Πολιτιστική Επιτροπή

Πρόεδρος - Λεώνη Ορφανίδου

1. Λεώνη Ορφανίδου
2. Τούλα Άνιφτου
3. Ισαβέλλα (Μπέλλα) Τύμβιου
4. Μπέττυ Κουσουλίδου
5. Κώστας Πέτσας
6. Ανδρέας Μούγης
7. Αστέρω Ευσταθίου (ΔΣ 21/10/21)
8. Αντώνης Αντώνη
9. Κυριάκος Τσιμίλλης
10. Όλγα Μαρουδιά

Ρόλος της Επιτροπής

Η Πολιτιστική Επιτροπή
  1. Ασχολείται με τον καθορισμό και την προώθηση της πολιτιστικής πολιτικής,
  2. Προωθεί την παραγωγή πολιτισμού – ποιοτικής πολιτιστικής πολιτικής, με την προώθηση πνευματικών, καλλιτεχνικών, αρχαιολογικών, επιστημονικών, λαογραφικών πολυπολιτισμικών, δικοινοτικών και άλλων εκδηλώσεων,
  3. Προωθεί και προβάλλει την πολιτιστική δημιουργία και ανάπτυξη,
  4. Προωθεί δραστηριότητες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των δημοτών και την ποικιλόμορφη, πολυ-πολιτισμική καλλιτεχνική και πνευματική ανάπτυξη,
  5. Προωθεί την έγκριση πολιτιστικών προγραμμάτων και εισηγήσεων για την υλοποίηση της γενικότερης πολιτικής.
  6. Προωθεί την αναβάθμιση των υφιστάμενων πολιτιστικών χώρων. Περαιτέρω προωθεί τη συνεργασία με κρατικούς και άλλους φορείς πολιτιστικής δημιουργίας της Κύπρου και του εξωτερικού.
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 16 Απριλίου 2015 ενέκρινε την ενσωμάτωση των Συμβουλευτικών Επιτροπών που προϋπήρχαν για την Αχίλλειον Δημοτική Βιβλιοθήκη και για το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο στην Πολιτιστική Επιτροπή.  Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση σε περίπτωση που θα συζητείται στην Πολιτιστική Επιτροπή θέμα που αφορά το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο θα καλούνται στη συνεδρία και τα λοιπά μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Λεβέντειου, δηλαδή τα μέλη που δεν είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι.