Επιτροπή Περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / Δημοτικές Επιτροπές / Επιτροπή Περιβάλλοντος
Πρόεδρος - Κυριάκος Τσιμίλλης

1. Ελένη Λουκαΐδου
2. Κάτια Απέγητου
3. Ανδρέας Κανάρης
4. Βαλέριος Δανιηλίδης
5. Κυριάκος Τσιμίλλης

Ρόλος της Επιτροπής

Η Επιτροπή:
  •  
  • Εξετάζει θέματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση και ανάπτυξη του πράσινου στην πόλη. Υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
  • Φροντίζει για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην πόλη, τη δημιουργία και επέκταση των δημόσιων χώρων πρασίνου, κήπων και πάρκων και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στους δημότες.

Παρακολουθεί σε συνεργασία με άλλες Επιτροπές την υλοποίηση του Συμφώνου των Δημάρχων.