Δήμος Λευκωσίας - Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικτύωσης - Το Στέκι

Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικτύωσης - Το Στέκι

Ο ΔΗΜΟΣ / Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο / Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικτύωσης - Το Στέκι
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικτύωσης «ΤΟ ΣΤΕΚΙ»

Το Έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση και συντήρηση Δημοτικού κτηρίου επί της Οδού Περικλέους στην Παλαιά Πόλη, που θα στεγάσει το Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικτύωσης «Το Στέκι» το οποίο θα εντάσσεται σ' ένα ευρύτερο δίκτυο κοινωνικών δομών (Γραφείο Δικτύωσης που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση και άλλων ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή) και θα συμβάλλει στον κοινωνικό και πολιτισμικό συγχρωτισμό ντόπιων και μεταναστών.

Το Στέκι θα λειτουργεί ως Κέντρο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και ως  πολυχώρος αλληλεγγύης, ο οποίος θα έχει διπλό στόχο και ρόλο:
Α) Από τη μία θα προσφέρονται καινοτόμες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και πολύπλευρες δράσεις για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και επανένταξης των πιο ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Στόχος θα είναι ή άμεση ανακούφιση όσων βρίσκονται σε ανάγκη μέσω της παροχής ψυχοκοινωνικής στήριξης από εξειδικευμένο προσωπικό (Ψυχολόγοι και Λειτουργός Κοινωνικής Εργασίας στο Δρόμο), νομικής υποστήριξης, λογιστικής υποστήριξης (Family Budgeting Advice) και μέσω παραπομπών σε συνεργαζόμενους φορείς (δικτύωση) που προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες.
Β) Από την άλλη θα φιλοξενεί δραστηριότητες πολιτισμού, κοινωνικής δικτύωσης, φόρουμ, εκδηλώσεις, μαθήματα, σεμινάρια  κλπ από διάφορες ενδιαφερόμενες ομάδες των πολιτών άτυπες και μη, οι οποίες έχουν ως κοινό στόχο την ενεργό συμμετοχή τους για δράσεις  κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης καθώς και την κοινωνική προσφορά μέσω της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών ή και της διοργάνωσης πολιτιστικών δράσεων.

Το «Κέντρο» θα λειτουργεί ως ένας  Πολυχώρος Αλληλεγγύης - Ανοιχτός Κοινωνικός χώρος εστίασης - συνάντησης. Θα  προσφέρονται αίθουσες για μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια:  πχ. Ελληνικής Γλώσσας, Ξένων  Γλωσσών, ενισχυτικής διδασκαλίας, διατήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς, χορού π.χ. Αργεντίνικο tango, Κινέζικο, Ποντιακό, Γεωργιανό κλπ.

Θα διαμορφωθούν αίθουσες  Συνεδριάσεων - Συλλογικότητας - Συμμετοχικής Δημοκρατίας οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε  διάφορους φορείς: π.χ Δίκτυο μεταναστών, Ομάδα νομικών, Συλλόγους Μεταναστών, Ομάδες κοινωνίας των πολιτών, θεατρικές ομάδες κλπ.

Στους ωφελούμενες ομάδες πληθυσμού από την υλοποίηση του έργου περιλαμβάνονται:
-Άνεργοι
-Λήπτες προνοιακών επιδομάτων ΕΕ
-Θύματα εμπορίας προσώπων
-Μονογονείς
-Πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών
-Μετανάστες και Υπήκοοι Τρίτων Χωρών
-Νέοι
-Παιδιά
-Άτομα ηλικίας 50 - 60 ετών
-Ηλικιωμένοι.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και από Εθνικούς Πόρους, υπό την Επενδυτική Προτεραιότητα 9β, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020.

Δικαιούχος: Δήμος Λευκωσίας
Φορέας Υλοποίησης: Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Capture.JPG