεγάλων δέντρων και ενίσχυση του πρασίνου με νέες φυτεύσεις.

Φάσεις υλοποίησης:

Οι εργασίες στη Λεωφόρο Κυριάκου Μάτση θα υλοποιηθούν κατά μικρά τμήματα όπως φαίνονται πιο κάτω. Ο χρόνος υλοποίησης των φάσεων θα ανακοινωθεί αργότερα και θα ληφθούν υπόψη οι διάφορες λειτουργίες της περιοχής.

TMHMA “A”: Από τον κυκλικό κόμβο Προεδρικού Μεγάρου μέχρι και την οδό Μαυρομμάτη παρά το Junior school.
TMHMA “Β”: Από την συμβολή της οδού Μαυρομμάτη μέχρι την οδό Κρατίνου.
TMHMA “Γ”: Από την συμβολή της οδού Κρατίνου μέχρι και μετά την οδό Γλαύκου.
TMHMA “Δ”: Μετά την οδό Γλαύκου μέχρι την διασταύρωση Κυριάκου Μάτση με τις οδούς Σπύρου Λάμπρου-Σάμου.
Σχετικές Ανακοινώσεις
10 Σεπ (08:45)
Ξεκινούν οι εργασίες για την Ανάπλαση της...
Στις 16 Σεπτεμβρίου 2019 προγραμματίζεται η έναρξη των κατασκευαστικών...
27 Αυγ (15:55)
Ανάπλαση Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση
Η υλοποίηση ενός ακόμη σημαντικού αναπτυξιακού έργου, η ανάπλαση της...

Άλλα Έργα

Αναβάθμιση των οδών Ρηγαίνης και Βασίλειου...

Ο Δήμος Λευκωσίας προχωρεί στην αναβάθμιση των οδών Ρηγαίνης και...

Περισσότερα
Lord Byron (Υπό Μελέτη)

Ένα έργο με 2 συνδεδεμένους πύργους μικτής χρήσης σε κεντρική τοποθεσία ...

Περισσότερα
Metropolitan (Υπό Μελέτη)

Το Metropolitan είναι το νέο υπερσύγχρονο επιχειρηματικό κτίριο που θα...

Περισσότερα
Κυκλοφοριακές εισηγήσεις στην περιοχή του Αγίου...

Ο Δήμος Λευκωσίας λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των δημοτών της περιοχής...

Περισσότερα