Δεντροστοιχίες

Μετά από τα πολλαπλά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από το ρίζωμα των δέντρων ο Δήμος Λευκωσίας αποφάσισε να προχωρήσει στο κλάδευμα και την περιποίηση των φίκων στις Λεωφόρους Μακαρίου, Ευαγόρου – Στασίνου, Σαλαμίνος, Σπύρου Χριστοδούλου. Η απόφαση αυτή λήφθηκε μετά τη δημιουργία τεραστίων προβλημάτων που δημιούργησε το ρίζωμα των φίκων στα διάφορα δίκτυα και ιδιαίτερα στο δίκτυο του ΣΥΛ, αποχέτευσης ομβρίων, ή/και άλλων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Τα προβλήματα δημιουργήθηκαν ειδικά από τους φίκους αφού αναπτύσσονται γρήγορα, παρέχουν μεν δροσερό πράσινο, όμως το μη κλάδευμα προκαλεί σοβαρά προβλήματα.

Ήδη, έγινε από το τμήμα κήπων δειγματοληπτικό κλάδευμα σε μικρό αριθμό δέντρων που βρίσκονται στη Λεωφόρο Ευαγόρου (τμήμα) και στην περιοχή της εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στο Καϊμακλί για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε μετά από τα πολλαπλά προβλήματα που παρουσιάστηκαν στους οχετούς ομβρίων υδάτων, το ανασήκωμα των πεζοδρομιών της πόλης, τις ζημιές σε περιτειχίσματα οικοδομών, κλπ καθώς και σε  ατυχήματα πολιτών από τους καρπούς των δέντρων που πέφτουν σε μεγάλη περίοδο του χρόνου στα πεζοδρόμια.

Κυριάκου Μάτση: Τα δένδρα κλαδεύτηκαν τον Αύγουστο του 2013
(η φωτ. λήφθηκε τον Απρίλιο του 2014)

Αγίου Δημητρίου Παλλουριώτισσα:
Τα δένδρα κλαδεύτηκαν τον Ιούλιο του 2013
(η φωτ. λήφθηκε τον Απρίλιο του 2014)

Συμφωνήθηκε με τις διάφορες κυβερνητικές και άλλες υπηρεσίες να φυτεύονται άλλοι τύποι δένδρων που έχουν επιφανειακό ρίζωμα κατά την εκτέλεση των νέων έργων του οδικού δικτύου αποφεύγοντας ζημιές στις υποδομές και τις παρακείμενες οικοδομές.

Η εκτέλεση των εργασιών κρίνεται ως επείγουσα, καθώς θα περιορίσει τις καταστροφές στους υπόγειους αγωγούς και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και επιπλέον, θα έχει τα πιο κάτω οφέλη:

Τον ευπρεπισμό και την ενίσχυση της καθαριότητας της πόλης, αφού με το κλάδεμα δεν θα υπάρξει καρποφορία για δύο τουλάχιστον χρόνια. Ως εκ τούτου, θα περιοριστεί το φύλλωμα και το ρίζωμα των δέντρων, αφού θα απαιτείται λιγότερη τροφή και παράλληλα τα δέντρα δε θα υποστούν οποιοδήποτε πρόβλημα ισορροπίας, θα γίνεται με μεγαλύτερη ευκολία η καθαριότητα των πεζοδρομίων, καλύτερη απορρόφηση των βροχών από τους οχετούς και θα υπάρξει λιγότερη ρύπανση από τις ακαθαρσίες των πουλιών που τρέφονται με τους καρπούς των δέντρων.

Τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, αφού ο περιορισμός της ανάπτυξης του ριζώματος θα περιορίσει και τις καταστροφές στις αναφερόμενες υποδομές, άρα και το κόστος επιδιόρθωσης.
Δε θα επηρεαστεί η ανάπτυξη των δέντρων αφού εντός λίγων μηνών τα δέντρα θα επανέλθουν και θα αναπτύξουν νέο φύλλωμα. Παράλληλα όμως, το ότι θα έχουν μικρότερο ύψος, θα εξυπηρετεί ώστε να μπορούν να κλαδεύονται / σχηματίζονται πιο εύκολα και με πιο χαμηλό κόστος.

Τη διασφάλιση της ασφάλειας για τους διερχόμενους πεζούς, ειδικά σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων π.χ θεομηνίες.

Ευαγόρου: Τα δένδρα κλαδεύτηκαν τον Αύγουστο του 2013
(η φωτ. λήφθηκε τον Απρίλιο του 2014)

21 Μαΐου 2016: Δεντροστοιχίες από διάφορες περιοχές της Λευκωσίας

Λεωφόρος Στασίνου

Λεωφόρος Μακαρίου

Λεωφόρος Ευαγόρου


Προβλήματα που δημιουργούν οι φίκοι στην πόλη: