Δήμος Λευκωσίας - Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Φροντίδας

Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Φροντίδας

Ο ΔΗΜΟΣ / Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο / Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Φροντίδας

«Για τους Ανθρώπους που νοιαζόμαστε!»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατοίκους του Δήμου Λευκωσίας,  κυρίως σε άτομα τρίτης ηλικίας, σε μονήρης με χρόνιες ασθένειες, σε ΑμΕΑ, και σε οικογένειες με ειδικά προβλήματα και τα οποία  εκτιμούν τη δυνατότητα να ζουν στο δικό τους χώρο, αλλά μπορεί να δυσκολεύονται χωρίς κάποια βοήθεια.

Το πρόγραμμα «Κατ’ Οίκον Φροντίδα» του  Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, παρέχει τις υπηρεσίες του μέσω εγκεκριμένων Κατ΄ Οίκον Φροντιστών.

Στόχοι:
 • Διευκόλυνση των ατόμων της τρίτης ηλικίας, των ατόμων με αναπηρίες αλλά και των  οικογενειών με ειδικά προβλήματα, ώστε να διατηρήσουν την κοινωνική τους λειτουργικότητα και ανεξαρτησία και να παραμείνουν όσο το δυνατό περισσότερο στον προσωπικό τους χώρο, με αξιοπρέπεια
 • Δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για αξιοπρεπή διαβίωση και ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους
 • Στήριξη, ενημέρωση και αποφόρτιση των οικογενειών, , που φέρουν την ευθύνη της φροντίδας των ατόμων αυτών με στόχο την διευκόλυνση ένταξης ή παραμονής τους στην αγορά εργασίας
 • Στήριξη, έτσι ώστε να κρατήσουν τα άτομα αυτά κοντά τους
 • Εκμάθηση  των μελών της οικογένειας, σε βασικές οικιακές και οικογενειακές εργασίες.
Ενδεικτικές Υπηρεσίες:
 • Περιποίηση, πρακτική βοήθεια, εξυπηρέτηση και φροντίδα της εξωτερικής εμφάνισης και ατομικής υγιεινής του εξυπηρετούμενου
 • Διατήρηση της υγιεινής και της καθαριότητας του περιβάλλοντα χώρου
 • Πλύσιμο, στέγνωμα και σιδέρωμα ρουχισμού, κλινοσκεπασμάτων και κουρτινών
 • Εξωτερικές δουλείες όπως, ψώνισμα, εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά στην αγορά, καφενείο ή άλλο
 • Παρακίνηση ή Ετοιμασία ή Στήριξη στην ετοιμασία πρωινού ή μεσημεριανού γεύματος
 • Μεταφορά και συνοδεία στο γιατρό
 • Διάβασμα βιβλίων, εφημερίδας ή και βοήθεια στην αλληλογραφία.

Ημέρες - Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα - Παρασκευή: 7:30-15:00. Το ωράριο παροχής υπηρεσιών φροντίδας,  προσαρμόζεται αναλόγως των αναγκών.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Δήμο Λευκωσίας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων