Κλάδος Ηλεκτρολογίας

Ο ΔΗΜΟΣ / Υπηρεσίες / Τεχνική Υπηρεσία / Κλάδος Ηλεκτρολογίας
Αρμοδιότητες του Κλάδου

Ο Κλάδος Ηλεκτρολογίας του Δήμου έχει την ευθύνη για:
 • Την ηλεκτρολογική εγκατάσταση των φώτων τροχαίας και την επιτελική ευθύνη της συντήρησης τους σε παγκύπρια κλίμακα. Η συντήρησή τους σε όλη την περιοχή της μείζονος Λευκωσίας γίνεται κατευθείαν από τον Κλάδο ενώ στην υπόλοιπη Κύπρο από τοπικά συνεργεία που βοηθούνται όποτε παρίσταται ανάγκη από το Δήμο Λευκωσίας.
 • Τη συνεχή βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του οδικού φωτισμού. Εντοπίζονται οι ελλείψεις και τα προβλήματα και στη συνέχεια γίνονται οι αναγκαίες ενέργειες προς την ΑΗΚ, η οποία φροντίζει -λόγω αρμοδιότητας- για τα περαιτέρω, δηλαδή την επέκταση του δικτύου όπου χρειάζεται, την εγκατάσταση νέων φανών, την επιδιόρθωση χαλασμένων φανών και την αντικατάσταση των καμένων λαμπτήρων.
 • Η προσπάθεια του Κλάδου είναι να μην υπάρχει αφώτιστο σημείο στην πόλη, κάτι που είναι σχεδόν πραγματικότητα. Στην προσπάθειά μας αυτή, η συμβολή των δημοτών με την άμεση δήλωση στον κλάδο προβλημάτων που αφορούν στο φωτισμό της πόλης, είναι πολύτιμη.
 • Τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση (με εργολαβία ή αυτεπιστασία) των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των Δημοτικών κτιρίων, των Δημοτικών πάρκων και έργων φωτισμού σε πλατείες και πεζόδρομους.
 • Τη διαμόρφωση και στη συνέχεια την εγκατάσταση και συντήρηση (με εργολαβία ή αυτεπιστασία) του εορταστικού διάκοσμου της πόλης.
 • Την ετοιμασία όρων και τεχνικών προδιαγραφών για τη ζήτηση προσφορών για εκτέλεση ηλεκτρολογικών έργων ή την αγορά ηλεκτρολογικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
 • Την εγκατάσταση και συντήρηση των ηλεκτρονικών μηχανών έκδοσης εισιτηρίων στους Δημοτικούς χώρους στάθμευσης.
Εξυπηρέτηση κοινού
 • Για επικοινωνία με τον Κλάδο Ηλεκτρολογίας για θέματα της αρμοδιότητάς  το κοινό μπορεί  να επικοινωνεί με το Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Δημότη 22 797007
 • Τηλέφωνο επιφυλακής για βλάβες σε φώτα τροχαίας εκτός ωρών γραφείου, 99496000 μέχρι τις 9:00 μμ.
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: electricalsupport@nicosia.org.cy
 • Η καταγγελία για καμένους λαμπτήρες οδικού φωτισμού πρέπει να γίνεται προς την ΑΗΚ στο τηλέφωνο 1800, όλο το 24ωρο.