Δήμος Λευκωσίας - Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Φροντίδας
Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Φροντίδας

Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Φροντίδας«Για τους Ανθρώπους που νοιαζόμαστε!»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατοίκους του Δήμου Λευκωσίας, που εκτιμούν τη δυνατότητα να ζουν στο δικό τους χώρο , αλλά μπορεί να δυσκολεύονται χωρίς κάποια βοήθεια.
 
Στόχοι:
 • Διευκόλυνση των ατόμων της τρίτης ηλικάς, των ατόμων με αναπηρίες αλλά και των  οικογένειών με ειδικά προβλήματα, ώστε να διατηρήσουν την κοινωνική τους λειτουργικότητα και ανεξαρτησία και να παραμείνουν όσο το δυνατό περισσότερο στον προσωπικό τους χώρο, με αξιοπρέπεια.
 • Δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για αξιοπρεπή διαβίωση και ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους.
 • Στήριξη, ενημέρωση και αποφόρτιση των οικογενειών, , που φέρουν την ευθύνη της φροντίδας των ατόμων αυτών με στόχο την διευκόλυνση ένταξης ή παραμονής τους στην αγορά εργασίας.
 • Στήριξη, έτσι ώστε να κρατήσουν τα άτομα αυτά κοντά τους.
 • Εκμάθηση  των μελών της οικογένειας, σε βασικές οικιακές και οικογενειακές εργασίες.
 
Ενδεικτικές Υπηρεσίες:
 • Ετοιμασία φαγητού στο σπίτι ή διανομή ζεστού φαγητού ή βοήθεια στην ετοιμασία φαγητού.
 • Συνοδεία στο νοσοκομείο και σε εξωτερικές εργασίες π.χ. πληρωμή λογαριασμών, ψώνισμα κτλ.
 • Πλύσιμο και σιδέρωμα των ρούχων.
 • Καθαριότητα του προσωπικού χώρου.
 • Προσωπική υγιεινή.
 • Διάβασμα βιβλίου - εφημερίδας ή και βοήθεια στην αλληλογραφία.
 • Ολιστική Κατ’ Οίκον φροντίδα
 
Ημέρες – Ώρες λειτουργίας:
 
Δευτέρα - Παρασκευή: 7:30-15:00. Το ωράριο παροχής υπηρεσιών φροντίδας,  προσαρμόζεται αναλόγως των αναγκών .
 
Το πρόγραμμα συχρηματοδοτείται από το Δήμο Λευκωσίας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων