Συμβουλευτικό Κέντρο


«Σας στηρίζουμε!»
 
Στόχος του «Συμβουλευτικού Κέντρου» είναι η παροχή πρωτοβάθμιας συμβουλευτικής υπηρεσίας σε όλους τους δημότες Λευκωσίας σε θέματα που τους προβληματίζουν και αφορούν τους ίδιους και την οικογένειά τους.
 
Ειδικότεροι Στόχοι:
  • Η εξομάλυνση των κοινωνικών και προσωπικών δυσκολιών και η ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων για την απόκτηση καλύτερης ποιότητας ζωής.
  • Η υποστήριξη και καθοδήγηση από επαγγελματίες ψυχολόγους, συμβούλους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο.
 
Ενδεικτικά θέματα:
  • το πένθος, το διαζύγιο, η βία στην οικογένεια, οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι σχέσεις γονέων και παιδιών, η ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών και εφήβων, οικογένεια και σχολείο κ.λ.π.
Η παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών γίνεται:
  • Με προσωπικές συναντήσεις με εξειδικευμένο προσωπικό ή παραπομπή σε εξειδικευμένες υπηρεσίες αν κρίνεται απαραίτητο.
  • Με τη διοργάνωση ομαδικών βιωματικών εργαστηρίων για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων για καλύτερη αντιμετώπιση αναγκών της καθημερινότητας, ανταλλαγή εμπειριών, ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης.
  • Με τη διοργάνωση διαλέξεων για ενημέρωση και ενθάρρυνση της πρόληψης στην κοινότητα.  Η θεματολογία των διαλέξεων συμπεριλαμβάνει θέματα όπως: σχέσεις γονέων και παιδιών, μαθησιακές δυσκολίες, η τρίτη ηλικία, τα ναρκωτικά, η ψυχική υγεία, σεξουαλική υγεία, διαβήτης, καρκίνος, εργασιακές σχέσεις κ.α.
Ενδεικτικές Ημέρες – Ώρες λειτουργίας:
  • Δευτέρα, Τρίτη: 7:30 - 15:00
  • Τετάρτη: 08:00 - 12:00 και 16:00 – 19:30
  • Πέμπτη: 11:30 - 19:30
  • Παρασκευή: 08:30 – 15:30
 
Το ωράριο λειτουργίας είναι ενδεικτικό και προσαρμόζεται αναλόγως των αναγκών των δημοτών.
 
Το πρόγραμμα συχρηματοδοτείται από το Δήμο Λευκωσίας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων