Κλάδος Μελετών

Ο Κλάδος αυτός έχει κατά κύριο λόγο την ευθύνη για την μελέτη/σχεδιασμό κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οικοδομικών έργων, έργων οδοποιϊας (πεζοδρομίων, ασφάλτου, οχετών ομβρίων κλπ) και τη συντήρηση/αναβάθμιση της σήμανσης των οδών (οριζόντιας και κάθετης).

Πρόσθετα με τα πιο πάνω ασχολείται με τα ακόλουθα:
 • Στέγαστρα Λεωφορείων
 • Μελέτες σε σχέση με την εφαρμογή του Άρθρου 17
 • Κυκλοφοριακές Μελέτες για τη βελτίωση του οδικού δικτύου/κυκλοφοριακών κόμβων (μονοδρομήσεις, απαγόρευση της στάθμευσης, τοποθέτηση φώτων τροχαίας, διαβάσεων πεζών, κυρτωμάτων οδοστρώματος, κλπ
 • Παρακολούθηση Πολεοδομικών και άλλων Έργων (αναπτυξιακών όπως γήπεδα Κοινοτικού Αθλητισμού, Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου κλπ)
 • Παραλαβή και Εξέταση παραπόνων γενικής φύσεως από δημότες (δηλαδή εκσκαφές Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, ζημιές σε πεζοδρόμια της πόλης, απόφραξη οχετών,  επικίνδυνα ανοίγματα στο δρόμο κλπ)
 • Ονομασίες/Μετονομασίες Οδών  και αρίθμηση οδών
 • Εργασίες σήμανσης οδών, οριζόντιας και κάθετης
 • Τοπογραφικές Εργασίες (υψομετρήσεις, αποτυπώσεις)
 • Παρακολούθηση και εφαρμογή προγράμματος ενίσχυσης δημόσιων μεταφορών για τις στάσεις και στέγαστρα λεωφορείων, δημιουργίας ποδηλατόδρομων και ποδηλατοδιαδρομών (εμπλοκή στην ετοιμασία των όρων και τεχνικών προδιαγραφών)
 • Εφαρμογή έργων αναπτύξεως που περιλαμβάνονται στον ετήσιο  προϋπολογισμό
  • Συλλογή Στοιχείων
  • Ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων και τεχνικών προδιαγραφών
  • Εκτίμηση Δαπάνης
  • Ζήτηση προσφορών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και αξιολόγηση.
 • Τήρηση Αρχείου (κατασκευαστικά σχέδια οδών, κτιρίων, χώρων στάθμευσης, πάρκων, οχετών, αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου κλπ)
 • Απαλλοτριώσεις τεμαχίων
 • Ετοιμασία της ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής Κυκλοφοριακού και Χώρων Στάθμευσης, ετοιμασία των πρακτικών και των σχετικών σημειωμάτων, αποστολή όλων των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στον Αρχηγό Αστυνομίας για λήψη των σχετικών συναινέσεων, ετοιμασία ενδιάμεσων ή απαντητικών επιστολών προς τους ενδιαφερόμενους επιστολογράφους.
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου 2007-2013.  Ο Δήμος Λευκωσίας συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα Η-ΠΑΡΚ – Αξιοποίηση Τεχνολογιών Αιχμής στην Πληρωμή χρήσης και διαχείριση δημόσιων χώρων στάθμευσης.