Υγειονομική Υπηρεσία

Η αναβάθμιση της Δημόσιας Υγείας επιτυγχάνεται μέσα από τη συνεργασία των πολιτών με τις τοπικές αρχές.

Στόχοι της Υγειονομικής Υπηρεσίας είναι η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, η καλή εμφάνιση της πόλης μας, η προστασία του περιβάλλοντος,  η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και η ανάπτυξη ορθής υγιεινής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς.

Με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας στην πόλη μας, η Υγειονομική Υπηρεσία ασχολείται με τους ακολούθους τομείς:

Έλεγχος τροφίμων και ποτών, συμπεριλαμβανομένου και του πόσιμου νερού:

Στα πλαίσια αυτής της αρμοδιότητας, διενεργούνται προγραμματισμένοι και απροειδοποίητοι έλεγχοι για διαπίστωση των υγειονομικών συνθηκών και της τήρησης των κανόνων υγιεινής για την ασφάλεια των τροφίμων σε όλα τα υποστατικά όπου παρασκευάζονται, ψήνονται και/ή πωλούνται τρόφιμα και ποτά για ανθρώπινη κατανάλωση.

Παράλληλα διεξάγονται δειγματοληψίες τροφίμων και πόσιμου νερού από το δίκτυο της Υδατοπρομήθειας και τους κερματοδέκτες που βρίσκονται εντός των δημοτικών μας ορίων.

Καθαριότητα, υγιεινή και προστασία του περιβάλλοντος:

Ο βασικότερος συντελεστής της αναβάθμισης της δημόσιας υγείας και της καλής εμφάνισης της πόλης μας είναι η καθαριότητα και η περιβαλλοντική υγιεινή.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Υγειονομική Υπηρεσία ασχολείται με τα ακολούθα θέματα:
 • Διερεύνηση και επίλυση οχληριών (προβλήματα πού μπορεί να επηρεάσουν την υγεία, την ασφάλεια και τις ανέσεις των δημοτών).
 • Καθαριότητα δημόσιων και ιδιωτικών χώρων (σκύβαλα και γενικά άχρηστα αντικείμενα)
 • Καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων και τρωκτικών ( συνεργείο καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών υγειονομικής σημασίας όπως κουνούπια, κατσαρίδες, ψύλλοι και ποντικοί)
 • Μετακίνηση εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων και αντικειμένων (από δημόσιους και ιδιωτικούς ανοικτούς χώρους).
 • Απαγόρευση διατήρησης ζώων και πτηνών (ενόχληση, προβλήματα ακαθαρσιών κ.λ.π).
 • Χρήση κατάλληλων σκυβαλοδοχείων και ορθή τοποθέτηση των σκυβάλων.
 • Δημοτικά αποχωρητήρια (λειτουργία και γενική καθαριότητα).
 • Πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων γάτων: Με στόχο το μακροπρόθεσμο έλεγχο του πληθυσμού των γάτων και κατ’ επέκταση την προστασία των ζώων από ατυχήματα και κακόβουλες δηλητηριάσεις, η Υγειονομική Υπηρεσία εφαρμόζει το πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων γάτων. Συγκεκριμένα η στείρωση αφορά σε γάτους που διαβιούν σε ανοικτούς δημόσιους χώρους, δημόσια πάρκα, κοιμητήρια και δημοτικούς χώρους στάθμευσης. Τα ζώα αφού στειρωθούν και τύχουν της προβλεπόμενης παρακολούθησης και θεραπείας, επαναφέρονται στο φυσικό χώρο διαβίωσής τους.
Εφαρμογή Νομοθεσιών:
 • Επιπρόσθετα με όλες τις άλλες δραστηριότητες η Υγειονομική Υπηρεσία ασχολείται με την εφαρμογή των προνοιών για τις ακόλουθες νομοθεσίες:
 • Ο Περί Αποφυγής της Ρύπανσης Νόμος 1992. (απόρριψη σκυβάλων και άχρηστων αντικειμένων σε δημόσιους δρόμους και άλλους δημόσιους χώρους)
 • Περί Δημοσίων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμος του 1996 και Περί Δημοσίων Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμοί του 1996 (έλεγχος κολυμβητηρίων για την καταλληλότητα του νερού και των μέτρων ασφαλείας του κοινού.
 • Περί Σκύλων Νόμοι του 2002 και 2005. Έλεγχος για την άδεια κατοχής, τις συνθήκες διαβίωσης του ζώου και προβλήματα ενόχλησης. Σύλληψη αδέσποτων σκύλων.
Διεύθυνση: Τα γραφεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας στεγάζονται στη Δημοτική Χοντρική Αγορά, Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνος στο Καϊμακλί.