Δήμος Λευκωσίας - Επιτροπή Προνοίας

Επιτροπή Προνοίας

Πρόεδρος:
Κάτια Απέγητου από 01/01/2017 - 30/06/2019
Μπέττυ Κουσουλίδου από 01/07/2019 - 31/12/2021
 
1. Ελένη Λουκαΐδου
2. Λεώνη Ορφανίδου
3. Κάτια Απέγητου
4. Μπέττυ Κουσουλίδου                             
5. Νικόλας Βαλανίδης
6. Θεοδώρα Κναή
7. Ανδρέας Μούγης
8. Αντώνης Αντώνη
9. Όλγα Μαρουδιά
10. Κυριάκος Τσιμίλλης
 
Ρόλος της Επιτροπής
 
Η Επιτροπή:
  • Επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν την προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών και παροχών και εισηγείται τρόπους επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων των δημοτών.
  • Συνεργάζεται με ιδρύματα, φορείς, οργανώσεις που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και συμβάλλει στην προώθηση των στόχων και επιδιώξεων που έχουν σχέση με την ευημερία των δημοτών.
  • Υποβάλλει μελέτες και εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία προγραμμάτων για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.