Τμήμα Πληροφορικής

Ο ΔΗΜΟΣ / Υπηρεσίες / Γραμματεία / Τμήμα Πληροφορικής
Πρώτος από όλους τους Δήμους της Κύπρου, ο Δήμος Λευκωσίας δημιούργησε Υπηρεσία Πληροφορικής το 1994. Σήμερα, ο Δήμος Λευκωσίας διαθέτει ένα σύγχρονο και αξιόπιστο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών στο οποίο είναι συνδεδεμένοι πέραν των 200 ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η Υπηρεσία Πληροφορικής υποστηρίζει όλες τις άλλες Υπηρεσίες του Δήμου σε θέματα πληροφορικής και τηλεφωνίας με στόχο την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την αύξηση της αποδοτικότητας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος τόσο στους δημότες του όσο και στους επισκέπτες.

Ο Δήμος Λευκωσίας πρωτοπόρησε και στη δημιουργία ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο. Πρώτος και πάλι απ' όλους τους Δήμους της Κύπρου έκανε την εμφάνιση του στο Διαδίκτυο με δική του ιστοσελίδα το Σεπτέμβρη του 1994. Η ιστοσελίδα του Δήμου ενημερώνεται επί καθημερινής βάσης με πληροφορίες που ενδιαφέρουν τόσο τους δημότες Λευκωσίας όσο και όσους επιθυμούν να επισκεφθούν την πόλη.

Το 2011 ο Δήμος προχώρησε στη δημιουργία της ηλεκτρονικής πύλης e-λευκωσία, μέσα από την οποία οι δημότες έχουν τη δυνατότητα της άμεσης επικοινωνίας με το Δήμο. Συγκεκριμένα, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τις συναλλαγές τους με το Δήμο, να εξοφλούν τις οφειλές τους και να υποβάλλουν σχόλια και εισηγήσεις.

Τώρα, ο Δήμος χρησιμοποιεί όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να παρουσιάζει όλα τα έργα και τις δραστηριότητες του.

E-mail: it@nicosiamunicipality.org.cy