Logo-(1).jpg

Τίτλος Έργου:
Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικής δράσης – ΚΕΕΑΕΔ

Στόχος Πολιτικής: 4 Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Προτεραιότητα Προγράμματος: Κοινωνική Ένταξη

Ειδικός Στόχος: Κοινωνική Ένταξη και Κοινωνική Συνοχή

Ταμείο ΕΕ: EKT+

Συγχρηματοδότηση ΕΕ: 60%

Τοποθεσία Έργου: Λευκωσία

Φορέας Υλοποίησης: Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22797850-827

Email: polidinamo@nicosiamunicipality.org.cy
Ιστοσελίδα: www.nicosia.org.cy https://www.nicosia.org.cy/el-GR/municipality/projects/co-funded-projects/2021-2027/15426/

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος:

Το Έργο αφορά στην προώθηση της απασχόλησης και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, κυρίως στις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Συγκεκριμένα το Κέντρο προσφέρει τα ακόλουθα:

 • Προγράμματα κατάρτισης και εργασιακής ένταξης / επανένταξης ατόμων που προέρχονται από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, στον τομέα της κατ’ οίκον φροντί-δας βρεφών, νηπίων, ηλικιωμένων και ΑμεΑ.
 • Εργοδότηση φροντιστών και επέκταση παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον Φροντί-δας.
 • Διευκόλυνση της ένταξης και της επανένταξης ατόμων στην αγορά εργασίας μέσα από προγράμματα και στοχευμένες δράσεις που προϋποθέτουν την ενεργό συμ-μετοχή τους.
 • Ευαισθητοποίηση επαγγελματικών φορέων, επιχειρήσεων και εργοδοτών σε θέ-ματα που αφορούν στην προώθηση της απασχόλησης.
 • Παροχή πληροφοριών που αφορούν την ένταξη και επανένταξη στην εργασία.
 • Παραπομπή των ενδιαφερομένων στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ).
 • Προώθηση της συνεργασίας και της δικτύωσης δομών και φορέων στήριξης της απασχόλησης.
 • Προσδιορισμός και στήριξη ανάπτυξης επιχειρηματικού προφίλ του ωφελούμε-νου.
Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα:

 • Ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της επιχειρηματικότητας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
 • Μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και κοινωνικού αποκλεισμού σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού.
 • Συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής
 • Ενίσχυση της ικανότητας της κοινωνικών δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΠΔΚΛ) για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς ανέργους
 • Ανάπτυξη στρατηγικών για την απασχόληση σε τοπικό επίπεδο
 • Αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος για την αναζωογόνηση του υποβαθμισμένου αστικού περιβάλλοντος.
Σημειώνεται ότι, η αποκατάσταση και η διαμόρφωση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ενώ τα προγράμματα και οι υπηρεσίες του συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) την προγραμματική περίοδο 2021-2027 στα πλαίσια του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027»