Επιτροπή Ανάπτυξης & Αναζωογόνησης της Πράσινης Γραμμής

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / Δημοτικές Επιτροπές / Επιτροπή Ανάπτυξης & Αναζωογόνησης της Πράσινης Γραμμής
Πρόεδρος:
Άριστος Δράκος από 01/01/2017 - 30/06/2019
Λούκας Παπαγιάννης από 01/07/2019 - 31/12/2021
 
1. Ελένη Λουκαΐδου
2. Κάτια Αγρότου
3. Άριστος Δράκος
4. Λούκας Παπαγιάννης
5. Ανδρέας Κανάρης
6. Αστέρω Ευσταθίου (ΔΣ 21/10/21)
7. Αντώνης Αντώνη
 
Ρόλος της Επιτροπής
 
Η Επιτροπή:
  • Μελετά τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις περιοχές που εφάπτονται κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής και υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις για τον καταρτισμό τριετών / τετραετών Κυβερνητικών Προγραμμάτων Αναζωογόνησης με στόχο την ουσιαστική δημόσια επένδυση στις περιοχές αυτές σε έργα υποδομής και σε παροχή κινήτρων / χορηγιών με σκοπό την ενθάρρυνση της ανάληψης έργων και επενδύσεων που θα συμπληρώσουν το αποτέλεσμα των δημοσίων έργων υποδομής με στόχο την ανάσχεση  της κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης των περιοχών αυτών.
  • Παρακολουθεί το Σχέδιο Περιοχής ΣΟΠΑΖ.
  • Παρακολουθεί την υλοποίηση των σχεδίων παροχής χορηγιών και έργων υποδομής που εκτελούνται στις περιοχές που γειτνιάζουν με την Πράσινη Γραμμή  και επιλαμβάνεται προβλημάτων και δυσκολιών που παρουσιάζονται.
  • Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και συντάσσει εισηγήσεις προς το κράτος για ετοιμασία προγραμμάτων / κινήτρων ενθάρρυνσης της κατοίκησης υποβαθμισμένων περιοχών.
  • Παρακολουθεί τη  διαχείριση των κατοικιών και άλλων υποστατικών του Έργου Αναβίωσης Χρυσαλινιώτισσας.  
  • Λαμβάνει μέρος στην Επιτροπή Ημικατεχόμενων Δήμων και προωθεί κοινά προβλήματα.