Επιτροπή Κυκλοφοριακού & Χώρων Στάθμευσης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / Δημοτικές Επιτροπές / Επιτροπή Κυκλοφοριακού & Χώρων Στάθμευσης
Πρόεδρος - Χρύσανθος Φάκας

1. Χρύσανθος Φάκας
2. Κάτια Αγρότου
3. Τούλα Άνιφτου
4. Ανδρέας Κανάρης                                 
5. Γιώργος Μεσαρίτης
6. Οδυσσέας Ελληνόπουλος
7. Κυριάκος Τσιμίλλης
8. Εκπρόσωπος Αρχηγού Αστυνομίας
9.Εκπρόσωπος Δημοτικής Μηχανικού

Ρόλος της Επιτροπής

Ο ρόλος της Επιτροπής Κυκλοφοριακού και Χώρων Στάθμευσης είναι συμβουλευτικός προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή εξετάζει θέματα που παραπέμπονται σε αυτή με βάση τη διάταξη του Περί Δήμων Νόμου 111/85, Άρθρο 88 και τους περί Τροχαίας Δημοτικούς Κανονισμούς.

Σε αυτή συμμετέχουν και έχουν δικαίωμα ψήφου επτά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, η Δημοτική Μηχανικός του Δήμου Λευκωσίας ή εκπρόσωπός της και εκπρόσωπος του Αρχηγού της Αστυνομίας. Λαμβάνουν μέρος ως παρακαθήμενοι (χωρίς δικαίωμα ψήφου) εκπρόσωπός του Αστυνομικού Διευθυντή Λευκωσίας, μέλη των Τροχονόμων του Δήμου και Λειτουργοί του Δήμου, οι οποίοι  αποχωρούν κατά την ώρα της ψηφοφορίας.

Η Επιτροπή ασχολείται με θέματα που αφορούν τη ρύθμιση  και τον έλεγχο της τροχαίας κίνησης στα δημοτικά όρια Λευκωσίας ως αναφέρεται ενδεικτικά πιο κάτω:

(α) Καθορισμός αριθμού θέσεων στάθμευσης και τύπου οχημάτων που θα επιτρέπεται να σταθμεύουν επί τους οδοστρώματος.

(β) Καθορισμός  χρονικού ορίου που θα επιτρέπεται η στάθμευση με την τοποθέτηση ειδικών σημάτων τροχαίας.

(γ) Καθορισμός  τελών στάθμευσης και τρόπων επιβολής δικαιωμάτων στις θέσεις στάθμευσης με την τοποθέτηση παρκομέτρων και μηχανών Pay & Display.

(γ) Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε δρόμους της πόλης με την τοποθέτηση κίτρινης γραμμής.

(δ) Απαγόρευση εισόδου οχημάτων σε δρόμους με την μετατροπή τους σε πεζόδρομους.

(δ) Μετατροπή δρόμων διπλής κυκλοφορίας σε μονόδρομους.

(ε) Δημιουργία νέων Δημοτικών Χώρων στάθμευσης.