Επιτροπή Αθλητισμού & Νεολαίας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / Δημοτικές Επιτροπές / Επιτροπή Αθλητισμού & Νεολαίας
Πρόεδρος - Βαλέριος Δανιηλίδης
 
1. Λεώνη Ορφανίδου
2. Γιώργος Παναγιώτου
3. Ισαβέλλα (Μπέλλα) Τύμβιου
4. Νικόλας Βαλανίδης                                            
5. Ανδρέας Κανάρης
6. Κώστας Χαραλάμπους 
7. Βαλέριος Δανιηλίδης
 
Ρόλος της Επιτροπής
 
Η Επιτροπή:
  • Ασχολείται με θέματα αθλητισμού στην πόλη, όπως τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, τη δημιουργία αθλητικών χώρων και γενικά με όλα τα θέματα που προάγουν το αθλητικό πνεύμα και δραστηριότητα.
  • Παρακολουθεί και ελέγχει την λειτουργία των αθλητικών χώρων και του Δήμου, συμπεριλαμβανομένου του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λευκωσίας και του Δημοτικού Σταδίου στον Βόρειο Πόλο.
  • Ασχολείται με θέματα Νεολαίας και προωθεί / στηρίζει δράσεις που ενδιαφέρουν τους νέους και προεδρεύει του Συμβουλίου Νεολαίας.