Το γραφείο του Ενιαίου Ρυθμιστικού Σχεδίου Λευκωσίας άρχισε τις εργασίες του το 1981 με τη σύσταση μιας δικοινοτικής διεπιστημονικής ομάδας η οποία πλαισιώθηκε όποτε κρίθηκε απαραίτητο από εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών.

H πραγματοποίηση αυτού του προγράμματος κοινής λειτουργικής αναδιοργάνωσης των δύο τμημάτων της πόλης υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις:

Η πρώτη φάση από το 1981 – 1984 κάλυψε την Ευρύτερη Αστική Περιοχή της Λευκωσίας και καθόρισε μια συνολική και ολοκληρωμένη πολεοδομική στρατηγική για τη μελλοντική ανάπτυξη της πόλης.
Καθορίστηκε επίσης η μελλοντική της δομή που έχει ως κατευθυντήριο άξονα τη αναγκαιότητα συνοχής και συγκρότηση του δομημένου περιβάλλοντος.

Η δεύτερη φάση (1985) επικεντρώθηκε στη σε βάθος μελέτη της Κεντρικής Περιοχής Λευκωσίας που αναφέρεται στο Αστικό Εμπορικό Κέντρο και την Περιτειχισμένη Πόλη.

Αυτή η περιοχή επηρεάστηκε άμεσα από το βίαιο διαχωρισμό και παρουσιάζει έλλειψη ζωτικότητας, έλλειψη σημαντικών αστικών λειτουργιών και γενικά απώλεια της ταυτότητας της.

Η γενική επιδίωξη είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση αυτής της περιοχής ως το πρωταρχικό κέντρο παροχής υπηρεσιών της πρωτεύουσας, το επίκεντρο της κοινωνικής, πολιτιστικής και εμπορικής ζώνης της πόλης και του νησιού γενικότερα.

Η τρίτη φάση από το 1986 μέχρι και σήμερα, επικεντρώνεται σε έναν από τους σημαντικότερους τομείς του πολεοδομικής σχεδιασμού, της αναζωογόνησης και αναβάθμισης του Ιστορικού Κέντρου της πόλης, το οποίο υπέστη και τις μεγαλύτερες συνέπειες του διαχωρισμού