Υπηρεσία Καθαριότητας

Μια από τις κυριότερες αρμοδιότητες του Δήμου, όπως απορρέει από τον περί Δήμων Νόμο είναι η συλλογή, απομάκρυνση και επεξεργασία των οικιακών αποβλήτων και των ογκωδών αντικειμένων, καθώς και η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και της καλής εμφάνισης της πόλης μας.

Καθότι η καθαριότητα και υγιεινή του περιβάλλοντος συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας, ζωής αλλά και στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, αποτελούν προτεραιότητα στις δραστηριότητες του Δήμου και μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις.

Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Καθαριότητας
 • Περισυλλογή σκυβάλων από νοικοκυριά και εμπορικά υποστατικά.
 • Συλλογή κλαδευμάτων και άλλων ογκωδών αντικειμένων μέσω εκστρατειών καθαριότητας σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.
 • Συλλογή και μεταφορά κλαδευμάτων και πράσινων αποβλήτων σε αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης.
 • Οδοκαθαρισμός και καθαρισμός δημόσιων ανοικτών κοινόχρηστων χώρων.
 • Πλύσιμο δρόμων, πλατειών, καλυμμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης, ανοικτών λαϊκών αγορών και δημοτικών σκυβαλοκιβωτίων.
 • Συνεργασίες με συλλογικά συστήματα, εταιρείες και αρμόδιους φορείς για τη διαχείριση ρευμάτων αποβλήτων
Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση των πτωμάτων ζώων (σκύλων, γάτων) και οικόσιτων ζώων/πτηνών: Sigan Management Ltd.
Σημείωση: Τα σκυβαλοφόρα του Δήμου δεν μαζεύουν απόβλητα όπως ξυλεία, οικοδομικά υλικά, κεραμικά, μέταλλα κλπ. Τα εν λόγω απόβλητα θα πρέπει να μεταφέρονται σε αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισής τους από τους παραγωγούς/ εμπόρους.

Σκυβαλότοπος «Κοτσιάτη: Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, έχει τερματιστεί η λειτουργία του Σκυβαλότοπου ΚΟΤΣΙΑΤΗ και πλέον τα οικιακά σκύβαλα μεταφέρονται στην αδειοδοτημένη μονάδα ΟΕΔΑ Κόσιης για επεξεργασία και διαχείριση.

Πράσινο Σημείο Δήμου Λευκωσίας

Ο Δήμος Λευκωσίας στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησής των δημοτών και της ανάγκης για ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων προχώρησε στη λειτουργία προσωρινού πράσινου σημείου στο χώρο της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Λευκωσίας, στην οδό Γιάννη Κορομία 2 στο Καϊμακλί, όπου παραλαμβάνονται δωρεάν από τους δημότες τα ακόλουθα ρεύματα υλικών:
 • ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΗΠΟΥ (φύλλα, χόρτα, γρασίδι, λεπτά κλαδιά)                          
 • ΕΠΙΠΛΑ- ΞΥΛΕΙΑ (διάφορα ογκώδη αντικείμενα, στρώματα, τραπέζια, καναπέδες)
 • ΜΕΤΑΛΛΑ (ανάμεικτα μέταλλα)
 • ΧΑΡΤΙ – ΧΑΡΤΟΚΟΥΤΑ (εφημερίδες, περιοδικά, διαφημιστικά, χαρτί γραφείου)
 • P.M.D. (πλαστικά μπουκάλια, μεταλλικές συσκευασίες, συσκευασίες τύπου Τetra Pak)
 • ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ (γυάλινα μπουκάλια και βαζάκια)
 • ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ - ΤΣΑΝΤΕΣ - ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ - ΖΩΝΕΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συλλέγονται και λαμπτήρες φθορισμού)
 • OIKIAKA AΠΟΒΛΗΤΑ
 • ΦΟΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ (οικιακές μπαταρίες μέχρι 2kg)
 • ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ (μη ανακυκλώσιμα υλικά)
Το ωράριο και οι μέρες λειτουργίας του πράσινου σημείου έχουν ως εξής: Δευτέρα με Παρασκευή 7:00π.μ – 5:00μ.μ., Σάββατο 7:00 – 14:00μ.μ. και Κυριακή: 7:00 π.μ.-12 μεσημέρι.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε η μεταφορά των υλικών από την οικία σας προς το πράσινο σημείο να υλοποιηθεί από συνεργείο του Δήμου, τότε υπάρχει σχετική χρέωση.

Για ποσότητα μέχρι μισό φορτηγό η χρέωση αντιστοιχεί στο ποσό των €50 και για ολόκληρο φορτηγό σε €100.

Τονίζεται εμφαντικά ότι στο Πράσινο Σημείο παραλαμβάνονται απόβλητα μόνο από νοικοκυριά και δεν γίνονται δεκτά εμπορικά, βιομηχανικά και επικίνδυνα απόβλητα, καθώς και πράσινα απόβλητα από επαγγελματίες κηπουρούς.

Η συγκεκριμένη δράση θα υποβοηθήσει στην καταστολή του ανεπιθύμητου φαινομένου των ανεξέλεγκτων απορρίψεων άχρηστων αντικειμένων σε ανοικτούς ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. Η ενεργός συμμετοχή και η συνεργασία όλων μας θεωρείται καταλυτικής σημασίας προς τη βελτίωση της εικόνας της πόλης μας.

Η συνεισφορά όλων προς την πραγμάτωση του κοινού μας στόχου κρίνεται σημαντική καθότι η ορθολογιστική διαχείριση των οικιακών αποβλήτων σε συνδυασμό με την προστασία του  φυσικού μας περιβάλλοντος είναι υπόθεση που αφορά όλους μας.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22797620 / 621 Υπηρεσία Καθαριότητας, 22797007 Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Δημότη και 22797312/314 Υγειονομική Υπηρεσία.

Διεύθυνση:
Τα γραφεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας βρίσκονται στην οδό Γιάννη Κορομία στο Καϊμακλί, κοντά στον κυκλικό κόμβο ΜΠΑΤΑ.