10 μήνες ΚΕΕΑΕΔ - Ανασκόπηση του έργου του 1ου Κέντρου Απασχόλησης και Επαγγελματικής Δράσης του Πολ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ / Ομιλίες & Άρθρα / 10 μήνες ΚΕΕΑΕΔ - Ανασκόπηση του έργου του 1ου Κέντρου Απασχόλησης και Επαγγελματικής Δράσης του Πολ
Παρ, 07 Ιουλ. 2023 09:20
Μέσα σε διάστημα μόλις δέκα μηνών και πριν καλά-καλά ολοκληρωθεί ένας χρόνος λειτουργίας, το 1ο «Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Απασχόληση και την Επιχειρηματική Δράση - ΚΕΕΑΕΔ», έχει να επιδείξει ένα αξιόλογο έργο με θετικά αποτελέσματα.
 
Πρόκειται για έργο που υλοποιείται μέσω του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε., την Κυπριακή Δημοκρατία και τον Δήμο Λευκωσίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής για Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Λευκωσίας και των έργων που υλοποιούνται υπό την Επενδυτική Προτεραιότητα 9β.
 
Πάνω από 1000 δικαιούχοι έχουν περάσει από το ΚΕΕΑΕΔ, οι οποίοι επωφελήθηκαν από τις υπηρεσίες και δράσεις του. Ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, αποτελεί πλέον έναν κύριο πυλώνα για την πορεία προς την ένταξη στη σύγχρονη αγορά εργασίας, δημιουργώντας ευκαιρίες για την απασχόληση και την επιχειρηματική δράση των δημοτών της Λευκωσίας και όχι μόνο.
 
Σε ότι αφορά τον τομέα της Απασχόλησης και της Συμβουλευτικής καθοδήγησης, το κέντρο λειτουργεί ως έμπιστη πηγή στήριξης και πληροφόρησης των εξυπηρετουμένων. Μέχρι στιγμής έχουν λάβει υπηρεσίες συμβουλευτικής απασχόλησης 58 άτομα, ενώ πάνω από 630 άτομα πήραν μέρος σε δράσεις όπως, εργαστήρια, σεμινάρια και ημερίδες καριέρας. Αυτό το έργο υποστηρίζεται επίσης, από το μοντέλο ολιστικής παροχής κοινωνικών υπηρεσιών που προωθεί το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, δηλαδή, ένα άτομο μπορεί να δέχεται ταυτόχρονα συμβουλευτική καθοδήγηση και ψυχοκοινωνική στήριξη ή νομική συμβουλή ή ακόμα και να γραφτεί σε άλλες δραστηριότητες ένταξης και υπηρεσίες.
 
Ένας από τους κύριους στόχους του ΚΕΕΑΕΔ είναι η δικτύωση με τοπικούς φορείς, ώστε να γεφυρώσει τις ευάλωτες ομάδες της Λευκωσίας με την τοπική αγορά εργασίας.
 
Κατάφερε να χτίσει στρατηγικές συνεργασίες με φορείς που αποτελούν «κλειδί» για την ένταξη στην αγορά εργασίας και για την ευαισθητοποίηση των φορέων για τα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης. Παράλληλα φιλοξένησε, συνδιοργάνωσε και στήριξε δράσεις που προωθούσαν συνεργασίες, ευκαιρίες και διασυνδέσεις στον τομέα της απασχόλησης και της επιχειρηματικής δράσης, δίνοντας την ευκαιρία στους/στις συμμετέχοντες/ουσες να γνωρίσουν ανθρώπους «κλειδιά».
 
Παράλληλα, λειτούργησε ως κάψουλα νεοφυών επιχειρήσεων στο κέντρο της Λευκωσίας. Με τη στήριξη εξειδικευμένων συμβούλων επιχειρηματικής δράσης, διοργανώθηκαν εργαστήρια με ατομική επιχειρηματική συμβουλευτική θέτοντας σε δράση καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, τις οποίες το κέντρο ενδυναμώνει και αναπτύσσει. Πάνω από 15 ιδέες είναι τώρα σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα, το κέντρο συνδιοργάνωσε και φιλοξένησε δράσεις που αφορούσαν σε επιχειρηματική δράση, τεχνολογία, πολιτιστική κληρονομιά και πράσινη οικονομία, με στόχο να γίνει μέρος ενός ευρύτερου οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικής δράσης στη Λευκωσία.
 
Οι υπηρεσίες του ΚΕΕΑΕΔ παρέχονται διαδικτυακά και διά ζώσης. Κύριο μέλημά του είναι η αναγνώριση κενών στην αγορά εργασίας και παράλληλα η δημιουργία ευκαιριών. Αναγνωρίζοντας λοιπόν, το κενό στον τομέα της κατ’ οίκον φροντίδας για παιδιά και ενήλικες, δημιούργησε θέσεις εργασίας παρέχοντας υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας και πιστοποιημένη κατάρτιση. Από αυτό έχουν επωφεληθεί πάνω από 10 άτομα, ενώ εκπαιδεύτηκαν μέχρι στιγμής 13 φροντιστές παιδιών.
 
Η ανασκόπηση των 10 μηνών λειτουργίας του ΚΕΕΑΕΔ κρίνεται σημαντική κυρίως για την αναγνώριση της κοινωνικής επίδρασης. Η ανατροφοδότηση που λάβαμε από τους ωφελούμενους ήταν άκρως θετική. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί κατάφεραν να κερδίσουν ευκαιρίες για συνεντεύξεις ή/και εργοδότηση μετά την επαφή τους με το κέντρο. 
 
Εκτός από επιτυχίες βέβαια, αντιμετωπίσαμε και πολλές προκλήσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά τη δημιουργία εμπιστοσύνης με τις ομάδες στόχου (άτομα που ψάχνουν εργασία, πρώην χρήστες, αποφυλακισθέντες, μονογονείς, άτομα πάνω των 50 ετών, νέοι/ες 18-35, λήπτες βοηθημάτων π.χ. ΕΕΕ, ΑμεΑ, άτομα με μεταναστευτική βιογραφία, άτομα αναλφάβητα, άτομα με μεταναστευτική βιογραφία). Με επιμονή και συνέπεια καταφέραμε να χτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με οργανισμούς. Ένα σημαντικό μάθημα είναι ότι η κοινωνική προσφορά πολλαπλασιάζει τα οφέλη, όταν χτίζει συνέργειες με φορείς και την κοινωνία των πολιτών.
 
Οι 10 μήνες του ΚΕΕΑΕΔ σηματοδοτούν μια περίοδο ανάπτυξης, μάθησης και αλλαγής.
 
Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο θα συνεχίσει να στηρίζει τους δημότες της Λευκωσίας. Μέσα σε αυτούς τους 10 μήνες, πολλά άτομα κατάφεραν να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, τον τρόπο σκέψης τους, να σχεδιάσουν ή να δημιουργήσουν την επαγγελματική τους πορεία. Κοιτάζοντας προς το μέλλον, το κέντρο στοχεύει να αναπτύξει κι άλλες δράσεις που καλλιεργούν νέα κουλτούρα στη σύγχρονη αγορά εργασίας, πιο συμμετοχική και συλλογική ανεξάρτητα από το κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο. Το ΚΕΕΑΕΔ έχει ως στόχο να εδραιωθεί ως κάψουλα νεοφυών επιχειρήσεων και να ταυτιστεί με την ανάπτυξη και την καινοτομία.
 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και από Εθνικούς Πόρους, υπό την Επενδυτική Προτεραιότητα 9β, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020.

Photo-(1).jpg