Είστε μετανάστης από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης; Θέλετε να μάθετε ελληνικά;
Να γνωρίσετε ανθρώπους από την Κύπρο και να κάνετε φίλους;
Θέλετε να νιώσετε την Κύπρο σαν καινούρια πατρίδα;
Έχετε απορίες για καθημερινές διαδικασίες;
Τότε το «MINGLE» είναι για σας! Βελτιώστε την καθημερινότητά σας στην Κύπρο και Let's MINGLE!
Πληροφορίες στο http://mingle.projectsgallery.eu

Το έργο συγχρηματοδοτείται από τα ταμεία Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μια πρωτοβουλία του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας και της MMC Management Center.

Are you an immigrant coming from a non EU country?
Would you like to feel more at home?
Would you like to learn the language of your host country?
Do you want to get to know your neighbors and make new friends in your host community?
Do you need somebody who answers to your questions about daily processes?
Then MINGLE is for you! http://mingle.projectsgallery.eu
You will meet locals, make friends and so much more.
We are looking forward to meeting you! Let’s MINGLE!

The project is funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
An initiative od Nicosia Municipality Multifunctional Foundation and MMC Management Center.