Γραφείο Φόρων

Η Υπηρεσία ασχολείται με:
  • Επαγγελματικές Άδειες
  • Τέλη Σκυβάλων
  • Άδειες Επαγγελματικού Υποστατικού
Εισπράξεις: Η Υπηρεσία εισπράττει συνάμα τις εν λόγω φορολογίες παράλληλα με την είσπραξη Κτηματικού Φόρου

Υπηρεσία εκδίδει τις πιο κάτω άδειες:
  • Άδειες Ποτού
  • Άδειες Καπνού
  • Άδειες Σκύλων
Φόρος Θεάματος: Είσπραξη της εν λόγω φορολογίας από Κινηματογράφους και άλλες καλλιτεχνικές παραστάσεις που πραγματοποιούνται εντός των Δημοτικών Ορίων.

Διεύθυνση: Παλιάς Ηλεκτρικής 13, 1016 Παλιά Λευκωσία