Επιτροπή Προνοίας

Πρόεδρος:
Κάτια Απέγητου από 01/01/2017 - 30/06/2019
Μπέττυ Κουσουλίδου από 01/07/2019 - 31/12/2021
 
1. Ελένη Λουκαΐδου
2. Τούλα Άνιφτου (ΔΣ 13/1/22)
3. Κάτια Απέγητου
4. Μπέττυ Κουσουλίδου                             
5. Νικόλας Βαλανίδης
6. Αστέρω Ευσταθίου (ΔΣ 21/10/21)
7. Ανδρέας Μούγης
8. Αντώνης Αντώνη
9. Όλγα Μαρουδιά
10. Κυριάκος Τσιμίλλης
 
Ρόλος της Επιτροπής
 
Η Επιτροπή:
  • Επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν την προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών και παροχών και εισηγείται τρόπους επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων των δημοτών.
  • Συνεργάζεται με ιδρύματα, φορείς, οργανώσεις που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και συμβάλλει στην προώθηση των στόχων και επιδιώξεων που έχουν σχέση με την ευημερία των δημοτών.
  • Υποβάλλει μελέτες και εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία προγραμμάτων για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.