Εισαγωγή & Περιγραφή

Οι πολιτικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο επηρεάζουν καθοριστικά την πολεοδομική συγκρότηση της νήσου και ιδιαίτερα της Λευκωσίας η οποία είναι αυτή τη στιγμή η μόνη μοιρασμένη πρωτεύουσα.

Η συσσώρευση προβλημάτων που προκάλεσε στη δομή της πόλης ο βίαιος διαχωρισμός της και η ξεχωριστή πορεία ανάπτυξης των δύο μερών για χρόνια, οδηγούσε στον αποκλεισμό μιας μελλοντικής ενιαίας ανάπτυξης της Λευκωσίας.

Το Ενιαίο Ρυθμιστικό Σχέδιο Λευκωσίας
Μια σημαντική και ολοκληρωμένη ενέργεια αντιμετώπισης της πρόκλησης που παρουσιάζει ο σχεδιασμός μια διαιρεμένης πόλης υπήρξε η ετοιμασία του Ενιαίου Ρυθμιστικού Σχεδίου Λευκωσίας που έγινε με τη συνεργασία των δύο κοινοτήτων της πόλης κάτω από το συντονισμό και την οικονομική ενίσχυση του UNDP (Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών).

Ο βασικός στόχος αυτού του προγράμματος, όπως καθορίστηκε το 1979 μετά από τη συμφωνία των εκπροσώπων των δύο πλευρών, ήταν η βελτίωση των σημερινών και μελλοντικών συνθηκών διαβίωσης όλων των κατοίκων του αστικού συμπλέγματος της Λευκωσίας.

Γραφεία Ενιαίου Ρυθμιστικού Σχεδίου
Τ.Κ. 21015 Λευκωσία 1500