Ο Δήμος Λευκωσίας εγκαταλείπεται από το Κράτος

ΔΗΜΑΡΧΟΣ / Ομιλίες & Άρθρα / Ο Δήμος Λευκωσίας εγκαταλείπεται από το Κράτος
Τρι, 03 Φεβ. 2015 11:30
Τον τελευταίο καιρό λαμβάνουμε πληροφορίες ότι κεντρικά γραφεία υπουργείων ή/και άλλα δημόσια γραφεία μετακομίζουν ή προτίθενται να μετακομίσουν εκτός του Αστικού Εμπορικού Κέντρου της Λευκωσίας. Θέλουμε να δηλώσουμε κατηγορηματικά ότι η κατάσταση αυτή είναι εντελώς απαράδεκτη και πλήττει ανεπανόρθωτα τη βιωσιμότητα της λειτουργίας του Δήμου Λευκωσίας.

Το Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας, είναι το Σχέδιο Ανάπτυξης όπως αυτό ορίζεται από τον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο. Στο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας καθορίζονται οι Στρατηγικοί Στόχοι του Κράτους, για την ορθολογιστική ανάπτυξη της πόλης και προδιαγράφονται οι γενικές αρχές με βάση τις οποίες προάγεται, ελέγχεται και ρυθμίζεται η ανάπτυξη.

Τις πρόνοιες αυτές οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να τις ακολουθούν, πόσο μάλλον το κράτος που παράλληλα φέρει και την ευθύνη της πλήρους εφαρμογής του.

Όπως είναι καλά γνωστό, παρά τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, τα τελευταία χρόνια το Αστικό Εμπορικό Κέντρο της Λευκωσίας, έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα από τις τάσεις αστικής διασποράς και εξάπλωσης ενώ η πρωτόγνωρη οικονομική κρίση που μαστίζει τον τόπο τα τελευταία δύο χρόνια, επιτάχυνε τις προϋπάρχουσες φυγόκεντρες τάσεις.

Καλούμε την κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς όπως, κατά τη λήψη τέτοιων αποφάσεων για μετακόμιση των υπουργείων τους, να βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο και το πνεύμα των νόμων και ιδιαίτερα του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας.

Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης
Δήμαρχος Λευκωσίας