Δήμος Λευκωσίας - Κλάδος Ηλεκτρολογίας

Κλάδος Ηλεκτρολογίας

Ο ΔΗΜΟΣ / Υπηρεσίες / Τεχνική Υπηρεσία / Κλάδος Ηλεκτρολογίας
Αρμοδιότητες του Κλάδου

Ο Κλάδος Ηλεκτρολογίας του Δήμου έχει την ευθύνη για:
 • Την ηλεκτρολογική εγκατάσταση των φώτων τροχαίας και την επιτελική ευθύνη της συντήρησης τους σε παγκύπρια κλίμακα. Η συντήρησή τους σε όλη την περιοχή της μείζονος Λευκωσίας γίνεται κατευθείαν από τον Κλάδο ενώ στην υπόλοιπη Κύπρο από τοπικά συνεργεία που βοηθούνται όποτε παρίσταται ανάγκη από το Δήμο Λευκωσίας.
 • Τη συνεχή βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του οδικού φωτισμού. Εντοπίζονται οι ελλείψεις και τα προβλήματα και στη συνέχεια γίνονται οι αναγκαίες ενέργειες προς την ΑΗΚ, η οποία φροντίζει -λόγω αρμοδιότητας- για τα περαιτέρω, δηλαδή την επέκταση του δικτύου όπου χρειάζεται, την εγκατάσταση νέων φανών, την επιδιόρθωση χαλασμένων φανών και την αντικατάσταση των καμένων λαμπτήρων.
 • Η προσπάθεια του Κλάδου είναι να μην υπάρχει αφώτιστο σημείο στην πόλη, κάτι που είναι σχεδόν πραγματικότητα. Στην προσπάθειά μας αυτή, η συμβολή των δημοτών με την άμεση δήλωση στον κλάδο προβλημάτων που αφορούν στο φωτισμό της πόλης, είναι πολύτιμη.
 • Τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση (με εργολαβία ή αυτεπιστασία) των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των Δημοτικών κτιρίων, των Δημοτικών πάρκων και έργων φωτισμού σε πλατείες και πεζόδρομους.
 • Τη διαμόρφωση και στη συνέχεια την εγκατάσταση και συντήρηση (με εργολαβία ή αυτεπιστασία) του εορταστικού διάκοσμου της πόλης.
 • Την ετοιμασία όρων και τεχνικών προδιαγραφών για τη ζήτηση προσφορών για εκτέλεση ηλεκτρολογικών έργων ή την αγορά ηλεκτρολογικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
 • Την εγκατάσταση και συντήρηση των ηλεκτρονικών μηχανών έκδοσης εισιτηρίων στους Δημοτικούς χώρους στάθμευσης.
Εξυπηρέτηση κοινού
 • Για επικοινωνία με τον Κλάδο Ηλεκτρολογίας για θέματα της αρμοδιότητάς  το κοινό μπορεί  να επικοινωνεί με το Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Δημότη 22 797007
 • Τηλέφωνο επιφυλακής για βλάβες σε φώτα τροχαίας εκτός ωρών γραφείου, 99496000 μέχρι τις 9:00 μμ.
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: electricalsection@nicosiamunicipality.org.cy
 • Η καταγγελία για καμένους λαμπτήρες οδικού φωτισμού πρέπει να γίνεται προς την ΑΗΚ στο τηλέφωνο 1800, όλο το 24ωρο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΔΗΜΟΣ
Υπηρεσίες
Γραφείο Δημοτικού Γραμματέα
Γραφείο Εξυπηρέτησης & Πληροφόρησης του Δημότη
Τεχνική Υπηρεσία
Πολεοδομικός & Οικοδομικός Έλεγχος
Κλάδος Κυκλοφοριακών Μελετών & Χώρων Στάθμευσης
Κλάδος Μελετών
Κλάδος Κατασκευών
Κλάδος Ηλεκτρολογίας
Ενιαίο Ρυθμιστικό Σχέδιο
Οικονομικό Τμήμα
Δημόσια Υγεία & Καθαριότητα
Γραφείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Χώροι Στάθμευσης
Τμήμα Κήπων & Πρασίνου
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Δημοτικές Αγορές
Τμήμα Πληροφορικής
Τροχονόμοι
Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
Ασφάλεια & Υγεία
Νέο Κοιμητήριο
Αναπτυξιακά Έργα
Απολογισμός Έργου
Πολιτικοί Γάμοι
Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο
Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας
Παιδική Χορωδία Δήμου Λευκωσίας
Ιστορία Δήμου Λευκωσίας
Διδυμοποιήσεις με Δήμους
Συνεργασίες με Δήμους
Πλάκα της Τιμής & Σημαία της Τιμής
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ