Πύλη Διαμεσολάβησης

Ο ΔΗΜΟΣ / Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο / Πύλη Διαμεσολάβησης

Πρώτη Πύλη Διαμεσολάβησης για τους Δημότες Λευκωσίας
 
Ο Δήμος Λευκωσίας, μέσω του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου,  στηρίζει έμπρακτα τον θεσμό της διαμεσολάβησης, ο οποίος εισήλθε στην κυπριακή έννομη τάξη με τον «Περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμο του 2012» (Ν. 159(Ι)/2012) και πρωτοπορεί με τη δημιουργία της Πρώτης Πύλης Διαμεσολάβησης.

Στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος και προκειμένου οι δημότες Λευκωσίας να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού της διαμεσολάβησης στην πράξη αλλά και τα πλεονεκτήματα που αυτός παρέχει στους πολίτες για την επίλυση των διαφορών τους,  θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας, στο κτήριο «Παλιά Αγορά Παλλουριώτισσας», Πύλη Διαμεσολάβησης, όπου από την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 θα παρέχονται:

α) Δωρεάν πληροφορίες για τον θεσμό της διαμεσολάβησης και τον τρόπο που αυτός εφαρμόζεται στις διαφορές των πολιτών. Εφόσον τα μέρη επιθυμούν να δοκιμάσουν να λύσουν τη διαφορά τους με διαμεσολάβηση,  θα παρέχεται και σχετική ενημέρωση για τα συγκεκριμένα βήματα προετοιμασίας που πρέπει να ακολουθηθούν.

β) Δωρεάν υπηρεσίες διαμεσολάβησης, σε ευπαθείς ομάδες πολιτών με βάση κοινωνικά κριτήρια της υπηρεσίας του Πoλυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας.

γ) Χαμηλού κόστους υπηρεσίες Διαμεσολάβησης: κόστος ανά ώρα διαμεσολάβησης €80 ανά ώρα, πλέον ΦΠΑ. Το κόστος καλύπτεται και από τα 2 μέρη κατά το ήμισυ.

Συγκεκριμένα, το Πολυδύναμο του Δήμου Λευκωσίας θα διαθέτει συγκεκριμένο χώρο στο «Συμβουλευτικό Κέντρο» που βρίσκεται στην «Παλιά Αγορά Παλλουριώτισσας» επί της οδού Αγίου Ανδρέου 7,  μία φορά το μήνα, κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα και ώρα 18:30-20:00, τον οποίο οι δημότες μας, κατόπιν συνεννοήσεως με την ομάδα και τη στήριξη των συνεργαζόμενων Διαμεσολαβητών του Δήμου μας, θα μπορούν να χρησιμοποιούν αρχικά για την ενημέρωση τους σχετικά με τη λειτουργία του θεσμού και εν συνεχεία, εάν και εφόσον το επιθυμούν, για τη διεξαγωγή διαμεσολαβήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τον «Περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμο του 2012» (Ν. 159(Ι)/2012 νόμο 159 (1) / 2012 «Διαμεσολάβηση σε εμπορικές και αστικές υποθέσεις».

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας, με αποκλειστικό σκοπό την επίλυση των διαφορών των δημοτών σε σύντομο χρονικό διάστημα σε αστικές και εμπορικές διαφορές, η οποία θα δώσει την ευκαιρία στους δημότες Λευκωσίας να γνωρίσουν τον θεσμό στην πράξη και να τον εντάξουν στη ζωή τους.

Η δημιουργία της «Πύλης» αυτής φιλοδοξεί να ενημερώσει αρχικά τους πολίτες και εν συνεχεία να τους εξοικειώσει στην πράξη με το σπουδαίο εργαλείο της διαμεσολάβησης. Το άνω πιλοτικό πρόγραμμα και ειδικότερα η παροχή δωρεάν διαμεσολαβήσεων, απευθύνεται: α) σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια που έχει θέσει το Πολυδύναμο, αλλά και β) στον ευρύτερο πληθυσμό του Δήμου μας, με την προϋπόθεση το ένα εκ των δύο μερών που έχουν μεταξύ τους μία διαφορά αστική ή εμπορική, να είναι δημότης του Δήμου Λευκωσίας.

Η παροχή πληροφοριών διαμεσολάβησης είναι δωρεάν και αποτελεί μία προσφορά κοινωνικού έργου του Δήμου Λευκωσίας προς του δημότες, θα λειτουργήσει πιλοτικά μέχρι τέλους του έτους 2017 με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών και τη διάδοση της διαμεσολάβησης στην κοινωνία ως Εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών.

Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας για την υλοποίηση της Πύλης της Διαμεσολάβησης, συνεργάζεται με τους πιο κάτω Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές εγγεγραμμένους στα μητρώα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Δημόσιας Τάξης (Μητρώο Διαμεσολαβητών για Αστικές άλλες από Εμπορικές Διαφορές - Μητρώο Διαμεσολαβητών για Εμπορικές Διαφορές).

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ
ΝΥΜΟ
Αστικά
 
Εμπορικά
 
ΤΗΛ. Ε-MAIL
1 Στέλιος Ασπρόφτας 99436892  stelioslaw@cablenet.com.cy 
2 Άννα Πλεύρη 22842262/
96852457
annaplevri@gmail.com
3 Ανδρέας Χριστοφόρου 22663262 andreas@legal-consultants.eu
4 Άγις Γεωργιάδης 22443111
26443111
agis@georgiades-law.com
5 Νικήτας Νικήτα 26949119 nikitaslaw@gmail.com
6 Μαρία Γ. Γεωργίου 24659444 maria@georgioullc.com
7 Μάριος Τσεριώτης   22889840 martse.14@gmail.com
chamber@ccci.org.cy
8 Κύπρος Κυπριανού   22889840 kypros.kyprianou@pkf.com.cy
chamber@ccci.org.cy
9 Αντώνης Αντωνίου   99533939 adonis6782@gmail.com
10 Αντώνης Νικολάου  
99346774
antonakisnikolaou@gmail.com
chamber@ccci.org.cy
11 Γιώργος Στυλιανού   99568981 22889840 yiorgosstylianou@gmail.com
chamber@ccci.org.cy
12 Χλόη Γιαννακού Κων/νίδου   22889840
99472363
chloeyian@gmail.com
chamber@ccci.org.cy
13 Σάββας Ηλιοφώτου  
22879613
99620350
eliofotou@meltec-cy.com
chamber@ccci.org.cy
14 Καραπατάκης Γιαννάκης   22889840
99659595
y.karapatakis@proserveadvisors.com
chamber@ccci.org.cy
15 Γεώργιος Σταυρίδης   22889840
99375158
george.st@windowslive.com
chamber@ccci.org.cy
16 Μαργαρίτα Οικονομίδου   22889840
22442744
99335598
margarita@neuvoconsulting.com
chamber@ccci.org.cy
17 Λούκας Μαυροκορδάτος 22011000

99699695
loucas@mavrocordatoslaw.com                           chamber@ccci.org.cy
18 Ηρώ Μιχαήλ   99428252 99749710 iromichael2@gmail.com
chamber@ccci.org.cy
19 Νίκος Ηλία 22517771 nicoselia@elialaw.com.cy
20 Στέλλα Κωνσταντίνου 25004855
99546620
constantinoustella54@gmail.com
21 Κυριάκος Συρίμης   22889840 chamber@ccci.org.cy
ksyrimis@gmail.com
22 Βαλεντίνος Ορφανός   22317183
99343134
vorphanos.med@gmail.com
23 Στέλιος Ευστρατίου   99226200
99879226
stelios.s.efstratiou@gmail.com 
efstratiou.partners@gmail.com

 
24 Μαρία Σέργη   22889840 Chamber@ccci.org.cy
maria.sm@cytanet.com.cy
25 Θεόδωρος Κρίγγου   22889840
22398000
22398241
Chamber@ccci.org.cy
vargyridoy@infocreditgrooup.com

 
26 Νίκος Ιωάννου  
27 Παναγιώτης Κυπρή   22889840
22422167
99443532
pankypri@gmail.com
chamber@ciii.org.cy
28 Ροδούλα Αχιλλίδου 99767336 r.achillidou@cyplaw.com
rodachl@yahoo.gr
29 Δημήτρης Θεοκλήτου   22889840 otheoklitou@yahoo.com
30 Άντρος Καραγιάννης   22889840
70007676
22767676
99673838
chamber@ccci.org.cy
andros@its.com.cy
31 Σωκράτης Σωκράτους   25256080
25382500
chamber@ccci.org.cy
socratis.s@revitaconsult.com
32 Μαρίνος Χαρίτωνος   99427488 march@cytanet.com.cy
33 Νίκη Μαυροκορδάτου   22011000 99660227 nmavrokordatou@gmail.com
34 Κατερίνα Μηνά   96355109 katerina_mina@hotmail.com
35 Ζωή Λοίζου   99375503 22889840 zoeloizou@gmail.com
36 Γιώτα Αυξεντίου   22889840
22513307
yiota.afxentiou@gmail.com
counsel@cytanet.com.cy
37 Παναγιώτης Νικολάου   22522313
99592153
nicolaoupanicos@gmail.com
38 Θεόδουλος Δημητρίου 22022999 t.demetriou@idalaw.com.cy
39 Κασσάντρα Κουπαρή 22374111
99514908
kouparicassandra@gmail.com
40 Αντώνης Αντωνίου   99617661 future@cytanet.com.cy
 
Επίσης με όσους άλλους δημότες Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές, δηλώσουν επιθυμία να συμμετάσχουν στην Πύλη Διαμεσολάβησης του Δήμου.

Πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνείτε με το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας: Τηλ: 22797850-870, Fax: 22466363, E-mail: polidinamo@nicosiamunicipality.org.cy 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

1. Τι ακριβώς είναι η Διαμεσολάβηση;
Η διαμεσολάβηση λειτουργεί ως θεσμός στην Κύπρο με τον Νόμο 159(1)/2012 και έρχεται να μας αλλάξει τη νοοτροπία και να μας απαλλάξει από τη φράση «θα σε πάω στα δικαστήρια γι΄ αυτό που μου έκανες» και αντί αυτού να αποκαταστήσει την επικοινωνία με το γείτονα μας/ τον συνεργάτη μας/ τον σύζυγο μας/τον συνεταίρο μας.

Είναι μία ευκαιρία για εποικοδομητική συζήτηση και πολιτισμένο διάλογο σχετικά με μία διαφορά που απασχολεί  δύο ή περισσότερα μέρη.

Είναι ένας εναλλακτικός μηχανισμός επίλυσης των διαφορών, όπου τα μέρη τα οποία έχουν εμπλακεί σε μία διαφορά, με τη βοήθεια του Διαμεσολαβητή ενός ουδέτερου τρίτου που έχει λάβει ειδική εκπαίδευση διαπραγματεύονται συζητώντας πολιτισμένα προκειμένου να καταλήξουν σε μία λύση, η οποία είναι αποδεκτή και από τους δύο.

2. Όσοι δεν έχουν την εμπειρία της Διαμεσολάβησης, λένε ότι, αφού τα μέρη μπορούν συνήθως να επιλύουν τις διαφορές τους μόνοι τους ή με τον Δικηγόρο τους,  γιατί ακριβώς χρειάζονται τον Διαμεσολαβητή και τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης;
Η εμπειρία διδάσκει ότι σε πολύ λίγες περιπτώσεις, όταν τα μέρη αφήνονται να λύσουν από μόνα τους τις διαφορές τους, το επιτυγχάνουν. Ο διαμεσολαβητής όντας ένα ουδέτερο καταρτισμένο άτομο που δεν αποτελεί μέρος της «διαφοράς», μπορεί να ακούσει τα μέρη, να καταγράψει τα συμφέροντα και τις ανάγκες του κάθε μέρους και να βοηθήσει τα μέρη να καταλήξουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία.

3. Πώς λειτουργεί η διαδικασία;
Βασική προϋπόθεση είναι τα δύο μέρη που έχουν τη διαφορά να συμμετέχουν με τη θέληση τους. Η συνήθης διαδικασία ξεκινά με μία κοινή συνάντηση των μερών και τον Διαμεσολαβητή, όπου παρουσιάζουν τις απόψεις τους για το θέμα που τους απασχολεί. Στη συνέχεια ο Διαμεσολαβητής με το κάθε μέρος ξεχωριστά προχωρά σε κατ΄ ιδίαν συναντήσεις, προκειμένου να τους βοηθήσει να καταλάβουν την ουσία του προβλήματος, ώστε να αρχίσουν σιγά σιγά να προσανατολίζονται σε πιθανές λύσεις. Εν συνεχεία ακολουθεί η μεταξύ τους διαπραγμάτευση πάντα με τη βοήθεια του Διαμεσολαβητή.  Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υπογραφή της συμφωνίας. Η διαδικασία δύναται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες  και την πολυπλοκότητα της κάθε περίπτωσης.

4. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης; Γιατί αξίζει να προσπαθήσει κανείς να επιλύσει τη διαφορά του με  διαμεσολάβηση;
Η ταχύτητα στην επίλυση του ζητήματος που συνήθως απασχολεί τα μέρη αλλά και το χαμηλό κόστος σε σχέση με το Δικαστήριο είναι τα βασικά πλεονεκτήματα. Πρόκειται για αμοιβαία νίκη των μερών, η οποία διεξάγεται σε συνθήκες ασφάλειας και εχεμύθειας. Η σημαντικότερη καινοτομία του θεσμού, είναι ότι τα μέρη έχουν τα ηνία της υπόθεσης τους. Έχοντας λύσει τη διαφορά τους το κέρδος είναι πολλαπλό, διότι βελτιώνονται οι διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και σιγά – σιγά διαμορφώνεται μια αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας προς το καλύτερο. Ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν επιτευχθεί συμφωνία, τα μέρη θα έχουν διαμορφώσει θετική άποψη για τη διαδικασία και πως λειτουργεί.

5. Ποιες διαφορές μπορούν να επιλυθούν με διαμεσολάβηση;
Το μεγαλύτερο μέρος των υποθέσεων που οδηγούνται στη διαμεσολάβηση είναι οι αστικές και εμπορικές διαφορές με σκοπό την άμεση, ταχύτερη και οικονομικότερη επίλυση της διαφοράς, όπως ενδεικτικά είναι οι διαφορές ιδιοκτήτη/ ενοικιαστή,  γειτόνων ή ενοίκων πολυκατοικίας, (θόρυβοι, παρκινγκ, σύνορα ιδιοκτησίας), αστικές διαφορές (π.χ. ότι συνεπάγεται χρηματική διαφορά η επιδέχεται αποζημίωσης), εμπορικές διαφορές (π.χ. μεταξύ επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών), εργατικές διαφορές. Γενικά η τάση που επικρατεί πλέον, είναι να χρησιμοποιείται η διαμεσολάβηση σε κάθε τομέα της δραστηριότητας και των συναλλαγών.

6. Γιατί η διαδικασία της Διαμεσολάβησης είναι τελικά τόσο αποτελεσματική και λειτουργεί με τέτοια επιτυχία σε τόσες χώρες;
Γιατί για πρώτη φορά μέσα από την διαδικασία αυτή  τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν την δυνατότητα να αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλο αντικρυστά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αξιολογήσουν προτάσεις και ευκαιρίες που δεν ακούστηκαν ποτέ πριν ή κατά τη δίκη στο δικαστήριο λόγω της έντασης και της πίεσης του χρόνου. Τις περισσότερες φορές συναισθηματικοί παράγοντες κρύβονται πίσω από μία διαφορά και όταν αυτοί αντιμετωπιστούν με υπομονή και σεβασμό, τότε τα μέρη προσεγγίζουν με μεγαλύτερη συμπάθεια το ένα το άλλο.
Επίσης μέχρι τώρα η διαφορά των εμπλεκομένων μερών αντιμετωπιζόταν μόνο από τους δικηγόρους τους. Τα ίδια τα μέρη δεν συμμετείχαν στον διάλογο. Με τη Διαμεσολάβηση τα μέρη αισθάνονται ότι έχουν τον έλεγχο των πραγμάτων καθώς και μία ευκαιρία να μιλήσουν μεταξύ τους εκ του σύνεγγυς.

7. Μπορούν άραγε τα εμπλεκόμενα μέρη να αποκαλύψουν μεταξύ τους κατά την διαδικασία της Διαμεσολάβησης οποιεσδήποτε πληροφορίες χωρίς τον φόβο αυτές να αποκαλυφθούν στο δικαστήριο, εάν τελικά η Διαμεσολάβηση δεν ευδοκιμήσει;
Όσα λεχθούν ή αποκαλυφθούν κατά την διαδικασία της Διαμεσολάβησης δεν γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά μέσα σε μία δίκη στο μέλλον. Πρόκειται για την αρχή της εμπιστευτικότητας που διέπει όλη τη διαδικασία. Σε διαφορετική περίπτωση τα μέρη δεν θα ενθαρρύνονταν ποτέ να αποκαλύψουν πληροφορίες κατά την διαδικασία αυτή. Όλα αυτά τα θέματα καταγράφονται στη συμφωνία για υπαγωγή της διαφοράς σε διαμεσολάβηση, η οποία υπογράφεται προτού αρχίσει η διαδικασία.

8. Αν μπορούσε κανείς να αναφέρει τρία (3) βασικά χαρακτηριστικά του Διαμεσολαβητή, αυτά ποια θα ήταν;
- Είναι ουδέτερος και αμερόληπτος,  δεν παίρνει το μέρος κανενός
- Διευθύνει τη διαδικασία με ψυχραιμία και ηρεμία και θέτει τους κανόνες αυτής
- Τηρεί την εμπιστευτικότητα

9. Παρέχει νομικές συμβουλές ο Διαμεσολαβητής;
Ο Διαμεσολαβητής δεν παρέχει οποιεσδήποτε νομικές συμβουλές, αλλά διευκολύνει τα μέρη να συνειδητοποιήσουν τα βασικά ζητήματα της διαφοράς τους, εγγυάται  την ορθότητα της διαδικασίας, αποσαφηνίζει τα θέματα που δεν έχουν ξεκαθαριστεί. Ο Διαμεσολαβητής δεν έχει καμία εξουσία να αποφασίζει το δίκαιο ή το σωστό. Δεν είναι ούτε δικαστής ούτε Διαιτητής αλλά έργο του είναι μόνο να διευκολύνει της διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών, ώστε τα μέρη να καταλήξουν σε λύση της διαφοράς τους.

Σε καμία περίπτωση και σε καμία φάση της διαδικασίας δεν παίζει το ρόλο του Δικηγόρου, ακόμα και αν έχει νομικές γνώσεις.

10. Πώς εξασφαλίζεται ότι τα μέρη θα τηρήσουν τη συμφωνία;
Αν πράγματι η διαφορά τους λυθεί και «τα βρουν», τότε η συμφωνία κατατίθεται στο Δικαστήριο και έχει την ισχύ μίας δικαστικής απόφασης.

11. Και αν τελικά αποτύχει η Διαμεσολάβηση;
Μπορεί να συμβεί και αυτό. Δεν επιλύονται όλες οι υποθέσεις με την Διαμεσολάβηση. Η Διαμεσολάβηση άλλωστε δύναται να πραγματοποιείται παράλληλα με τις λοιπές δικαστικές ενέργειες των μερών. Δεν προκαλεί καμία καθυστέρηση.
Ναι μπορεί να αποτύχει, όμως μπορεί στο μεταξύ να έχει χτίσει ένα δίαυλο επικοινωνίας των μερών, που ποτέ έως σήμερα δεν υπήρχε και ίσως στο μέλλον να διευκολύνει την πρόοδο μίας άλλης προσπάθειας διαπραγματεύσεων.

12. Πόσο διαρκεί μία διαμεσολάβηση;
Η διαμεσολάβηση μπορεί να διαρκέσει από μία μέχρι πέντε 2 ώρες συνεδρίες. Η διάρκεια καθορίζεται ανάλογα με τη πολυπλοκότητα της διαφοράς και προσυμφωνείται μεταξύ των μερών και του διαμεσολαβητή.

13. Πού θα βρω Διαμεσολαβητή;
Ο Διαμεσολαβητής συνήθως επιλέγεται από τα μέρη, μέσα από το Μητρώο Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών που τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης: (www.mjpo.gov.cy).